Mulet recorda que “no reclamar que es complisquen els compromisos sobre el Corredor per al País Valencià és tirar-se pedres en la seua teulada, col·lapsar carreteres o perjudicar l’arribada de turistes

El portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha lamentat la negativa de Junts a incorporar en la seua moció referencies més clares a la integritat del Corredor Mediterrani, especialment les referides a actuacions pendents en el territori valencià. Compromís va esmenar la moció de la formació catalana per a incloure entre les propostes en les quals s’instava al Govern a actuar, definir calendaris concrets; les connexions amb els ports de Castelló de la Plana i Alacant i amb les futures estacions intermodals de Castelló, Sagunt i València (Font de Sant Lluís) al País Valencià. 

Així mateix, també reclamava una nova connexió amb l’estació de l’aeroport de L’Altet -Alacant a Elx, incloent la millora de la línia de rodalia en el tram Alacant-Elx-Sant Isidre que permeta una millora substancial del servei i una nova connexió entre Castelló de la Plana-València i La Encina, permetent una reducció de temps suficient que permeta guanyar competitivitat i sostenibilitat, en competir amb els vols Barcelona-València i Barcelona-Alacant. La última de les peticions sol·licitava la nova estació central de València.

Per al senador valencianista “són propostes perfectament assumibles en una petició així, que redunden en un benefici global del Corredor, amb innegables millores ambientals, que reduirien el transport per carretera, els vols contaminants i les connexions de rodalia, mitja, llarga distància i mercaderies entre València, Castelló de la Plana, Tarragona i Barcelona”. 

Mulet ha recordat que “el fet que les carreteres es col·lapsen es podria evitar amb un major transport de mercaderies per tren; que disminuïsca la contaminació i els accidents o que els trens arriben abans de València a Barcelona seria molt beneficiós per a totes dues destinacions. Una vertadera llàstima que no ho vegen així, ja que el corredor ha d’evolucionar en la seua integritat perquè siga un èxit”. 

Compromís lamenta que Junts no incorpore las peticiones para los puertos valencianos en su moción sobre el Corredor Mediterráneo

Mulet recuerda que “no reclamar que se cumplan los compromisos sobre el Corredor para el País Valenciano es tirarse piedras en su tejado, colapsar carreteras o perjudicar la llegada de turistas

El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha lamentado la negativa de Junts a incorporar en su moción referencias más claras a la integridad del Corredor Mediterráneo, especialmente las referidas a actuaciones pendientes en el territorio valenciano. Compromís enmendó la moción de la formación catalana para incluir entre las propuestas en las que se instaba al Gobierno a actuar, definir calendarios concretos; las conexiones con los puertos de Castelló de la Plana y Alacant y con las futuras estaciones intermodales de Castelló, Sagunt y València (Font de Sant Lluís) en el País Valenciano. 

Asimismo, también reclamaba una nueva conexión con la estación del aeropuerto de L’Altet-Alacant a Elx, incluyendo la mejora de la línea de cercanías en el tramo Alacant-Elx-San Isidre que permita una mejora sustancial del servicio y una nueva conexión entre Castelló de la Plana-València y La Encina, permitiendo una reducción de tiempos suficiente que permita ganar competitividad y sostenibilidad, al competir con los vuelos Barcelona-València y Barcelona-Alicante. La última de las peticiones solicitaba la nueva estación central de València.

Para el senador valencianista “son propuestas perfectamente asumibles en una petición así, que redundan en un beneficio global del Corredor, con innegables mejoras ambientales, que reducirían el transporte por carretera, los vuelos contaminantes y las conexiones de cercanías, media, larga distancia y mercancías entre València, Castelló de la Plana, Tarragona y Barcelona”. 

Mulet ha recordado que “el hecho que las carreteras se colapsen se podría evitar con un mayor transporte de mercancías por tren; que disminuya la contaminación y los accidentes o que los trenes lleguen antes de València a Barcelona sería muy beneficioso para ambos destinos. Una verdadera lástima que no lo vean así, ya que el corredor debe evolucionar en su integridad para que sea un éxito”.