Compromís denuncia que l’alcalde i el PP passa de denunciar fake news, a demanar estudis geològics, però no utilitza les eines habilitades per a aquesta classe d’actuacions

MADRID, 20 de febrer de 2021

El Govern ha contestat a Compromís les preguntes formalitzades pel portaveu de la coalició al Senat, Carles Mulet,en les quals interpel·lava sobre les actuacions dutes a terme i les seues previsions davant els despreniments que pateix la cara costanera nord-est del recinte emmurallat de Peníscola. 

En la contestació el Govern argumenta que el Consistori podria haver concorregut al Programa de Conservació del Patrimoni Històric Artístic, conegut com a “actuacions del 1,5% Cultural”, però que “al llarg de les quatre convocatòries d’ajudes ja publicades, aquest Departament no ha rebut sol·licituds per part de l’Ajuntament de Peñíscola per a la preservació del penya-segat que sosté el barri antic de la localitat, declarat conjunt históric”. L’executiu també manifesta que el Ministeri de Cultura, si bé ha intervingut en diferents fases de restauració del castell “no actúa en la base geològica on s’assenta el castell”. 

El famós video de les ‘fake-news

Mulet ha recordat l’actuació de les autoritats locals “que sempre passen per la confrontació amb les institucions, especialment si són d’un altre signe polític, però sense posar de la seua part”. El portaveu local Juan Marcos Bayarri ha assenyalat que durant aquests anys “han negat la seua existència, fins i tot l’expresident i senador Alberto Fabra es va atrevir a dir al Senat que la denúncia d’esportistes que freqüenten la zona i recollida per Compromís era una fake news. Després, a reclamar estudis geològics i, a l’hora de la veritat, no utilitzar les vies que el Ministeri té obertes per a casos com aquest d’afectacions greus al patrimoni historicoartístic”.

Mulet i Bayarri han coincidit en animar al Consistori a treballar, presentar un projecte per a armar-se d’arguments i explorar vies que garantisquen la preservació del penya-segat i han declarat que “insistirem en la necessitat de la màxima col·laboració entre administracions per a garantir que els despreniments en la base del castell no vagen a més i, per a això, farem tot el que estiga a les nostres mans per col·laborar i trobar solucions a aquest problema, ja que Peníscola viu del turisme i té la sort d’atresorar un element de gran valor que s’ha de preservar coste el que coste”.

El Gobierno señala que el Ayuntamiento de Peñíscola no aprovecha el 1,5% para los desprendimientos en el acantilado del castillo

Compromís denuncia que el alcalde y el PP pasan de denunciar fake news, a pedir estudios geológicos, pero no utiliza las herramientas habilitadas para esta clase de actuaciones

MADRID, 20 de febrero de 2021

El Gobierno ha contestado a Compromís las preguntas formalizadas por el portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, en las que interpelaba sobre las actuaciones llevadas a cabo y sus previsiones ante los desprendimientos que sufre la cara costera noreste del recinto amurallado de Peñíscola. 

En la contestación el Gobierno argumenta que el Consistorio podría haber concurrido al Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, conocido como “actuaciones del 1,5% Cultural”, pero que “a lo largo de las cuatro convocatorias de ayudas ya publicadas, este Departamento no ha recibido solicitudes por parte del Ayuntamiento de Peñíscola para la preservación del acantilado que sostiene el casco antiguo de la localidad, declarado conjunto histórico”. El ejecutivo también manifiesta que el Ministerio de Cultura, si bien ha intervenido en distintas fases de restauración del castillo “no actúa en la base geológica donde se asienta el castillo”. 

Mulet ha recordado la actuación de las autoridades locales “que siempre pasan por la confrontación con las instituciones, especialmente si son de otro signo político, pero sin poner de su parte”. El portavoz local Juan Marcos Bayarri ha señalado que durante estos años “han negado su existencia, incluso el expresidente y senador Alberto Fabra se atrevió a decir en el Senado que la denuncia de deportistas que frecuentan la zona recogida por Compromís era una fake news. Después, a reclamar estudios geológicos y, a la hora de la verdad, no utilizar las vías que el Ministerio tiene abiertas para casos como este de afectaciones graves al patrimonio histórico-artístico”.

Mulet y Bayarri han coincidido en animar al Consistorio a trabajar, presentar un proyecto para armarse de argumentos y explorar vías que garanticen la preservación del acantilado y han declarado que “insistiremos en la necesidad de la máxima colaboración entre administraciones para garantizar que los desprendimientos en la base del castillo no vayan a más y, para ello, haremos todo lo que esté en nuestras manos por colaborar y encontrar soluciones a este problema, ya que Peñíscola vive del turismo y tiene la suerte de atesorar un elemento de gran valor que se debe preservar a toda costa”.