El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha lamentat que avui de nou  al Senat, el PP i el PSOE hagen fet pinça per a reivindicar simbòlicament el pla de Rodalia per al País Valencià , presentat en 2017 i incomplit en bona part “ sense actualitzar a les demandes del sector ferroviari en l’actualitat i sense voler incorporar les propostes de Compromís

PP i PSOE han transaccionat de un text a la moció debatuda en la Comissió de Transport, Mobilitat i agenda urbana, que es queda en un simple brindis al sol sense incorporar una sola de les aportacions dels valencianistes.

Mulet ha recordat que ni el Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana, era la solució a tota la problemàtica,ni els plans del PP servien per a molt: 30% de compliment PGE del PP en foment/transportes i ja van ser incapaços de complir amb les inversions i actuacions contemplades en el  pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia per a la comunitat valenciana 2010 2020, i per aixó s’havien presentat esmenes que demanen més mesures, ja que en actitud de Rodalia presentat en 2017 no és la panacea, està descontextualizado en part i oblida actuacions necessàries.

Mulet ha recordat al PP que durant els seus governs, han sigut en matèria ferroviària idèntics al PSOE: desviar el 90% de les inversions a l’AVE, un tren per a uns pocs, amb fort impacte ambiental, paisatgístic, que uneixes només algunes ciutats  amb Madrid, i desmantellar de facto el tren convencional

“Els Governs del PP ha sigut igual de nefastos per al ferrocarril en l’Estat que els del PSOE i ara centrar-se en reivindicar un pla de 2017, i no aportar un posicionament actual, demostren  el nul interès a solucionar problemes ferroviaris

Des de Compromís s’ha recordat que el Pla 2017 contemplava:

– 5,83 m€ per a Actuacions en les estacions en el Nucli de Rodalia d’Alacant, import que ja es va gastar en  recrèixer  andanes de les línies de rodalia, prioritzant-ho a altres inversions molt més  importants.

– 958,96 M€ d’inversió en vies de millora per al Nucli de Rodalia de València-Castelló. Es va gastar Pràcticament tot el pressupost per al tercer fil, canvi de travesses, desviaments, modificació d’andanes, etc, en alguns casos, reemplaçant material operatiu i en perfectes condicions, que es destrueix en la seua majoria, (travesses de formigó, carrils, desviaments convencionals).

– 10,96 m€ per a Actuacions en les estacions en el Nucli de Rodalia València-Castelló. Es va gastar en modificació d’andanes, atès que amb la construcció del tercer carril, no hi havia galibo en les andanes d’algunes estacions. Avui dia, encara estan sent recrescut.

També es van prioritzar les obres del tercer carril entre València i Castelló de la Plana, la qual cosa va suposar modificar les andanes de la majoria d’estacions, donat el desplaçament de l’eix de la via, per motiu de la implantació de travesses de tercer carril, que no han aportat ni un sol benefici a la rodalia d’aqueixa línia, ni evidentment a les altres.

És més, els més de tres anys d’obres, van suprimir el 65% del servei ferroviari, la qual cosa va suposar un descens del 55% dels usuaris i usuàries, que posteriorment va suposar que el 47,5% ja no tornaren a utilitzar el servei de rodalia.

Així mateix, aquestes obres tampoc han beneficiat als trens de Llarga Distància, ja que han augmentat el temps de viatge en 6 minuts de mitjana, comparant-los amb els temps de viatge anteriors a la posada en marxa del tercer carril.

També van augmentar els temps de viatge els trens regionals, i de rodalia entre 15 i 25 minuts. Tot això, sense tenir en compte el període d’obres, en què els retards tenien una forqueta de 40-120 minuts.

També és important destacar que pel tercer carril no ha passat ni un sol tren de mercaderies des de la seua construcció.

Sobre les ampliacions de servei de rodalia entre Castelló i Vinaròs, aquesta es va materialitzar el 12 de novembre de 2018, passant de 4 serveis diaris a 12.

Sobre l’ampliació de servei, o més ben dit la creació del servei de rodalia que es va perdre amb les obres de l’AVE des de Villena a Alacant, aquest es va inaugurar en 23 d’octubre de 2018, amb 10 freqüències diàries.

El que suma una inversió total de 1.436,55 m€, amb tres finalitats:

– Dotar de capacitat i fiabilitat a la infraestructura.

La capacitat sol s’ha millorat entre València i Castelló, però no s’ha utilitzat per a ampliar el servei, ja que circulen pràcticament el mateix nombre de trens que el feien en 2017. La fiabilitat ha disminuït, ja que hi ha mes incidències, atès que hi ha més punts susceptibles de fallada, augmentats per la implantació del tercer carril, que té una gestió del trafique més complexa, asi com uns desviaments amb punts crítics.

