Compromís demanarà compareixences de càrrecs de Foment a partir de dimarts perquè informen de l’ample CS-TGN i el Tren de la Costa

Carles Mulet reclama que el nou ample servisca al menys per millorar les comunicacions de nord amb Tarragona i Barcelona davant el caòtic servei que es presta diàriament. Reclamarà a més informació sobre el calendari previst per al tren de la costa

Madrid, 29 de novembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha anunciat que registrarà a partir de dimarts, tan prompte siguen constituïdes les cambres i s’habiliten els mecanismes de control a Govern, la compareixença de el ministre de Foment en funcions o altres alt càrrecs de Foment, perquè expliquen les previsions ferroviàries entre València-Castelló i Tarragona i les seues repercussions en l’economia de localitats de la Plana i el Maestrat que podrien veure afectada la seua connectivitat per tren. “No qüestionem la decisió, ja que entenem que tindre un ample ibèric és una anomalia de al país en un context europeu, però sí s’ha d’explicar i analitzar de forma clara el procés, finançament i transició cap a aquest nou model triat, ja que després d’analitzar el estudi Informatiu per a la implementació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Tarragona del Corredor Mediterrani, es descarta de cop continuar amb la implantació del tercer fil com s’ha fet entre València i Castelló. Algú ha d’explicar com és possible que es passe en pocs dies de defensar la instal·lació d’un tercer fil a optar per un altre model que, si no va compassat en els terminis, pot posar en un compromís la mobilitat per tren com ara la coneixem en el nord de la província”, ha sostingut.

Per a això el senador ha reflexionat sobre “les formes en les que al nostre país s’ha estat improvisant a l’apostar pel tercer fil en el corredor, amb tot el que això ha suposat de pèrdues d’usuaris, saturació de la línia entre València i Castelló i la renúncia a la doble plataforma, cosa per la qual ningú ha respost i que ha suposat un retard d’anys en l’execució de l’corredor i la pèrdua de milions d’euros de diners pel camí”.

El representant de Compromís també ha assenyalat que el nou ample cap a Catalunya des de Castelló ha de servir com a mínim per millorar les comunicacions amb les capitals catalanes “ja que aquesta mateixa setmana hem viscut demores i retards d’una hora injustificables i d’un servei que ha empitjorat i és molt qüestionat pels usuaris”.

Per minimitzar les possibles afeccions, el senador valencianista reclamarà conèixer el calendari d’inversió en nous trens que suplisquen als actuals Regionals, si s’optarà per trens Avant o altres d’ample variable que milloren el servei, perquè aquests estiguen a punt quan s’executen els treballs “i que la implementació de l’ample estàndard supose un revulsiu fins i tot econòmic per a les exportacions de mercaderies d’indústries químiques i agrícoles del Maestrat i que no genere més problemes als usuaris de la Plana, Maestrat i Terres de l’Ebre”.

Tren de la Costa

Així mateix, Compromís reprendrà els contactes i reiterarà les peticions de compareixença que van decaure per la convocatòria electoral i que reclamaven reunions i compareixences per conèixer l’estat de la tramitació del Tren de la Costa després que aquesta infraestructura clau estiga incorrent en massa retards en la tramitació. El senador ha recordat que el Ministeri no ha emès com tenia per encàrrec la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte i ha recordat que els ajuntaments van suspendre les llicències d’obra i segueix sense emetre l’informe ni han contestat les al·legacions tal com van admetre al setembre de 2017, fa ja dos anys i ha recordat que “la línia ferroviària València-Alacant és prioritària, comunica zones molt poblades i destinacions turístiques rellevants, permetria connectar les capitals amb tren per la costa i prestar un servei que els va ser arrencat fa 45 anys” .

