Carles Mulet Garcia, Senador designat per les Corts Valencianes, del GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA CONFEDERAL -COMPROMÍS, a l’empara del que es preveu en els articles 160 i 169 del Reglament de la Cambra, presenta la següent pregunta amb resposta escrita:

Existeix un Monument dedicat als republicans de l’Estat espanyol deportats a Mauthausen; a la tardor de 1949, França va alçar en l’emplaçament de les antigues barraques administratives de la SS el primer monument nacional. Posteriorment, nombroses nacions i grups de víctimes van dur a terme més monuments en el lloc que hui es coneix com a “Parc dels Monuments”.

El Memorial dels republicans espanyols està en territori francés al Parc dels Monuments, doncs en ser “apàtrides” mancaven i manquen d’Estat que s’haguera fet càrrec d’erigir i mantindre aquest monument. A diferència dels monuments dedicats als deportats d’altres nacionalitats, el monument que recorda el sacrifici dels 7.000 ciutadans de la República espanyola deportats a Mauthausen es va alçar en el terreny que se li havia adjudicat a França. Com és sabut, els republicans de Mauthausen van ser declarats apàtrides i després de l’alliberament van haver de passar diverses setmanes en el camp, per no saber a on dirigir-se, fins que a la major part d’ells se’ls va repatriar a França, lloc on havien sigut detinguts a partir de la primavera de 1940.

Això va ser possible, gràcies a les gestions realitzades pels supervivents francesos de Mauthausen els qui havien col·laborat amb els republicans en les xarxes clandestines existents en el camp. A principis de 1961 es va decidir erigir un monument en elpropio camp de Mauthausen i per a finançar-ho es duria a terme una subscripció entre els supervivents espanyols i familiars de les víctimes.

El monument als deportats espanyols a Mauthausen, com ells mateixos, és un monument apàtrida. No va haver-hi darrere cap institució governamental ni espanyola ni de qualsevol altra nacionalitat i els fons que ho van costejar es van aconseguir amb la suma de les aportacions realitzades pel propi col·lectiu de les víctimes.
Per tot això es pregunta

Adoptarà alguna gestió el Govern, com seria normal en una democràcia avançada, per a fer-se càrrec de la restauració, manteniment i posada en valor d’aquest monument? mostrarà el Govern el seu interés davant el Govern de la República Francesa?