Mulet denuncia el maltractament als usuaris que es veuen, sense previ avís, viatjant amb hores de retard en un autobús per carretera i demana “responsabilitats” als actuals gestors

Madrid, 7 de setembre de 2021 
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciat la nova onada de cancel·lacions de trens en la xarxa valenciana, que afecten especialment el nucli de València. De nou, com ja ocorreguera a l’agost, estan produint-se cancel·lacions de combois, sembla ser a conseqüència de les vacances dels maquinistes i que l’empresa no ha previst reorganitzant serveis, la qual cosa està deixant a l’estacada als usuaris “els qui de nou i de manera inesperada són els que acaben pagant els plats trencats de la falta d’organització”, denúncia.

La coalició ha constatat en les últimes hores l’existència de 30 trens cancel·lats en el dia de hui per falta de personal amb el nou horari d’hivern, cosa que s’està repetint en els últims dies. “Els passatgers, sense previ avís a pesar que l’empresa coneix àmpliament la situació i el problema amb el qual s’enfronta per la falta de maquinistes, han d’esperar-se per a seguir el seu trajecte per carretera”, ha explicat Mulet. “Sense una explicació ni cap anticipació, amb les consegüents molèsties i sense que ningú es disculpe”, denúncia. Per a Mulet “això suposa una falta de respecte total”, per la qual cosa “exigirem responsabilitats al Govern perquè cessen els actuals gestors d’aquest servei, perquè l’estan depreciant a pesar que en teoria es va generar una plaça de coordinador d’un excàrrec socialista per a reforçar el nucli de València i que no es donaren aquestes situacions. A més, van prometre formació per a futurs maquinistes que cobriren les jubilacions, el que no ha tingut lloc. Si no saben fer el seu treball, almenys que no costen diners als ciutadans”.

Per al senador “de nou la falta d’informació cap a l’usuari és el pitjor de tot”. “Sembla mentida”, assenyala Mulet “que sabent des del dia anterior quins trens van o no a circular no ho prevegen i informen als viatgers”. Des de Compromís remarquen com els compromisos que van garantir d’informar adequadament l’usuari en aquests casos són paper mullat i recorden que la companyia ha perdut molts usuaris en els últims anys pel caos en la seua gestió de Rodalia. A més, manté sense recuperar la totalitat dels trens de Mitjana distància suprimits a conseqüència de la pandèmia en zones com Castelló-Vinaròs i Sagunt-Caudiel, on tant la MD com la LD segueix al 70%. 

Mulet ha informat que ha demanat explicacions i disculpes pels afectats i mesures perquè no tornen a ocórrer aquestes pràctiques en les quals els usuaris són els últims a assabentar-se que un tren en el qual confiaven està suprimit.

Compromís denuncia que han vuelto las cancelaciones en los trenes valencianos y hoy superan los 30 “por la nefasta gestión”

Mulet denuncia el maltrato a los usuarios que se ven sin previo aviso viajando con horas de retraso en un autobús por carretera y pide “responsabilidades” a los actuales gestores

Madrid, 7 de septiembre de 2021 
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado la nueva oleada de cancelaciones de trenes en la red valenciana, que afectan especialmente al núcleo de València. De nuevo, como ya ocurriera en agosto, se están produciendo cancelaciones de convoyes, parece ser como consecuencia de las vacaciones de los maquinistas y que la empresa no ha previsto reorganizando servicios, lo que está dejando en la estacada a los usuarios “quienes de nuevo y de forma inesperada son los que acaban pagando el pato de la falta de organización”, denuncia.

La coalición ha constatado en las últimas horas la existencia de 30 trenes cancelados en el día de hoy por falta de personal con el nuevo horario de invierno, algo que se está repitiendo en los últimos días. “Los pasajeros sin previo aviso, a pesar que la empresa conoce sobradamente la situación y el problema con el que se enfrenta por la falta de maquinistas, deben esperarse para seguir su trayecto por carretera”, ha explicado Mulet. “Sin una explicación ni ninguna anticipación, con las consiguientes molestias y sin que nadie se disculpe”, denuncia. Para Mulet “esto supone una falta de respeto total”, por lo que “exigiremos responsabilidades al Gobierno para que cesen a los actuales gestores de este servicio, pues lo están depreciando a pesar que en teoría se generó una plaza de coordinador de un excargo socialista para reforzar el núcleo de València y que no se dieran estas situaciones. Además, prometieron formación para futuros maquinistas que cubrieran las jubilaciones, algo que no ha tenido lugar. Si no saben hacer su trabajo, por lo menos que no cuesten dinero a los ciudadanos”.

Para el senador “de nuevo la falta de información hacia el usuario es lo peor de todo”. “Parece mentira”, señala Mulet “que sabiendo desde el día anterior qué trenes van o no a circular no lo prevean e informen a los viajeros”. Desde Compromís remarcan cómo los compromisos que garantizaron de informar adecuadamente al usuario en estos casos son papel mojado y recuerda que la compañía ha perdido muchos usuarios en los últimos años por el caos en su gestión de Cercanías. Además, mantiene sin recuperar la totalidad de los trenes de Media Distancia suprimidos como consecuencia de la pandemia en zonas como Castelló-Vinaròs y Sagunt-Caudiel, donde tanto la MD como la LD sigue al 70%. 

Mulet ha informado que ha pedido explicaciones y disculpas a los afectados y medidas para que no vuelvan a ocurrir estas prácticas en las que los usuarios son los últimos en enterarse que un tren en el que confiaban está suprimido.