– Millor accessibilitat i confort per als viatgers.

L’accessibilitat ha millorat en algunes estacions, sobretot a persones de mobilitat reduïda, però, anteriorment no era deficient, creiem que, en alguns casos, es podien haver prioritzat altres mesures i ajornar aquestes reformes amb l’arribada dels nous vehicles, que en el millor dels casos, tardaren entre 6-10 anys a estar operatius.

El confort és el mateix, ja que les estacions no l’han millorat en la majoria de casos i en res en absolut en els vehicles, que no han patit cap modificació, excepte el canvi d’algun WC en algun vehicle, en què ha sigut adaptat a persones de mobilitat reduïda.

– Minimitzar el nombre d’incidències.

Les incidències han augmentat considerablement en els últims anys, sobretot per falta de personal, material rodant, i personal de manteniment de vehicles ferroviaris.

En els últims cinc anys s’han suprimit en el nucli de rodalia de valència, un total de 20500 trens, sense tenir en compte les xifres de 2020. Només en 2019 es van suprimir 7590 trens.

Aquestes eren les propostes de Compromís

 1. Afegir punt : Exigir l’adopció de les mesures que més beneficien a les persones usuàries, insistint en algunes que es podrien realitzar de manera ràpida, o algunes, fins i tot, sense cost econòmic, o molt baix, com per exemple, na reestructuració dels horaris i les freqüències que permeta un servei puntual i amb garanties de circulació, sense cancel·lacions d’última hora i la contractació del personal necessari per a garantir un servei públic de qualitat i amb les garanties de seguretat. És necessari un pla de xoc que permeta, de manera momentània, adequar el servei que s’ofereix i el que es pot garantir, perquè l’oferta de servei siga real, sense supressions intempestives. Tornant a les freqüències anteriors com més de pressa millor, amb l’arribada de més personal.
 • Afegir punt : Exigir la rehabilitació i adequació de les estacions del territori valencià, donant prioritat als serveis més essencials, com a sales d’espera, il·luminació adequada en les andanes, serveis WC, informació personal i per pantalles, i acabar amb les barreres arquitectòniques per a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, bicicletes, etc.
 • Afegir punt : Exigir disposar del material ferroviari en el territori valencià en condicions, assegurança, i de qualitat, sostenibles i eficients energèticament i dins dels estàndards adequats de soroll i accessibilitat, sense deficiències tan usuals com portes o wc “fora de servei”.
 • Afegir punt : Exigir que opere el personal necessari en les estacions i els trens, amb l’atenció necessària. És freqüent que no hi haja personal en les estacions, així com als trens, en què la presència del personal d’intervenció és escassíssima.
 • Afegir punt : Exigir l’a adaptació de les línies actuals de Rodalia i Regionals per a tenir en compte les necessitats de la població, prolongar línies, emprenent reestructuracions que faciliten la possibilitat de comunicar les poblacions amb les capitals administratives, els centres de treball i acadèmics.
 • Afegir punt : Exigir realitzar inversions en l’electrificació de les línies de Rodalia i Regionals que encara no ho estan, com les de València a Bunyol  i Utiel, la de Xativa  a Alcoi , i la de Sagunt a Caudiel , així com la seua prolongació fins a Terol i Saragossa, tal com es va aprovar fa escassament un mes, duplicant les vies que en els casos necessaris.
 • Afegir punt : Exigir l’ampliació de les línies i les seues capçaleres, segons les necessitats de la població, sobretot, en la localitat de Camporrobles , que podria quedar Camporrobles, final de la línia C3, que actualment finalitza a Utiel, i que en l’actualitat està tancada, per a reobrir-la amb els tres serveis de MD que tenia abans de la pandèmia, així com tres mes de rodalia que ara només arriben a Utiel.

A més, és imprescindible iniciar per fases una reestructuració de les infraestructures i del servei, en la línia C3, que consistiria en:

Fase 1.-  L’obertura del túnel que comunica Sant Isidre i València Nord, que permetria no fer marrada per VFSL, canviant el sentit de la marxa i retardant el temps de viatge en 15 minuts

Fase 2.- Habilitar, aprofitant la doble via construïda fins a Xirivella  i executar al mateix temps la doble via fins a Aldaia  on existeixen terrenys que permeten aquesta intervenció, amb l’excepció del pas pròxim a la rotonda del carrer del Rajolar, en què s’hauria de recular el traçat un parell de metres, però sense dificultats tècniques d’envergadura. Amb això, arribaria la via doble fins a Aldaia , i es podria augmentar el servei entre un 40-50% i permetria reduir el temps de viatge.

