La manca de Govern i el desinterès dels partits majoritaris manté sense criteris un problema que podria acabar implicant problemes al tómbol i castell

Madrid, 8 desembre 2019

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet ha recordat, davant el despreniment patit a Peníscola d’un gran bloc de pedra del tómbol al mar, que Compromís “va intentar almenys fer el seu paper d’oposició i control en 2018, quan va aconseguir que s’aprovés una moció en la qual s’instava a el Govern a avaluar els despreniments dels penya-segats de Peníscola”.

Les pluges de l’última setmana, afegides al fort temporal marítim van propiciar que es desprenguera un enorme volum de pedra a la mar a la zona de coves que més freqüentment visiten els esportistes nàutics i prop de les escales del Papa Luna. La moció promoguda per Jordi Navarrete després de posar-se en alerta col·lectius esportius i aficionats a la fotografia, va ser aprovada pels grups de la Comissió de Transició Ecològica amb l’abstenció de PSOE, va ser desprestigiada pel senador i expresident Alberto Fabra, que la va titllar d’”alarmista” i la va qualificar de “fake news”. Un any després es veuen les conseqüències.

La moció va sorgir després de detectar-se a l’estiu un canvi evident en l’estabilitat del tómbol que dóna a la mar i reclamava al Govern que realitzara en els pròxims tres mesos un estudi tècnic-científic sobre l’estat de l’esmentat penya-segat i/o aquelles actuacions necessàries per a la preservació del penya-segat que sosté el nucli antic de Peníscola, declarat conjunt històric-artístic, a més de reparar els danys per preservar l’estabilitat de la zona.

Carles Mulet ha assenyalat hui, després de constatar els efectes de l’esllavissada que “és urgent que es prenga seriosament aquest cas per la importància històrica i artística del castell, que va ser declarat en 1972 Conjunt Històric-Artístic Nacional” i ha recordat com “ja va instar a realitzar de manera urgent les accions necessàries per reparar els danys i preservar l’estabilitat del penya-segat i casc antic, però la falta de Govern ens ha portat a un any totalment improductiu i perdut per als nostres interessos”.

DESPRENDIMIENTOS
Compromís ya reclamó el Senado un estudio sobre el acantilado del Castillo de Peñíscola

La falta de Gobierno y el desinterés de los partidos mayoritarios mantiene sin criterios un problema que podría acabar acarreando problemas al tómbolo y castillo

Madrid, 8 de diciembre de 2019

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet ha recordado, ante el desprendimiento sufrido en Peñíscola de un gran bloque de piedra del tómbolo en el mar, que Compromís “intentó por lo menos realizar su papel de oposición y control en 2018, cuando consiguió que se aprobase una moción en la que se instaba al Gobierno a evaluar los desprendimientos de los acantilados de Peñíscola”.

Las lluvias de la última semana, unido al fuerte temporal marítimo propiciaron que se desprendiese un enorme volumen de piedra al mar en la zona de cuevas que más frecuentemente visitan los deportistas náuticos y cerca de las escaleras del Papa Luna. La moción promovida por Jordi Navarrete tras ponerse en alerta colectivos deportivos y aficionados a la fotografía, fue aprobada por los grupos de la Comisión de Transición Ecológica con la abstención del PSOE, fue desprestigiada por el senador y expresidente Alberto Fabra, que la tildó de “alarmista” y la calificó de “fake news”. Un año después se ven las consecuencias.

La moción surgió tras detectarse en verano un cambio evidente en la estabilidad del tómbolo que da al mar y reclamaba al Gobierno que realizara en los próximos tres meses un estudio técnico-científico sobre el estado del citado acantilado y/o aquellas actuaciones necesarias para la preservación del acantilado que sostiene el casco antiguo de Peñíscola, declarado conjunto histórico-artístico, además de reparar los daños para preservar la estabilidad de la zona.

Carles Mulet ha señalado hoy, tras constatarse los efectos del desprendimiento que “es urgente que se tome seriamente este caso por la importancia histórica y artística del castillo, que fue declarado en 1972 Conjunto Histórico-Artístico Nacional” y ha recordado cómo “ya se instó a realizar de manera urgente las acciones necesarias para reparar los daños y preservar la estabilidad del acantilado y casco antiguo, pero la falta de Gobierno nos ha llevado a un año totalmente improductivo y perdido para nuestros intereses”.