Compromís i Més per Mallorca reclamen reforçar les bases de Salvament de Palma i València sense desmantellar-ne cap

El Ministeri de Foment preveu traslladar l’helicòpter d’emergències de València a Palma a partir de l’1 de gener. Les dues formacions, reclamaran al Senat una atenció digna per ambdós territoris i recorden el maltractament continuat que pateixen de l’Estat

Madrid, 5 de desembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet i el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ambdós del Grup de l’Esquerra Confederal del Senat, han reclamat al Ministeri de Foment que “no encete una baralla entre comunitats autònomes per la seu del servei d’helicòpter d’emergències”, que fins ara es troba a València. El servei depenent de Salvament Marítim atén qualsevol emergència les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i disposa de nou pilots i nou rescatadors, personal necessaris per atendre qualsevol urgència i despegar en menys de 10 minuts. Foment pretén fer un intercanvi entre els equips de València i Palma a partir del primer dia de 2020.

En l’actualitat aquestes unitats d’helicòpters d’emergències (Helimer) es troben a Reus, València, Almeria, Jerez, Tenerife, Las Palmas, La Coruña i Gijón i hi ha tres bases localitzades a Palma de Mallorca, Santiago de Compostela i Santander. “El fet de desmantellar un equip per vestir-ne un altre tindrà uns efectes negatius sobre la seguretat dels usuaris valencians i murcians”, ha assenyalat Vidal. Per la seua banda el senador valencià Mulet ha proposat “atendre les legítimes reivindicacions dels balears, atès l’elevat nombre d’emergències marítimes que enregistren”. Els dos senadors, integrants del Grup de l’Esquerra Confederal del Senat han remarcat que “les dues necessitats són legítimes d’atendre i, per tant, Foment ha de ser sensible a les peticions i cobrir els mitjans per atendre emergències com mereixen aquestes autonomies costaneres de l’Est peninsular que, a més, son reiteradament maltractades pel finançament i serveis de l’Estat, tot i que aporten al conjunt del país molt més del que reben”, han destacat Mulet i Vidal.

Deixar amb menys mitjans València com una base localitzada, implicaria una espera que podria superar l’hora, un temps fonamental en aquesta classe de rescats, sovint carregats de risc. Balears ampliaria el seu status i presència de mitjans i els treballadors de València es destinarien a Palma. Per a Mulet “tot és possible en el sector de l’administració i tot està previst en la normativa de contractes i plecs de condicions” i ha instat el ministeri que dirigeix interinament José Luís Ábalos a “reforçar la situació de mitjans de salvament a les illes Balears dotant-la de l’estatus que siga necessari i mantenir la base de València, atès el trànsit marítim existent, la superfície que cobreix des del sud del Delta fins el Cap de Pals, la rellevància del port de València, els moviments migratoris i el trànsit marítim recreatiu”.

Per a Vicenç Vidal “l’Estat maltracta de forma clara en inversions i serveis ambdós territoris i treballarem al Senat per revertir i denunciar aquesta situació sempre que calgui, ja que no ens podem permetre el luxe de seguir tenint uns pitjors serveis i qualitat de vida”, ha dit.

Compromís y Més per Mallorca reclaman reforzar las bases de Salvamento de Palma y València sin desmantelar ninguna

El Ministerio de Fomento prevé trasladar el helicóptero de emergencias de València a Palma a partir del 1 de enero. Las dos formaciones, reclamarán al Senado una atención digna para ambos territorios y recuerdan el maltrato continuado que sufren del Estado

Madrid, 5 de diciembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet y el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ambos del Grupo de la Izquierda Confederal del Senado, han reclamado al Ministerio de Fomento que “no inicie una pelea entre comunidades autónomas por la sede del servicio de helicóptero de emergencias“, que hasta ahora se encuentra en València. El servicio dependiente de Salvamento Marítimo atiende cualquier emergencia las 24 horas del día los 365 días del año y dispone de nueve pilotos y nueve rescatadores, personal necesarios para atender cualquier urgencia y despegar en menos de 10 minutos. Fomento pretende hacer un intercambio entre los equipos de València y Palma a partir del primer día de 2020.

En la actualidad estas unidades de helicópteros de emergencias (Helimer) se encuentran en Reus, València, Almería, Jerez, Tenerife, Las Palmas, La Coruña y Gijón y hay tres bases localizadas en Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Santander. “El hecho de desmantelar un equipo para vestir a otro tendrá unos efectos negativos sobre la seguridad de los usuarios valencianos y murcianos“, ha señalado Vidal. Por su parte el senador valenciano Mulet ha propuesto “atender las legítimas reivindicaciones de Baleares, dado el elevado número de emergencias marítimas que registran“. Los dos senadores, integrantes del Grupo de la Izquierda Confederal del Senado han remarcado que “las dos necesidades son legítimas de atender y, por tanto, Fomento debe ser sensible a las peticiones y cubrir los medios para atender emergencias como merecen estas autonomías costeras del Este peninsular que, además, están reiteradamente maltratadas por la financiación y servicios del Estado, aunque aportan al conjunto del país mucho más de lo que reciben“, destacaron Mulet y Vidal.

Dejar con menos medios València como una base localizada, implicaría una espera que podría superar la hora, un tiempo fundamental en esta clase de rescates, a menudo cargados de riesgo. Baleares ampliaría su status y presencia de medios y los trabajadores de València se destinarían a Palma. Para Mulet, “todo es posible en el sector de la administración y todo está previsto en la normativa de contratos y pliegos de condiciones” y ha instado al ministerio que dirige interinamente José Luís Ábalos a “reforzar la situación de medios de salvamento en las islas Baleares, dotándola del estatus que sea necesario y mantener la base de València, dado el tráfico marítimo existente, la superficie que cubre desde el sur del Delta hasta el Cabo de Palos, la relevancia del puerto de València, los movimientos migratorios y el tráfico marítimo recreativo“.

Para Vicenç Vidal “el Estado maltrata de forma clara en inversiones y servicios ambos territorios y trabajaremos desde el Senado para revertir y denunciar esta situación siempre que sea necesario, ya que no nos podemos permitir el lujo de seguir teniendo unos malos servicios y calidad de vida“, ha dicho.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *