• Existeix inquietud en diferents poblacions com Almassora o Vinaròs per la possible pèrdua de qualitat en el servei

Castelló, 2 de juliol de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha formalitzat diferents preguntes al Govern per a conèixer el futur de diferents oficines de Correus afectades per reestructuracions en les seues unitats de repartiment, la qual cosa implicarà el moviment de treballadors a altres centres o unitats de treball, el tancament d’oficines per a estalviar-se el lloguer, reducció de temps i la concentració en altres pròximes. En aquesta situació es troben entre altres, a les comarques de Castelló, les d’Almassora i Vinaròs. Les iniciatives de Mulet al Senat al març d’enguany van servir perquè recularen les previsions de tancar l’oficina de Vilafranca, ja que existien comentaris del possible trasllat del personal i serveis a Morella i Albocàsser.

Segons l’estudi d’avaluació sobre les necessitats de l’activitat de Correus es concreten algunes reestructuracions, com la previsió de concentracions de les unitats de repartiment d’Almassora  a Vila-real o la de Vinaròs, en benefici de Benicarló, per la qual cosa preguntarem per les conseqüències d’aquestes reorganitzacions, per al seu personal i les que puguen existir en altres llocs de la província i territori valencià, per a conèixer si els temors de la població davant un potencial minvament de la qualitat o retards del servei estan fundats”, ha indicat Mulet.

La portaveu de Compromís Almassora, Diana Belliure, ha agraït l’interés de Mulet “en defensar els serveis del veïnat d’Almassora  en general i dels usuaris del districte marítim i les zones dels polígons en particular, ja que serien els més afectats pel tancament”.

L’informe de reestructuració de les unitats de repartiment al qual ha tingut accés la coalició, amb efectes a partir del primer d’agost, es justifica en la proximitat entre localitats, la reducció d’una parada de conducció per a guanyar temps, l’estalvi en els lloguers de locals que ocupen les carteries, la reducció de la contenerización del correu, la unificació de supervisió sota àmplies zones o enfortir la capacitat de reacció davant eventualitats com a baixes laborals en afrontar-les amb una plantilla major.

Compromís pregunta al Gobierno sobre las reestructuraciones en las oficinas de reparto de Correos de las comarcas de Castelló

• Existe inquietud en distintas poblaciones como Almassora o Vinaròs por la posible pérdida de calidad en el servicio

Castelló, 2 de julio de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha formalizado distintas preguntas al Gobierno para conocer el futuro de distintas oficinas de Correos afectadas por reestructuraciones en sus unidades de reparto, lo que implicará el movimiento de trabajadores a otros centros o unidades de trabajo, el cierre de oficinas para ahorrarse el alquiler, reducción de tiempos y la concentración en otras cercanas. En esta situación se hallan entre otras, en las comarcas de Castelló, las de Almassora y Vinaròs. Las iniciativas de Mulet en el Senado en marzo de este año sirvieron para que recularan las previsiones de cerrar la oficina de Vilafranca, ya que existían comentarios del posible traslado del personal y servicios a Morella y Albocàsser.

Según el estudio de evaluación sobre las necesidades de la actividad de Correos se concretan algunas reestructuraciones, como la previsión de concentraciones de las unidades de reparto de Almassora en Vila-real o la de Vinaròs, en beneficio de Benicarló, por lo que vamos a preguntar por las consecuencias de estas reorganizaciones, para su personal y las que puedan existir en otros lugares de la provincia y territorio valenciano, para conocer si los temores de la población ante una potencial merma de la calidad o retrasos del servicio están fundados”, ha indicado Mulet.

La portavoz de Compromís Almassora, Diana Belliure, ha agradecido la labor de Mulet “en defender los servicios del vecindario de Almassora en general y de los usuarios del distrito marítimo y las zonas de los polígonos en particular, ya que serían nos más afectados por el cierre”.

El informe de reestructuración de las unidades de reparto al que ha tenido acceso la coalición, con efectos a partir del primero de agosto, se justifica en la proximidad entre localidades, la reducción de una parada de conducción para ganar tiempo, el ahorro en los alquileres de locales que ocupan las carterías, la reducción de la contenerización del correo, la unificación de supervisión bajo amplias zonas o fortalecer la capacidad de reacción ante eventualidades como bajas laborales al afrontarlas con una plantilla mayor.