Fase 3.- Electrificar el trajecte de València a Bunyol .

Fase 4.- Duplicar el trajecte des de València a Bnyol .

Fase 5.- Electrificar el trajecte Bunyol-Utiel-Camporrobles, ampliant el BLAU fins a Camporrobles .

L’actuació en aquestes cinc fases permetria el canvi dels vehicles dièsel que circulen entre València i Utiel-Camporrobles, en la qual conviurien tant els vehicles dièsel, que arribarien fins a Conca-Aranjuez en servei de Mitjana distància, amb els vehicles elèctrics del servei de rodalia. Amb el consegüent estalvi energètic i mediambiental, així com, de l’augment de qualitat i seguretat cap a les persones usuàries.

La realització d’aquest projecte per fases, permetria una posada en marxa gradual, sense haver d’esperar que es disposen de les partides econòmiques suficients per a dur a terme el projecte de manera completa, i sense les preocupants supressions i demores que porten inherents aquest tipus d’actuacions.

 • Afegir punt : Exigir la integració d’un mapa de xarxa de transports públics de la ciutat de València, sobretot FGV, BUS, i TREN, per a complementar-se entre elles, potenciant els bescanviadors modals també amb la bicicleta, amb espais habilitats als trens, que possibilite la mobilitat prescindint del vehicle privat, així com una necessària integració tarifària en consorci que agilite els desplaçaments amb un sol títol de transport.
 • Afegir punt : Exigir l’aposta per un transport públic de qualitat que es traduïsca en un impacte positiu de la qualitat de l’aire que respirem. Fer un entorn més sostenible i més amable per a les persones, passa per un sistema eficient que convide a deixar el cotxe a casa per a anar a l’oci, treball o els centres d’estudi.
 1. Afegir Punt: Exigir al Govern la garantia  de manteniment de la línia entre Utiel i Conca, i que no s’optarà al seu tancament i desmantellament.
 1. Afegir Punt: Exigir al Govern i a Renfe que s’assegure la prestació del servei per carretera per als viatgers dels trens de Mitjana distància fins al restabliment complet de les freqüències de trens, assegurant la parada en el casc urbans de tots els municipis afectats
 1. Afegir Punt: Exigir al Govern a Renfe i a Adif a invertir en la renovació dels vehicles ferroviaris i a la contractació de personal suficient per a dóna un servei segur i de qualitat, augmentant el número d’oferta de places per al personal de les entitats públiques dependents, referents a la prestació del servei de Rodalia i Mitjana distància, en les pròximes convocatòries d’oferta pública d’ocupació (OPO), per a donar un servei de qualitat i acabar amb el dèficit de la plantilla, amb les externalitzacions dels llocs de treball, i posar fi a la deterioració del servei.
 1. Afegir punt: Instar  a Renfe i al Govern  a implantar la gratuïtat o una gran bonificació de la línia C-3  i MD València-Cuenca-Madrid, i vies de semblant ús, almenys mentre dure la situació de pandèmia, i a incrementar les freqüències del servei, com a mesura que contribuïsca a reduir les aglomeracions (i, per tant la possibilitat de contagis) que cada matí es produeixen en els autobusos que uneixen Xirivella i València, això  incentivaria l’ús del tren i això ajudaria a repartir el flux de viatgers cap a València i reduir les aglomeracions, de manera que pot ser una mesura complementària al necessari augment de les freqüències de l’autobús.
 1. Afegir punt : Exigir a complir amb les inversions i actuacions contemplades en el  PLA D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE RODALIA PER A LA COMUNITAT VALENCIANA 2010 2020, ja que quasi cap d’aquestes actuacions va ser complida tampoc.
 1. Afegir punt: Instar al Govern a elaborar  una auditoria publica i independent de l’estat de la xarxa ferroviària en el territori valencià.
 1. Afegir punt Instar al Govern que negocie amb la Generalitat Valenciana l’inici dels tràmits per a la transferència de competències dels trens de rodalia en el territori valencià per a posar fi a la mala gestió i la falta d’inversió amb la transferència per part de l’Estat de la quantitat calculada des del Consell de la Generalitat, d’una inversió mínima necessària en 3.606 milions d’euros, a la qual se suma una partida per a modernització del material mòbil, de 75 milions i al pagament d’una compensació anual per dèficit d’explotació altres 63 milions d’euros.