Compromís insta el Govern a resoldre d’una vegada la perillositat i punt negre que suposa desviar el trànsit per la CV-13

Mulet recorda que la coalició ha advocat des de 2017 per invertir en aquest vial i la inacció dels governs davant el perill que suposa l’intens trànsit per un vial no dissenyat inicialment per convertir-se en alternativa a la N-340

Madrid, 4 de desembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha manifestat el seu pesar pels continus accidents -en aquesta ocasió amb víctimes mortals- que tenen lloc a la CV-13, que comunica l’autovia d’interior (CV-10 / A-7) amb la N-340 a Torreblanca i pel qual s’ha desviat el trànsit i perillositat de la N-340 en els últims anys.

Mulet ha demanat als dos últims governs informació i actuacions davant l’exponencial augment de casos d’implicats en accidents en els últims anys des de 2010, pel que va reclamar ja el 2017 mesures urgents al subdelegat de Govern en aquesta província. “Tornem a reiterar la petició davant la tendència del nombre de persones implicades mortes o il·leses en accidents en aquest vial, especialment ara que els camions han estat privats de conduir per l’N-340 entre Nules i Orpesa des 2014 i que és un tram molt utilitzat tant per transportistes com per aquells que volen conduir per un vial gratuït de major capacitat que l’N-340”, ha insistit.

Per a Mulet “el tema és greu i no pel fet que ens ho recorde cada accident, sinó per la necessitat de replantejar les comunicacions en un vial amb un traçat sinuós, no dissenyat com a alternativa a la N-340, amb grans pendents i poca seguretat” i ha lamentat la “improvisació” a l’hora de convertir-la i obrir-la al trànsit per a servir d’accés a l’aeroport i posteriorment com un vial per al desviament de camions, el que l’ha convertit en un punt negre.

“El Govern és responsable de les seues decisions. Ja vaig convidar sense èxit al Secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, a conèixer el vial i adoptar solucions davant el problema de congestió generat i l’absència de bonificacions al llarg de la via de peatge, però ens va donar com a solucions un reial decret de bonificacions que tan sols afecta el tram de Peníscola-l’Hospitalet i altres per l’autopista que anaven a analitzar però que no arriben i apel·lant a la futura liberalització de l’AP-7, encara que això no millorarà la perillositat que s’ha traslladat a aquest vial si no es replantegen què passarà amb l’A-7 i si no inverteixen en seguretat a la CV-13 i tracten com es mereixen els conductors d’aquesta autonomia”, ha conclòs.

Compromís insta al Gobierno a resolver de una vez la peligrosidad y punto negro que supone desviar el tráfico por la CV-13

Mulet recuerda que la coalición ha abogado desde 2017 por invertir en este vial y la inacción de los gobiernos ante el peligro que supone el intenso tráfico por un vial no diseñado inicialmente para convertirse en alternativa a la N-340

Madrid, 4 de diciembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha manifestado su pesar por los continuos accidentes -en esta ocasión con víctimas mortales- que tienen lugar en la CV-13, que comunica la autovía de interior (CV-10/A-7) con la N-340 en Torreblanca y por el que se ha desviado el tráfico y peligrosidad de la N-340 en los últimos años.

Mulet ha pedido a los dos últimos gobiernos información y actuaciones ante el exponencial aumento de casos de implicados en accidentes en los últimos años desde 2010, por lo que reclamó ya en 2017 medidas urgentes al subdelegado del Gobierno en esta provincia. “Volvemos a reiterarlas ante la tendencia del número de personas implicadas fallecidas o ilesas en accidentes en este vial, especialmente ahora que los camiones han sido privados de conducir por la N-340 entre Nules y Orpesa desde 2014 y que es un tramo muy utilizado tanto por transportistas como quienes quieren conducir por un vial gratuito de mayor capacidad que la N-340”, ha insistido.

Para Mulet “el tema es grave y no por el hecho que nos lo recuerde cada accidente, sino por la necesidad de replantear las comunicaciones en un vial con un trazado sinuoso, no diseñado como alternativa a la N-340, con grandes pendientes y poca seguridad” y ha lamentado la “improvisación” a la hora de convertirla y abrirla al tráfico como acceso al aeropuerto y posteriormente como un vial para el desvío de camiones, lo que la ha convertido en un punto negro.

“El Gobierno es responsable de sus decisiones. Ya invité sin éxito al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, a conocer el vial y adoptar soluciones ante el problema de congestión generado y la ausencia de bonificaciones a lo largo de la vía de peaje, pero nos dio como soluciones un real decreto de bonificaciones que tan solo afecta al tramo de Peñíscola-l’Hospitalet y otras para la autopista que iban a analizar pero que no llegan y apelando a la futura liberalización de la AP-7, aunque esto no mejorará la peligrosidad que se ha trasladado a este vial si no se replantean qué ocurrirá con la A-7 y si no invierten en seguridad en la CV-13 y tratan como se merecen los conductores de esta autonomía”, ha concluido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *