El senador Carles Mulet recorda que “el PSOE va generar el problema” en Torre de la Sal i que el PP “va deixar morir les possibles solucions” plantejades per Compromís davant el problema que es venia al damunt

Madrid, 13 d’octubre de 2021 

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reiterat hui que “una nova partió ens sembla ser la solució més directa, ràpida i raonable per als problemes de Torre de la Sal i altres nuclis costaners”, davant la Proposició de Llei que el PP du el pròxim Ple del Senat, on plantejarà una modificació de conjunts urbans en terrenys que han passat a ser de domini públic marítim-terrestre. 

Mulet ha indicat “veure bé la presa en consideració” de la proposta, que serà esmenada de manera profunda per la coalició quan es tramite, incloent una nova partió per a Cabanes. Malgrat això recorda que “el PP no va solucionar la malifeta quan va governar, ni a Cabanes, ni en la Generalitat ni des del Govern central” i que “el PSOE prefereix no voler admetre que les partions del 75 i del 93 no es van tramitar correctament i, per tant, el poblat no hauria d’estar afectat ni sotmès a un procediment de recuperació possessòria iniciat d’ofici per Costes”. 

Així el senador recorda que “va ser Compromís qui va impulsar des de l’Ajuntament la declaració del nucli com Bé de Rellevància Local i qui va demanar a la ministra que parara tot aquest despropòsit que ha provocat una angoixa innecessària als seus propietaris i realitzara una nova partió, cosa perfectament raonable si és que comparteixen que l’actual situació de Torre de la Sal és injusta”. Al marge d’això, Mulet assenyala que “com a punt de partida de modificació de Llei la veiem bé, tot i que mai han liderat la defensa d’aquests nuclis allà on han gaudit de majoria absoluta. PSOE i PP van donar peu a aquest desastre i votarem possiblement a favor de la seua tramitació”, ha conclòs.

Els legítims propietaris d’habitatges de barri mariner de Cabanes van quedar afectats per la línia de Domini marítim terrestre per decisions arbitràries i per un ajuntament inútil que no va saber ni al·legar. Tota la tramitació es va fer malament, es va generar indefensió a les persones afectades, però al Govern li dóna completament igual i ara s’aboca als veïns a lluitar davant els tribunals per a defensar les seues legítimes propietats, la qual cosa suposa una autèntica vergonya i decepció davant aquesta falta d’empatia.

Compromís ve en un nuevo deslinde para Cabanes la solución más rápida y efectiva a los problemas de Torre de la Sal

El senador Carles Mulet recuerda que “el PSOE generó el problema” en Torre de la Sal y que el PP “dejó morir las posibles soluciones” planteadas por Compromís ante el problema que se avecinaba

Madrid, 13 de octubre de 2021 

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reiterado hoy que “un nuevo deslinde nos parece ser la solución más directa, rápida y razonable para los problemas de Torre de la Sal y otros núcleoscosteros”, ante la Proposición de Ley que el PP lleva el próximo Pleno del Senado, donde planteará una modificación de conjuntos urbanos en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

Mulet ha indicado “ver bien la toma en consideración” de la propuesta, que será enmendada de forma profunda por la coalición cuando se tramite, incluyendo un nuevo deslinde para Cabanes. A pesar de ello recuerda que “el PP no solucionó el entuerto cuando gobernó, ni en Cabanes, ni en la Generalitat ni desde el Gobierno central” y que “el PSOE prefiere no querer admitir que los deslindes del 75 y del 93 no se tramitaron correctamente y, por lo tanto, el poblado no debería estar afectado ni estar sometido a un procedimiento de recuperación posesoria iniciado de oficio por Costas”. 

Así el senador recuerda que “fue Compromís quien impulsó desde el Ayuntamiento la declaración del núcleo como Bien de Relevancia Local y quien pidió a la ministra que parara todo este despropósito que ha provocado una angustia innecesaria a sus propietarios y realizara un nuevo deslinde, algo perfectamente razonable si es que comparten que la actual situación de Torre de la Sal es injusta”. Al margen de esto, Mulet señala que “como punto de partida de modificación de Ley, la vemos bien a pesar que jamás han liderado la defensa de estos núcleos y allí donde han gozado de mayoría absoluta. PSOE y PP dieron pie a este desastre y vamos a votar posiblemente a favor de su tramitación”, ha concluido.

Los legítimos propietarios de viviendas de barrio marinero de Cabanes quedaron afectados por la línea de Dominio marítimo terrestre por decisiones arbitrarias y por un ayuntamiento inútil que no supo ni alegar. Toda la tramitación se hizo mal, se generó indefensión a las personas afectas, pero al Gobierno le da completamente igual y ahora se aboca a los vecinos a luchar ante los tribunales para defender sus legítimas propiedad, lo que supone una auténtica vergüenza y decepción ante esta falta de empatía.