L’orxata al 21%

Durant el debat dels Pressupostos generals de l’Estat, en el qual es va aprovar l’increment de l’IVA fins al 21% de les begudes ensucrades, els sucs sense sucres afegits i l’orxata, van centrar bona part del debat protagonitzat des de Compromís al Senat, exigint una redacció de la llei d’acompanyament per a excloure a aquests dos cas de l’increment d’aquesta mesura destinada a desincentivar el consum de begudes no saludables.

Les mesures defensades pel portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, no van prosperar pel vot en contra de PSOE-Up, ERC o PNB entre altres.

Des del sector orxater es va continuar exigint la retirada d’aquest increment, i Mulet va requerir al Govern atenguera la demanda mitjançant una pregunta escrita. L’executiu , al març, va contestar a la pregunta escrita amb una frase que va donar vertaders maldecaps perquè podia ser interpretada de diferent  sentit.

Aquella resposta resava “el legislador ha exclòs de l’aplicació del tipus reduït del 10 per cent als productes que, tinguen la consideració de begudes refrescants, gasoses o sucs quan continguen sucres o edulcorants afegits. Per tant, aquests productes seran gravats al tipus impositiu reduït del 10% quan no continguen sucres o edulcorants afegits. De tenir tal consideració, si en la seua elaboració s’hagueren afegit sucres o altres edulcorants en els termes assenyalats quedaria gravada al tipus impositiu general del 21 per cent de l’Impost sobre el Valor Afegit. En un altre cas, l’orxata continuarà tributant al tipus reduït del 10 per cent de l’Impost”

Compromís va interpretar que efectivament l’IVA de l’orxata quedava fixat en el 10%, però altres sectors van entendre que solament podria acollir-se a la tributació reduïda si no portara ensucres o edulcorants) una cosa impossible en el cas de l’orxata, ja que per a ser etiquetada com a orxata, ha de contenir sucre”

Compromís demanava el 4%

Davant  aquesta situació confusa, Mulet va presentar una Proposició de Llei per a salvar, per llei,  a les orxates i els sucs sense sucres ( que tributen com a refrescos industrials) . Aquesta proposició  va ser vegada la setmana passada  pel Govern per entendre que suposaria disminució dels ingressos pressupostaris, la coalició argumentava que la redacció d’aquest article “indueix a confusió i pot comportar que passe tributar al tipus impositiu general l’orxata i els sucs naturals juntament amb les gasoses amb sucres o edulcorants afegits

La coalició davant una confusa resposta rebuda del Govern, en la qual assegurava es corregiria el tipus impositiu va decidir, via Proposició de Llei, incloure entre els tipus impositius reduïts les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits, excepte l’orxata de xufa i sucs naturals que estaran gravades al tipus impositiu del 4% en la seua venda, en tractar-se de dos aliments saludables i amb propietats medicinals. En el text expositiu Compromís destaca les bondats d’aquests productes, que contribueix a tenir una vida cardiosaludable, és rica en minerals com el fòsfor, el magnesi, potassi, calci i el ferro, a més de greixos insaturats i proteïnes, midó, aminoàcids, antioxidants, biotines (la vitamina secreta de la xufa) i altres vitamines per la qual cosa és útil en la prevenció de la hipercolesterolèmia, hipertrigliceridemia i arterioesclerosi, no roba calci als ossos ni afecta a la dentició i pot emprar-se com a prebiòtic i és útil per a xiquets, ancians i esportistes. També els sucs naturals sucs tenen propietats hidratants, antioxidants, remineralitzants tonificants que podrien contribuir a millorar el sistema immunològic i a prevenir algunes malalties cardiovasculars i certs tipus de càncer, així com el cansament i la fatiga.

El Govern estableix el 10%

Al mateix temps de presentar la proposta legislativa, Mulet presentava aquesta pregunta:

Segons la resposta “ Per tant, aquests productes seran gravats al tipus impositiu reduït del 10% quan no continguen sucres o edulcorants afegits.
De tenir tal consideració, si en la seua elaboració s’hagueren afegit ensucres o altres edulcorants en els termes assenyalats quedaria gravada al tipus impositiu general del 21 per cent de l’Impost sobre el Valor Afegit.


En un altre cas, l’orxata seguirà tributant al tipus reduït del 10 per cent de l’Impost.
Madrid, 04 de març de 2021

La redacció de la resposta és de nou confusa:


-En un altre cas, l’orxata continuarà́” tributant al tipus reduït del 10 per cent de l’Impost”.
1. Atès que l’orxata, segons la regulació existent, solament pot ser etiquetada com a orxata si conté almenys un 10% de sucre  ,  A què́ es refereix amb “ en un altre cas”?
2. Tributarà l’orxata al 10%?

RESPOSTA DEL GOVERN

(684) PREGUNTAESCRITASENADO
684/36314 15/03/2021 86168

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GPIC) R ÉS PU ÉS TA :

En relació́ amb la informació interessada, se assenyala  que el legislador ha exclòs de l’aplicació  del tipus reduït del 10 per cent als productes que, de conformitat amb el que s’estableix en el Códic Alimentari i les seues disposicions de desenvolupament, tinguen la consideracions de begudes refrescants, gasoses o sucs quan continguen sucres o edulcorants afegits.

En conseqüència, l’orxata tributarà́ al tipus impositiu del 21% sempre que es donen dues condicions:

1) Que tinga la consideració de begudes refrescants, gasoses o sucs. 2) Que continga sucres o edulcorants afegits.

Per contra, tributarà́ al tipus impositiu del 10% quan no es donen alguna o les dues condicions anteriors; és precisament a aquesta situació a la qual es referia la   contestacions en dir “en un altre cas”.

D’acord amb l’informe rebut del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, competent per a interpretar el Codi Alimentari i les seues disposicions de desenvolupament, l’orxata no és ni una beguda refrescant, ja que no aquestá inclosa en l’àmbit  d’aplicació del Reial decret 650/2011, de 9 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació tecnico-sanitària en matèria de begudes refrescants, ni un suc ni una beguda gasosa. L’orxata disposa d’una norma específica, en aquest cas concret és el Reial decret 1338/1988 de 28 d’octubre, pel qual s’aprova la Reglamentació Tecnico-Sanitària per a l’Elaboració  i Venda d’Orxata de Xufa.

En conseqüència, l’orxata no compleix les dues condicions necessàries perquè se li aplique el tipus impositiu general, de manera que l’orxata seguirá tributant al tipus reduït del 10%.

Madrid, 29 d’abril de 2021

Mulet ha aplaudit que per fi quede clar i diàfan el cas de l’orxata, i se li eximisca d’aquesta pujada “ el Govern ha nadat massa temps en l’ambigüitat, i ara tocarà comprovar que ningú haja  incrementat l’IVA de l’orxata”