Mulet reclama el desbloqueig del tren de la Costa i la recuperació de les freqüències i línies eliminades amb la pandèmia, com la de València a Conca

MADRID, 19 de febrer de 2021

El tren no alça el cap per la inacció de la pròpia administració, el desencert de les mesures adoptades a conseqüència de la Covid-19 de retallada de freqüències, els problemes de personal i cancel·lacions i la falta de pols del Govern a l’hora de materialitzar les actuacions pendents. Entre aquestes, destaquen des de Compromís, “l’adaptació de les 24 estacions valencianes encara hui inaccessibles o el bloqueig que viu el tren de la costa”.

Per al portaveu de la coalició al Senat, Carles Mulet, la resposta del Govern a una interpel·lació valencianista deixa clar que l’administració no està fent els deures a l’hora de complir amb les lleis que garanteixen l’accessibilitat de les persones als serveis i recintes públics. “Encara queden 24 estacions pendents d’adaptacions de les 105 existents en l’autonomia valenciana, 17 d’elles gestionades per Renfe i 7 per ADIF i ens dirigeixen al socorregut Pla de Rodalia vigent, amb un horitzó 2025 en el qual suposadament es milloraran les prestacions de la xarxa, quan la dinàmica ens està mostrant que ocorre tot el contrari, amb un mal servei, propi d’un altre segle i molt llastrat”, ha assenyalat.

El senador ha lamentat que, mentre ocorre això “en els Pressupostos Generals es destinen 54 milions a Renfe Operadora per al País Valencià, els diners que costen dos quilòmetres d’AVE. Continuen dilapidant quantitats ingents en alta velocitat mentre es deixa morir el tren convencional, el que comunica els nostres pobles i utilitza la major quantitat de gent del nostre país, el que vertebra el territori i redueix les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle”. Aquesta mateixa setmana Mulet ha rebut respostes sobre la situació que viu la C-3 i de la falta de concreció amb el servei ferrocarril Madrid-Cuenca-València, que es troba en una situació molt perillosa pel deteriorament que va suposar per a la línia la construcció de l’AVE Madrid-València i que actualment està tancada.

Mulet ha rebut hui mateix una altra resposta davant la petició d’augmentar els fons per al Tren de la Costa, pendent de projecte i traçat i amb una partida ridícula en els PGE 2021. El Govern torna a no posar data per a desbloquejar l’assumpte, que té pendent l’urbanisme dels ajuntaments afectats, i assenyala que s’està realitzant l’avaluación ambiental dels dos trams que es consideren com a prioritaris d’aqueix projecte: Cullera-Gandía i Gandía-Oliva-Dénia. Aquest procediment acabarà amb l’emissió de la Declaració d’Impacte Ambiental que permetrà aprovar definitivament l’Estudi Informatiu i continuar amb les fases de projecte i construcció de l’alternativa finalment seleccionada. 

Compromís urge a Renfe y Adif a acabar con el 20% de estaciones valencianas inaccesibles y cumplir con la ley de una vez

 
Mulet reclama el desbloqueo del tren de la Costa y la recuperación de las frecuencias y líneas eliminadas con la pandemia, como la de València a Cuenca

MADRID, 19 de febrero de 2021

El tren no levanta cabeza por la inacción de la propia administración, el desacierto de las medidas adoptadas como consecuencia de la Covid-19 de recorte de frecuencias, los problemas de personal y cancelaciones y la falta de pulso del Gobierno a la hora de materializar las actuaciones pendientes. Entre éstas, destacan desde Compromís, “la adaptación de las 24 estaciones valencianas todavía hoy inaccesibles o el bloqueo que vive el tren de la costa”.

Para el portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, la respuesta del Gobierno a una interpelación valencianista deja claro que la administración no está haciendo los deberes a la hora de cumplir con las leyes que garantizan la accesibilidad de las personas a los servicios y recintos públicos. “Todavía quedan 24 estaciones pendientes de adaptaciones de las 105 existentes en la autonomía valenciana, 17 de ellas gestionadas por Renfe y 7 por ADIF y nos dirigen al socorrido Plan de Cercanías vigente, con un horizonte 2025 en el que supuestamente se van a mejorar las prestaciones la red, cuando la dinámica nos está mostrando que ocurre todo lo contrario, con un mal servicio, propio de otro siglo y muy lastrado”, ha señalado.

El senador ha lamentado que, mientras ocurre esto “en los Presupuestos Generales se destinan 54 millones a Renfe Operadora para el País Valenciano, el dinero que cuestan dos kilómetros de AVE. Siguen dilapidando cantidades ingentes en alta velocidad mientras se deja morir el tren convencional, el que comunica nuestros pueblos y utiliza la mayor cantidad de gente de nuestro país, el que vertebra el territorio y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero”. Esta misma semana Mulet ha recibido asimismo respuestas hacia la situación que vive la C-3 y de la falta de concreción con el servicio ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia, que se halla en una situación muy peligrosa por el deterioro que supuso para la línea la construcción del AVE Madrid-València y que actualmente está cerrada.

Mulet ha recibido hoy mismo otra respuesta ante la petición de aumentar los fondos para el Tren de la Costa, pendiente de proyecto y trazado y con una partida ridícula en los PGE 2021. El Gobierno vuelve a no poner fecha para desbloquear el asunto, que tiene pendiente el urbanismo de los ayuntamientos afectados, y señala que se está realizando la evaluación ambiental de los dos tramos que se consideran como prioritarios de ese proyecto: Cullera-Gandía y Gandía-Oliva-Dénia. Este procedimiento terminará con la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental que permitirá aprobar definitivamente el Estudio Informativo y continuar con las fases de proyecto y construcción de la alternativa finalmente seleccionada.