INFORME :: ESTUDIO INFORMATIVO bit.ly/2XSBcgS

Compromís pedirá comparecencias de cargos de Fomento a partir del martes para que informen del ancho CS-TGN y el Tren de la Costa

Carles Mulet reclama que el nuevo ancho sirva al menos para mejorar las comunicaciones del norte con Tarragona y Barcelona ante el caótico servicio que se presta a diario. Reclamará además información sobre el calendario previsto para el tren de la costa

Madrid, 29 de noviembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha anunciado que registrará a partir del martes, tan pronto sean constituidas las cámaras y se habiliten los mecanismos de control al Gobierno, la comparecencia del ministro de Fomento en funciones u otros alto cargos de Fomento, para que expliquen las previsiones ferroviarias entre València-Castelló y Tarragona y sus repercusiones en la economía de localidades de la Plana y el Maestrat que podrían ver afectada su conectividad por tren. “No cuestionamos la decisión, pues entendemos que tener un ancho ibérico es una anomalía del país en un contexto europeo, pero sí se debe explicar y analizar de forma clara el proceso, financiación y transición hacia este nuevo modelo elegido, ya que tras analizar el Estudio Informativo para la implementación del ancho estándar en el tramo Castelló-Tarragona del Corredor Mediterráneo, se descarta de un plumazo continuar con la implantación del tercer hilo como se ha hecho entre València y Castelló. Alguien debe explicar cómo es posible que se pase en pocos días de defender la instalación de un tercer hilo a optar por otro modelo que, si no va acompasado en los plazos, puede poner en un aprieto la movilidad por tren como ahora la conocemos en el norte de la provincia”, ha sostenido.

Para ello el senador ha reflexionado sobre “las formas en las que en nuestro país se ha estado improvisando al apostar por el tercer hilo en el corredor, con todo lo que ello ha supuesto de pérdidas de usuarios, saturación de la línea entre València y Castelló y la renuncia a la doble plataforma, algo por lo que nadie ha respondido y que ha supuesto un retraso de años en la ejecución del corredor y la pérdida de millones de euros de dinero por el camino”.

El representante de Compromís también ha señalado que el nuevo ancho hacia Cataluña desde Castelló debe servir por lo menos para mejorar las comunicaciones con las capitales catalanas “ya que esta misma semana hemos vivido demoras y retrasos de una hora injustificables y de un servicio que ha empeorado y es muy cuestionado por los usuarios”.

Para minimizar las posibles afecciones, el senador valencianista reclamará conocer el calendario de inversión en nuevos trenes que suplan a los actuales Regionales, si se optará por trenes Avant u otros de ancho variable que mejoren el servicio, para que estos estén listos cuando se ejecuten los trabajos “y que la implementación del ancho estándar suponga un revulsivo incluso económico para las exportaciones de mercancías de industrias químicas y agrícolas del Maestrat y que no genere más problemas a los usuarios de la Plana, Maestrat y Terres de l’Ebre”.

Tren de la Costa

Asimismo, Compromís retomará los contactos y reiterará las peticiones de comparecencia que decayeron por la convocatoria electoral y que reclamaban reuniones y comparecencias para conocer el estado de la tramitación del Tren de la Costa después que esta infraestructura clave esté incurriendo en demasiados retrasos en su tramitación. El senador ha recordado que el Ministerio no ha emitido como tenía por encargo la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y ha recordado que los ayuntamientos suspendieron las licencias de obra y sigue sin emitirse el informe ni han contestado las alegaciones tal y como admitieron en septiembre de 2017, hace ya dos años y ha recordado que “la línea ferroviaria València-Alacant es prioritaria, comunica zonas muy pobladas y destinos turísticos relevantes, permitiría conectar las capitales en tren por la costa y prestar un servicio que les fue arrancado hace 45 años”.

La coalición ha celebrado reuniones con usuarios y ayuntamientos de comarcas afectadas por el mal funcionamiento de los trenes que cristalizarán en iniciativas en los próximos meses.

INFORME :: ESTUDIO INFORMATIVO bit.ly/2XSBcgS

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *