Compromís alerta del desmantellament ferroviari i la desconexió del nord de Castelló per l’elecció de l’ample europeu

Mulet anuncia que demanarà explicacions i la compareixença de les autoritats de Foment per a que expliquen aquestes decisions que en la pràctica suposen l’aïllament del nord de Castelló de la resta i com se solucionarà el previsible impacte sobre la ciutadania per la convivència de diferents amplades

Madrid, 28 de novembre de 2019

El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, ha avançat que només arranque la legislatura de les Corts Generals la propera setmana, demanarà compareixences i explicacions a les persones responsables de Foment respecte a les previsions ferroviàries entre València-Castelló i Tarragona, ja que després d’analitzar l’Estudi Informatiu per la implementació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Tarragona del Corredor Mediterrani, que descarta continuar amb la implantació del tercer fil com s’ha fet entre València i Castelló, “es generen massa dubtes i més confussió”.

Segons Mulet “si el tercer fil era una mala solució, ¿per què el van posar amb calçador entre València i Castelló, amb els problemes que això va generar i continua generant?. Ara, no seguir amb el tercer fil des de Castelló cap al nord i apostar per l’ample europeu en exclusiva, implica que sols podran circular els trens de llarga distància que puguen canviar els eixos, però no els regionals, ni els rodalies ni, evidentment, els de mercaderies per als quals en teoria està pensada aquesta actuació. Quants dels actuals trens poden canviar els eixos?. Què passarà amb els pseudo-rodalies o regionals entre Castelló i Vinaròs?, o el regionals fins Tortosa o Barcelona, o els Talgos, o les mercaderies convencionals? Què es va a guanyar respecte a l’actual ample ibèric?”, s’ha preguntat el representant valencianista.

El senador de Compromís ha valorat que, si entre Castelló i Tarragona no hi ha via estreta ni tercer fil, per on posar les rodalies o regionals que no són adaptables “la resposta pareix ser que és que si no hi ha cap tren de rodalies o regionals a tot l’Estat Espanyol que siga d’ample estandar, ni adaptable, “això en el cas de Castelló, suposarà haver de convertir l’actual estació en un mega espai on convisquen diverses amplades i trens per a que convergisquen els dos models, el doble de màquines. Sembla que no és viable des de cap punt de vista aquesta opció. Tot plegat ens du a pensar que igual no feia falta aplicar el tercer fil entre València i Castelló, ni ara l’aplicació de la via estandar europea entre Castelló i Tarragona (més caòtic quan se li dóna a cada tram una opció, ja que els trens que passen des de València, Castelló i Tarragona cap al nord, passen igual en condicions d’ample ibèric i el canvi a estàndard amb pegats o a vía exclusiva, sols ha ocasionat condicionar una part molt important del servei)”.

Per a Compromís tal i com es ve dient des de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la CGT, “ens estan venent que estes actuacions són per a mercaderies, però cal recordar que mentre no hi hagen estacions intermodals per carregar els trens de mercaderies, no es poden fer servir estos trens per carregar ceràmica, ni cítrics, ni productes químics, ni cap mercaderia“. Fins ara s’ha fet una grandíssima inversió per incorporar un únic nou fil a una de les vies entre València i Castelló, però inexplicablement no ha servit per les mercaderies, ja que per això haurien de canviar d’eixos i no hi ha intercanviadors, ni vehicles preparats.

Sembla que tot va ser per poder dur a Castelló un succedani d’AVE, amb més molèsties que l’Álvia, que ha suposat un caos en tots els serveis entre les dos capitals, avaries, endarreriments, precarització del servei. I com eixe AVE embotit en vies convencionals no es va a perllongar entre Castelló i Tarragona o Barcelona, descarten el tercer fil cap al nord amb tot el que pot suposar d’aïllament de la zona nord de les comarques de Castelló. “Tot ens fa tèmer més improvisació, més retrassos al Corredor i malbaratament de diners públics, que a la llarga han causat més molèsties que solucions”, ha sostingut Mulet.

Privatització de l’AVE

Mulet ha afirmat que, igualment que l’entrada d’Air Nostrum a competir per la gestió de l’AVE demostra com s’ha anat separant el servei ferroviari entre el que necessita la gent per al seu dia a dia, que s’ha precaritzat de manera indecent, i un altre model elitista, especulador, depredador i farònic basat en l’AVE, ara s’obri la porta a la seua privatització. Que de colp l’empresa privada puga oferir 8 AVE Madrid-València o 4 Madrid-Alacant en un horitzó proper, en un tren ultra subvencionat amb diners públics, emprant una infraestructura que ha costat el que no està escrit a les arques públiques, pot  suposar encara més una batalla entre empresa pública i privada pels preus, que eclipsarà encara més la necessària inversió en mantindre en condicions la xarxa de tren convencional, el gran castigat per este tipus d’actuacions.

