Carles Mulet interpel·larà demà en Ple a la ministra pels problemes que viu el nucli de Rodalia de València i els seus plans per a revertir-lo davant el fracàs dels últims anuncis

Madrid, 4 d’octubre de 2021 

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha exigit hui mesures contra el responsable de gestionar el perfil de Rodalia de València en les xarxes, en estar bloquejant de manera arbitrària als usuaris, que són els principals interessats a poder viatjar amb puntualitat en una setmana de vaga en el qual s’està evidenciant el caos en la gestió del servei. Mulet ha preguntat per la gestió arbitrària “i entenem que il·legal” que es realitza del compte @CercaniasVLC en un moment d’absolut desastre de gestió d’aquest nucli de rodalia que està afectant milers d’usuaris diàriament.

“És paradoxal que, mentre els canals de comunicació fallen segons els usuaris, qui gestiona el compte oficial de CercaniasVLC s’ha dedicat a bloquejar als usuaris que compartien les constants cancel·lacions i retards publicats per aqueix compte. No és la primera vegada. Recordem la campanya partidista atacant a càrrecs de Compromís des d’aquest compte”, ha denunciat Mulet, que ha titllat de “sensesentit” aquesta pràctica i ha demanat que “es prenguen mesures contundents perquè mai tornen a utilitzar-se partidistament i al lliure albir comptes institucionals”.

En aquest sentit, Compromís portarà al Ple del Senat de demà la problemàtica que es viu en el nucli de Rodalia de València, on s’encadenen mesos de protestes, falta de maquinistes i avaries en el material rodant, la qual cosa ha deixat al nucli com un dels quals pitjors xifres de puntualitat registren i encapçalant el nombre de cancel·lacions i de pèrdua d’usuaris. “Mentre tot això ocorre, es constata com els plans d’inversions i formació de personal anunciats han sigut paper mullat i per això li preguntarem oralment a la ministra responsable”, ha conclòs Mulet.

Compromís denuncia y pide medidas contra el CM de @CercaniasVLC que bloquea a los usuarios en pleno desastre de la gestión

Carles Mulet interpelará mañana en Pleno a la ministra por los problemas que vive el núcleo de Cercanías de València y sus planes para revertirlo ante el fracaso de los últimos anuncios

Madrid, 4 de octubre de 2021 

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha exigido hoy medidas contra el responsable de gestionar el perfil de Cercanías de València en las redes, al estar bloqueando de forma arbitraria a los usuarios, que son los principales interesados en poder viajar con puntualidad en una semana de huelga en el que se está evidenciando el caos en la gestión del servicio. Mulet ha preguntado por la gestión arbitraria “y entendemos que ilegal” que se realiza de la cuenta @CercaniasVLC en un momento de absoluto desastre de gestión de este núcleo de cercanías que está afectando a miles de usuarios a diario.

“Es paradójico que, mientras los canales de comunicación fallan según los usuarios, quien gestiona la cuenta oficial de CercaniasVLC se ha dedicado a bloquear a los usuarios que compartían las constantes cancelaciones y retrasos publicados por esa cuenta. No es la primera vez. Recordemos la campaña partidista atacando a cargos de Compromís desde esta cuenta”, ha denunciado Mulet, que ha tildado de “sinsentido” esta práctica y ha pedido que “se tomen medidas contundentes para que jamás vuelvan a utilizarse partidistamente y al libre albedrío cuentas institucionales”.

En este sentido, Compromís llevará al Pleno de mañana la problemática que se vive en el núcleo de Cercanías de València, donde se encadenan meses de protestas, falta de maquinistas y averías en el material rodante, lo que ha dejado al núcleo como uno de los que peores cifras de puntualidad registran y encabezando el número de cancelaciones y de pérdida de usuarios. “Mientras todo esto ocurre, se constata como los planes de inversiones y formación de personal anunciados han sido un papel mojado y por eso preguntaremos oralmente a la ministra responsable”, ha concluido Mulet.