Torna al Senat la moció que ja va ser retirada pel PSOE en 2017 per a afavorir la connexió ferroviària de la Península amb París pels Pirineus

MADRID, 21 de febrer de 2021

Fa exactament quatre anys va ser el PSOE qui va presentar al Senat una moció demanant prioritzar el corredor central -que finalment va ser retirada abans de votar-se- i en el pròxim Ple la portarà el PAR. Darrere d’aquesta proposta, totalment lícita i defensada de manera entusiasta pels interessos econòmics d’Algesires i Madrid, es troba en aquesta ocasió el senador aragonès del Grup Mixt, que defensa la connexió entre Europa i la Península per Saragossa com a alternativa a les vies actuals amb l’objectiu de reduir les emissions de CO₂.

La moció recull que el MITMA ha declarat com a projecte estratègic l’autopista ferroviària entre la Plataforma Logística de Saragossa i el Port d’Algesires, “la qual cosa permetrà que siga realitat en aquesta legislatura” per a “fer viable la primera autopista ferroviària d’Espanya”. Per a això apunten a la necessitat de “recuperar” el Projecte de Corredor 16 Saragossa-París per a mercaderies i en ample UIC, incorporant els vagons més moderns per a l’exportació “enfront de les inversions desorbitades en el Corredor Mediterrani”, resa la proposta.

Aquesta proposta ha sigut la defensada “pel lobby d’Algesires” i especialment municipis governats pel PP i ha sigut rebutjada per França. “No existeix cap justificació per a alterar les previsions d’un Corredor en construcció com el que connecta els ports del Mediterrani, per a afavorir dos interessos tan concrets, quan el Corredor Mediterrani, el dels ports i la costa porta anys de retards”, ha indicat el senador de Compromís, Carles Mulet.  Des de la coalició confien que “ni un sol senador valencià del PP ni del PSOE done bola a un projecte que pretén enfrontar territoris i posar pals a projectes que es troben en un moment crucial i tenen reptes per davant com trencar el nus Xàtiva-La Encina, fer arribar l’alta velocitat a Múrcia, els canvis de la via a ample internacional, acabar amb l’illa ferroviària d’Almeria, connectar aquesta ciutat amb Granada, Antequera, Màlaga i Algesires, la qual cosa connectaria aquest port amb Europa”.

Per a Compromís és “urgent” acabar amb les manques i punts crítics d’un corredor que beneficiaria a la zona mediterrània andalusa, murciana i valenciana, a la interconnexió dels seus ports i a l’economia i exportacions, també perquè el transport siga més sostenible. “Posteriorment la coalició no posaria objeccions a nous ramals si aquests són viables, sostenibles i els seus estudis rigorosos”, ha conclòs Mulet.

CORREDOR MEDITERRÁNEO

Compromís defenderá en el Pleno priorizar el Corredor Mediterráneo frente a la propuesta centralizadora de Algeciras-Madrid

Vuelve al Senado la moción que ya fue retirada por el PSOE en 2017 para favorecer la conexión ferroviaria de la Península con París por los Pirineos

MADRID, 21 de febrero de 2021

Hace exactamente cuatro años fue el PSOE quien presentó en el Senado una moción pidiendo priorizar el corredor central -que finalmente fue retirada antes de votarse- y en el próximo Pleno la llevará el PAR. Detrás de esta propuesta, totalmente lícita y defendida de forma entusiasta por los intereses económicos de Algeciras y Madrid, se encuentra en esta ocasión el senador aragonés del Grupo Mixto, que defiende la conexión entre Europa y la Península por Zaragoza como alternativa a las vías actuales con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.

La moción recoge que el MITMA ha declarado como proyecto estratégico la autopista ferroviaria entre la Plataforma Logística de Zaragoza y el Puerto de Algeciras, “lo que permitirá que sea realidad en esta legislatura” para “hacer viable la primera autopista ferroviaria de España”. Para ello apuntan a la necesidad de “recuperar” el Proyecto de Corredor 16 Zaragoza-París para mercancías y en ancho UIC, incorporando los vagones más modernos para la exportación “frente a las inversiones desorbitadas en el Corredor Mediterráneo”, reza la propuesta.

Esta propuesta ha sido la defendida “por el lobby de Algeciras” y especialmente municipios gobernados por el PP y ha sido rechazada por Francia. “No existe ninguna justificación para alterar las previsiones de un Corredor en construcción como el que conecta los puertos del Mediterráneo, para favorecer dos intereses tan concretos, cuando el Corredor Mediterráneo, el de los puertos y la costa lleva años de retrasos”, ha indicado el senador de Compromís, Carles Mulet.  Desde la coalición confían en que “ni un solo senador valenciano del PP ni del PSOE dé bola a un proyecto que pretende enfrentar territorios y poner palos a proyectos que se encuentran en un momento crucial y tienen retos por delante como romper el nudo Xàtiva-La Encina, hacer llegar el alta velocidad a Murcia, los cambios de la vía a ancho internacional, acabar con la isla ferroviaria de Almería, conectar esta ciudad con Granada, Antequera, Málaga y Algeciras, lo que conectaría a este puerto con Europa”.

Para Compromís es “urgente” acabar con las carencias y puntos críticos de un corredor que beneficiaría a la zona mediterránea andaluza, murciana y valenciana, a la interconexión de sus puertos y a la economía y exportaciones, también para que el transporte sea más sostenible. “Posteriormente la coalición no pondría reparos a nuevos ramales si estos son viables, sostenibles y sus estudios rigurosos”, ha concluido Mulet.