Compromís alerta del desmantelamiento ferroviario y la desconexión del norte de Castelló por la elección del ancho europeo

Mulet anuncia que pedirá explicaciones y la comparecencia de las autoridades de Fomento para que expliquen estas decisiones que en la práctica suponen el aislamiento del norte de Castelló del resto y como se solucionará el previsible impacto sobre la ciudadanía por la convivencia de diferentes anchos

Madrid, 28 de noviembre de 2019

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha avanzado que tan pronto arranque la legislatura de las Cortes Generales la próxima semana, pedirá comparecencias y explicaciones a las personas responsables de Fomento respecto a las previsiones ferroviarias entre València-Castelló y Tarragona, ya que tras analizar el Estudio Informativo para la implementación del ancho estándar en el tramo Castelló-Tarragona del Corredor Mediterráneo, que descarta continuar con la implantación del tercer hilo como se ha hecho entre València y Castelló, “se generan demasiadas dudas y más confusión“.

Según Mulet “si el tercer hilo era una mala solución, ¿por qué lo pusieron con calzador entre València y Castelló, con los problemas que esto generó y sigue generando?. Ahora, no seguir con el tercer hilo desde Castelló hacia el norte y apostar por el ancho europeo en exclusiva, implica que sólo podrán circular los trenes de larga distancia que puedan cambiar los ejes, pero no los regionales, ni las cercanías ni, evidentemente, los de mercancías para los que en teoría está pensada esta actuación. ¿Cuántos de los actuales trenes pueden cambiar los ejes?. ¿Qué pasará con los pseudo-cercanías o regionales entre Castelló y Vinaròs?, o el regional hasta Tortosa o Barcelona, ​​o los Talgos, o las mercancías convencionales. ¿Qué se va a ganar respecto al actual ancho ibérico?“, se ha preguntado el representante valencianista.

El senador de Compromís ha valorado que, si entre Castelló y Tarragona no hay vía estrecha, ni tercer hilo por donde poner las cercanías o regionales que no son adaptables al no haber ningún tren de cercanías o regionales en todo el Estado español que sea de ancho estándar, ni adaptable, “esto en el caso de Castelló, supondrá tener que convertir la actual estación en un mega espacio donde convivan diversos anchos y trenes para que converjan los dos modelos, el doble de máquinas. Parece que no es viable  esta opción. Todo ello nos lleva a pensar que igual no hacía falta el tercer hilo entre València y Castelló, ni ahora la aplicación de la vía estándar europea entre Castelló y Tarragona (más caótico cuando se le da a cada tramo una opción), ya que los trenes que pasan desde València, Castelló y Tarragona hacia el norte, pasan igual en condiciones de ancho ibérico y el cambio estándar con parches o vía exclusiva, sólo ha ocasionado condicionar una parte muy importante del servicio)“.

Para Compromís tal como se viene diciendo desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la CGT, “nos están vendiendo que estas actuaciones son para mercancías, pero hay que recordar que mientras no haya estaciones intermodales para cargar los trenes de mercancías, no se pueden utilizar estos trenes para cargar cerámica, ni cítricos, ni productos químicos, ni ninguna mercancía“. Hasta ahora se ha hecho una grandísima inversión para incorporar un único nuevo hilo a una de las vías entre València y Castelló, pero inexplicablemente no ha servido para las mercancías, ya que para ello deberían cambiar de ejes y no hay intercambiadores, ni vehículos preparados.

Parece que todo fue para poder llevar a Castelló un sucedáneo de AVE, con más molestias que el Álvia, que ha supuesto un caos en todos los servicios entre las dos capitales, averías, retrasos, precarización del servicio. Y como ese AVE embutido en vías convencionales no se va a prolongar entre Castelló y Tarragona o Barcelona, ​​descartan el tercer hilo hacia el norte con todo lo que puede suponer de aislamiento de la zona norte de las comarcas de Castelló. “Todo nos hace temer más improvisación, más retrasos en el Corredor y despilfarro de dinero público, que a la larga han causado más molestias que soluciones“, sostuvo Mulet.

Privatización del AVE

Mulet ha afirmado que, igualmente que la entrada de Air Nostrum a competir por la gestión del AVE demuestra cómo se ha ido separando el servicio ferroviario entre lo que necesita la gente para su día a día, que se ha precarizado de manera indecente y otro modelo elitista, especulador, depredador y faraónico basado en el AVE, ahora se abre la puerta a su privatización. Que de repente la empresa privada pueda ofrecer 8 AVE Madrid-València o 4 Madrid-Alacant en un horizonte cercano, en un tren ultra subvencionado con dinero público, utilizando una infraestructura que ha costado lo que no está escrito en las arcas públicas, puede suponer aún más una batalla entre empresa pública y privada por los precios, que eclipsará aún más la necesaria inversión en tener en condiciones la red del tren convencional, el gran castigado por este tipo de actuaciones.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *