El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet ha demanat al Govern mitjançant una pregunta escrita, que adopte mesures per a avançar en una regulació laboral que impedisca el treball en les situacions de temperatures extremes per a evitar els greus problemes de salut o fins i tot defuncions per colps de calor , recordant els efectes directes o indirectes en la salut, agreujant malalties cròniques ( discapacitants o no) o sent especialment en la població amb més edat.

Segons Mulet “ les últimes xifres parlen de 360 persona mortes a Espanya per l’onada de calor, des del 10 de juliol a ahir dissabte, sent el dia amb més defunció el divendres amb 123. Caldria saber quants d’aquests ha sigut per l’exposició al sol durant la seua jornada laboral; que segur no són pocs, a les quals s’han de sumar defalliments, accidents greus provocats per desmais o qualsevol patologia relacionada per eixa exposició al sol i/o a la calor o empitjoraments de malalties cròniques”

El portaveu valencianista ha exposat que desgraciadament aquesta situació es preveu es mantinga durant l’estiu i serà una tendència a l’alça a causa del canvi climàtic “ les xifres actuals són inacceptables, i cal buscar mesures, no solament serveix amb les recomanacions de Protecció Civil de limitar l’exposició al sol, ja que hi ha sectors en els quals no es pot optar a no exposar-se al sol sense por de ser acomiadat, per això cal avançar a buscar un marc normatiu que regule la prohibició d’uns certs treballs de risc durant les onades de calor o situació d’alerta per altes temperatures, que es puga limitar a les hores de menys exposició al sol, flexibilitzant els horaris i jornades a aquesta nova realitat climàtica estival i sobretot complir amb l’exemple des de l’administració pública. Sempre amb la cerca de mesures per a la pèrdues que podria generar aquesta. no activitat laboral puntual”

En aquest sentit el senador de Compromís ha recordat episodis de subcontractes del sector públic que ha protagonitzat notícies per la mort d’operaris per enquitranar durant puntes de calor “ en tots els plecs de condicions per a contractes públiques estipular mesures per a prohibir el treball de risc durant les onades de calor, condicionant també a les subcontractes”

Igualment, s’ha exigit que l’administració central lidere una lluita contra la pobresa energètica que fa a la gent més vulnerable estar més desprotegida contra les onades de calor “ estem parlant de salut pública, per això, juntament amb la resta d’administracions ens hem de replantejar una política efectiva i realista de rehabilitació climàtica i energètica d’habitatges, per a protegir-les de les temperatures elevades, on les males construccions o el disparat cost energètic fa que no tots puguen afrontar aquesta situació amb unes mínimes condicions

Mulet ha lloat que per exemple la Generalitat haja impulsat un Programa de Prevenció i Atenció als Problemes de Salut Derivats de les Temperatures Extremes “Tota pedagogia, informació, advertiments són poques, però fa falta un marc que garantisca la protecció de la gent amb treballen exposats al sol i a les altes temperatures  ( agricultura, construcció, obres públiques…etc) no es vegen obligats a treballar durant els moments més crítics del dia o de les ones, buscant mesures per a mitigar les repercussions que poguera tindre aquesta adaptació per a l’ocupador ( inventius, ajudes, etc)