Carles Mulet realitza diferents preguntes davant aquest “contrasentit” i censura que el ministre parle al Senat de donar suport a l’agricultura i boicotege la presència de laboratoris de referència en l’autonomia valenciana

Castelló, 13 de febrer  de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha preguntat hui per la decisió del Govern d’endur-se a Galícia quatre laboratoris valencians de referència en control de plagues, tal com ha denunciat el Comitè de Gestió de Cítrics valencià. Les pretensions d’aquesta decisió, “disfressada d’una suposada política de descentralització institucional” segons Mulet, són centralitzar la sanitat vegetal a Lugo, la qual cosa suposa desmantellar dues seccions de l’IVIA i sengles de la Universitat Politècnica de València. Si el sector citrícola ha considera un “despropòsit” el trasllat, suposa un “contrasentit” per al senador valencianista, que ha preguntat els motius que sustenten tal decisió. “Volem saber si l’aposta per la citricultura valenciana de l’actual govern serà desmantellar els seus laboratoris”, ha indicat el senador de la coalició.

Per a Mulet “el ministre Luis Planas està demostrant amb les seues actuacions no tenir la més mínima sensibilitat pel sector citrícola en atacar la I+D+I valenciana i la delmada agricultura mediterrània, per a reubicar-la precisament en autonomies que són especialment acaronades pel Ministeri quant a preus i atenció als seus problemes”. El representant territorial de Compromís ha lloat la professionalitat dels treballadors dels centres de referència valencians. “Planas parla de fer costat al sector primari de tota Espanya però les seues accions pareixen anar en una altra direcció, cap a un lloc que, de partida, ja ens penalitza, resta inversió i competitivitat”, ha declarat Mulet, que ha reclamat “que deixen de boicotejar al nostre sector primari i invertisquen a Galícia si és necessari a nivell de controlar totes les plagues que entren pel port de Vigo procedents de Sud-àfrica, però no castiguen més al sector citrícola valencià, tan tocat entre altres coses pels tractats i acords que PSOE, PP i Ciutadans van aprovar amb aquests països i per la nul·la defensa realitzada a Europa per a defensar als nostres sectors productius”.

El senador ha anunciat que portarà aquesta decisió a la Comissió d’Agricultura del Senat de la qual forma part “perquè es debata allí aquesta mesura i ens donen les explicacions oportunes sobre el futur d’aquestes instal·lacions”.

DESMANTELAMIENTO PLAGAS

Compromís pregunta a Planas si su apuesta por la citricultura valenciana va a ser desmantelar los laboratorios

Carles Mulet realiza distintas preguntas ante este “sinsentido” y censura que el ministro hable en el Senado de apoyar la agricultura y boicotee la presencia de laboratorios de referencia en la autonomía valenciana

Castelló, 13 de febrero de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha preguntado hoy por la decisión del Gobierno de llevarse a Galicia cuatro laboratorios valencianos de referencia en control de plagas, tal y como ha denunciado el Comité de Gestión de Cítricos valenciano. Las pretensiones de esta decisión, “disfrazada de una supuesta política de descentralización institucional” según Mulet, son centralizar la sanidad vegetal en Lugo, lo que supone desmantelar dos secciones del IVIA y otras tantas de la Universitat Politècnica de València. Si el sector citrícola ha considera un “despropósito” el traslado, supone un “sinsentido” para el senador valencianista, que ha preguntado los motivos que sustentan tal decisión. “Queremos saber si la apuesta por la citricultura valenciana del actual gobierno va a ser desmantelar sus laboratorios”, ha indicado el senador de la coalición.

Para Mulet “el ministro Luis Planas está demostrando con sus actuaciones no tener la más mínima sensibilidad por el sector citrícola al atacar la I+D+I valenciana y la diezmada agricultura mediterránea, para reubicarla precisamente en autonomías que son especialmente mimadas por el Ministerio en cuanto a precios y atención a sus problemas”. El representante territorial de Compromís ha alabado la profesionalidad de los trabajadores de los centros de referencia valencianos. “Planas habla de apoyar al sector primario de toda España pero sus acciones parecen ir en otra dirección, hacia un lugar que, de partida, ya nos penaliza, resta inversión y competitividad”, ha declarado Mulet, que ha reclamado “que dejen de boicotear a nuestro sector primario e inviertan en Galicia si es necesario a nivel de controlar todas las plagas que entran por el puerto de Vigo procedentes de Sudáfrica, pero no castiguen más al sector citrícola valenciano, tan tocado entre otras cosas por los tratados y acuerdos que PSOE, PP y Ciudadanos aprobaron con estos países y por la nula defensa realizada en Europa para defender a nuestros sectores productivos”.

El senador ha anunciado que llevará esta decisión a la Comisión de Agricultura del Senado de la que forma parte “para que se debata allí esta medida y nos den las explicaciones oportunas sobre el futuro de estas instalaciones”.