Mulet: “És indecent continuar assumint tan elevats costos i mantenint una infraestructura perillosa i sense el seu segellament definitiu

Madrid, 9 de juny de 2021

El portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha preguntat al Govern pels avanços en els treballs de desmantellament de les infraestructures vinculades al projecte Castor, una vegada paralitzada la injecció i des que s’anunciara l’inici del procés de desmantellament. “Parlem d’un desmantellament que no ha ocorregut vuit anys després de la paralització de les injeccions de gas que causaven terratrèmols per la nefasta concepció d’aquest, control de l’Administració i execucióJa toca que el Govern prenga decisions i deixe d’actuar com un temerari, perquè es tiren a la mar cada any molts milions per mantenir un cadàver flotant que no reuneix les mesures de seguretat necessàries”, ha indicat el senador.

Així el representant de la coalició valencianista ha interpel·lat per les mesures adoptades pel Govern per a comprovar que els taps del Castor, que han superat amb escreix la seua vida útil, no suposen un risc; les causes per les quals no s’han canviat aquests taps amb una vida útil tan limitada i por qué encara, hui dia, no han començat els treballs de desmantellat de Castor. D’altra banda, ha reclamat una actualització dels costos en els quals ha incorregut durant aquests anys aquesta planta paralitzada, saber què es farà amb els diferents trams i conduccions en el futur, així com les mesures adoptades pel Govern per a depurar responsabilitats “davant aquest deplorable fiasco i descrèdit per a la nostra enginyeria”.

Mulet censura les maneres d’actuar del Govern davant aquesta infraestructura “de la qual continua tenint tota la responsabilitat ja que els taps col·locats en 2015 en el magatzem de gas Castor tenían una vida útil de quatre anys i continúen sense ser canviats i només semblen interessar-se en període preelectoral, com quan el 29 de gener de 2019 el Govern va anunciar com a imminent el desmantellament definitiu del magatzem de gas Castor”. 

La Mesa del Senat continua vetant l’inici dels treballs de la Comissió d’Investigació que el grup de 25 senadors va reclamar crear per a investigar al Senat tot el que va envoltar a aquest projecte energètic, des de la seua concepció, execució, costos, responsabilitats i canvis normatius necessaris perquè mai un projecte així puga tenir repercussions tan negatives per als diners públics i el dels consumidors, mentre que l’empresa que va dissenyar i va executar el projecte no ha respost per res i ha cobrat fins a l’última pesseta.

Compromís vuelve a interrogar al Gobierno por los avances y costes en que sigue incurriendo el fracasado proyecto Castor para el país

Mulet: “Es indecente seguir asumiendo tan elevados costes y manteniendo una infraestructura peligrosa y sin su sellado definitivo

Madrid, 9 de junio de 2021

El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha preguntado al Gobierno por los avances en los trabajos de desmantelamiento de las infraestructuras vinculadas al proyecto Castor, una vez paralizada la inyección y desde que se anunciara el inicio del proceso de desmantelamiento. “Hablamos de un desmantelamiento que no ha ocurrido ocho años después de la paralización de las inyecciones de gas que causaban terremotos por la nefasta concepción del mismo, control de la Administración y ejecuciónYa toca que el Gobierno tome decisiones y deje de actuar como un temerario, pues se tiran al mar cada año muchos millones por mantener un cadáver flotante que no reúne las medidas de seguridad necesarias”, ha indicado el senador.

Así el representante de la coalición valencianista ha interpelado por las medidas adoptadas por el Gobierno para comprobar que los tapones del Castor, que han superado con creces su vida útil, no suponen un riesgo; las causas por las que no se han cambiado estos tapones con una vida útil tan limitada y por qué todavía, a día de hoy, no han comenzado los trabajos de desmantelado de Castor. Por otro lado, ha reclamado una actualización de los costes en los que ha incurrido durante estos años esta planta paralizada, conocer qué se va a hacer con los distintos tramos y conducciones en el futuro, así como las medidas adoptadas por el Gobierno para depurar responsabilidades “ante este deplorable fiasco y descrédito para nuestra ingeniería”.

Mulet censura las formas de actuar del Gobierno ante esta infraestructura “de la que sigue teniendo toda la responsabilidad ya que los tapones colocados en 2015 en el almacén de gas Castor tenían una vida útil de cuatro años y continúan sin ser cambiados y sólo parecen interesarse en periodo preelectoral, como cuando el 29 de enero de 2019 el Gobierno anunció como inminente el desmantelamiento definitivo del almacén de gas Castor”. 

La Mesa del Senado sigue vetando el inicio de los trabajos de la Comisión de Investigación que el grupo de 25 senadores reclamó crear para investigar en el Senado todo lo que rodeó a este proyecto energético, desde su concepción, ejecución, costes, responsabilidades y cambios normativos necesarios para que jamás un proyecto así pueda tener repercusiones tan negativas para el dinero público y el de los consumidores, mientras que la empresa que diseñó y ejecutó el proyecto no ha respondido de nada y ha cobrado hasta la última peseta.

CASTOR

Compromís torna a interrogar al Govern pels avanços i costos en què continua incorrent el fracassat projecte Castor per al país

Mulet: “És indecent continuar assumint tan elevats costos i mantenint una infraestructura perillosa i sense el seu segellament definitiu

Madrid, 9 de juny de 2021

El portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha preguntat al Govern pels avanços en els treballs de desmantellament de les infraestructures vinculades al projecte Castor, una vegada paralitzada la injecció i des que s’anunciara l’inici del procés de desmantellament. “Parlem d’un desmantellament que no ha ocorregut vuit anys després de la paralització de les injeccions de gas que causaven terratrèmols per la nefasta concepció d’aquest, control de l’Administració i execucióJa toca que el Govern prenga decisions i deixe d’actuar com un temerari, perquè es tiren a la mar cada any molts milions per mantenir un cadàver flotant que no reuneix les mesures de seguretat necessàries”, ha indicat el senador.

Així el representant de la coalició valencianista ha interpel·lat per les mesures adoptades pel Govern per a comprovar que els taps del Castor, que han superat amb escreix la seua vida útil, no suposen un risc; les causes per les quals no s’han canviat aquests taps amb una vida útil tan limitada i por qué encara, hui dia, no han començat els treballs de desmantellat de Castor. D’altra banda, ha reclamat una actualització dels costos en els quals ha incorregut durant aquests anys aquesta planta paralitzada, saber què es farà amb els diferents trams i conduccions en el futur, així com les mesures adoptades pel Govern per a depurar responsabilitats “davant aquest deplorable fiasco i descrèdit per a la nostra enginyeria”.

Mulet censura les maneres d’actuar del Govern davant aquesta infraestructura “de la qual continua tenint tota la responsabilitat ja que els taps col·locats en 2015 en el magatzem de gas Castor tenían una vida útil de quatre anys i continúen sense ser canviats i només semblen interessar-se en període preelectoral, com quan el 29 de gener de 2019 el Govern va anunciar com a imminent el desmantellament definitiu del magatzem de gas Castor”. 

La Mesa del Senat continua vetant l’inici dels treballs de la Comissió d’Investigació que el grup de 25 senadors va reclamar crear per a investigar al Senat tot el que va envoltar a aquest projecte energètic, des de la seua concepció, execució, costos, responsabilitats i canvis normatius necessaris perquè mai un projecte així puga tenir repercussions tan negatives per als diners públics i el dels consumidors, mentre que l’empresa que va dissenyar i va executar el projecte no ha respost per res i ha cobrat fins a l’última pesseta.