Compromís demana a les Administracions rigor en l’anàlisi dels projectes de megaparcs d’energia fotovoltaica

La coalició ha advertit grans diferències entre projectes presentats i recorda els antecedents de projectes energètics com el Castor que van incomplir tots els anuncis

Madrid, 26 de novembre de 2019

Hi ha profundes diferències en els diferents projectes de megaparcs d’energia solar fotovoltaica presentats a tràmit a l’autonomia valenciana. Un exemple clarificador són els dos parcs de 300 MWp presentats per a la Vall de Cofrents-Aiora-Jarafuel iniciat per la Delegació de Govern declarat prioritari al febrer de 2019 i el previst a Monòver (Alacant) que tramita Capital Energy amb una producció de 322,3 MWp.

Mentre el projecte de la província de València té previst crear sis llocs de treball, la informació facilitada per Capital Energy per al parc alacantí preveu 967 llocs de treball directes en la fase de construcció i 129 un cop estiga operant. “Una diferència radical”, ha ressaltat el senador de designació autonòmica de Compromís, Carles Mulet.

El senador ha valorat que “en alguna cosa grinyolen aquestes xifres” i compliquen les seues valoracions de cara a obtenir facilitats a l’hora d’implantar aquestes indústries en zones de l’interior. Mulet ha insistit que la coalició “dóna suport sense fissures el model d’energies de futur i la lluita contra el canvi climàtic en el qual les energies renovables tenen tant protagonisme”, tot i que s’ha preguntat “fins a quin punt són certes les bondats que vénen les empreses fins aconseguir els seus plans i com la realitat tristament acaba sent ben diferent al tractar-se en ocasions de projectes especulatius que busquen endur-se el gat a l’aigua, sempre per benefici de les empreses i en perjudici dels municipis on es radiquen, sovint endeutats o que tenen expectatives d’ocupació o diversificació econòmica en municipis d’interior”.

Per això el senador ha demanat “rigor” a les administracions davant d’aquests projectes per evitar un nou projecte Castor. El representant valencianista ha recordat que la planta promoguda per ACS “preveia reindustrialitzar la localitat, més ingressos per a la corporació i creació de llocs de treball”. “Les administracions”, indica Mulet “es converteixen en còmplices si avalen xifres sense contrastar o sense crear els mecanismes perquè siga obligatori generar tals xifres de llocs de treball”, pel que ha exigit “davant tals antecedents” que tots els nivells de l’administració “s’impliquen”, per optimitzar les possibilitats i que “les empreses no prenguen pel pito del sereno a l’administració, com ja ha passat”.

Mulet ha anunciat que la coalició reclamarà al Senat informació sobre les afeccions de el projecte de megaparc d’energia solar a Monòver de prop de 920.000 mòduls captadors, en una superfície de 615 hectàrees (més de sis quilòmetres quadrats). La planta vol evacuar mitjançant una estesa fins a la subestació transformadora d’Elda de 220 K. Entre les bondats que han informat als regidors de la localitat destaquen la creació de 967 llocs de treball directes en la fase de construcció i 129 un cop estiga operant. El projecte tindria una vida útil d’entre 30 i 40 anys i una inversió estimada de 161 milions d’euros. La inversió en Ayora seria de 122.400.000 d’euros, diferències molt notables.

“Volem el millor emplaçament possible i que aquell elegit a Monòver no afecte els espais memorialístics i culturals del Fondó”, ha assenyalat. Així la coalició ha citat el refugi antiaeri i l’aeròdrom des del qual van partir cap a l’exili les personalitats polítiques més rellevants de la II República, amb el seu president Juan Negrín al capdavant i altres personalitats com Rafael Alberti i Dolores Ibarruri.

El Fondó acull elements de patrimoni cultural de valor històric amb un gran interès per al turisme cultural i museístic i zona rural protegida l’estar identificat com a Paisatge de Rellevància Regional en l’Estratègia Territorial Valenciana per les seues vinyes de l’interior d’Alacant. L’empresa confon en el seu projecte el nom de la vila per Monforte “el que evidencia l’interès i desconeixement de l’empresa per l’entorn” i ha exigit “serietat i respecte pel terme municipal de Monòver”.

En l’actualitat el Ministeri tramita 3 megaprojectes fotovoltaics al País Valencià (Monòver 322,3MW, Zarra-Vall de Cofrents-Aiora-Jarafuel 300MW i Villena 53,6MW). A més, la Conselleria ha estat també consultada per un altre parc a Albacete (250MW en Balsa de Ves) i la seua xarxa d’evacuació. L’Avaluació Ambiental correspon tramitar-la al Ministeri, al tractar-se de projectes superiors als 50 MWp, segons el RD d’Energies Renovables de 2014 que es justifica per la possibilitat que puguen transportar energia sense pèrdues a altres autonomies.

Compromís pide a las administracions rigor en el análisis de los proyectos de megaparques de energía fotovoltáica

La coalición ha advertido grandes diferencias entre proyectos presentados y recuerda los antecedentes de proyectos energéticos como el Castor que incumplieron todos los anuncios

Madrid, 26 de noviembre de 2019

Existen profundas diferencias en los distintos proyectos de megaparques de energía solar fotovoltáica presentados a trámite en la autonomía valenciana. Un ejemplo clarificador son los dos parques de 300 MWp presentados para el Valle de Cofrentes-Ayora-Jarafuel iniciado por la Delegación del Gobierno declarado prioritario en febrero de 2019 y el previsto en Monòver que tramita Capital Energy con una producción de 322,3 MWp.

Mientras el proyecto de la provincia de València tiene previsto crear seis puestos de trabajo, la información facilitada por Capital Energy para el parque alicantino prevé 967 empleos directos en la fase de construcción y 129 una vez esté operando. “Una diferencia radical”, ha resaltado el senador de designación autonómica de Compromís, Carles Mulet.

El senador ha valorado que “en algo chirrían estas cifras” y complican sus valoraciones de cara a obtener facilidades a la hora de implantar estas industrias en zonas del interior. Mulet ha insistido en que la coalición “apoya sin fisuras el modelo de energías del futuro y la lucha contra el cambio climático en el que las energías renovables tienen tanto protagonismo”, aunque se ha preguntado “hasta qué punto son ciertas las bondades que venden las empresas hasta lograr sus planes y cómo la realidad tristemente acaba siendo bien distinta al tratarse en ocasiones de proyectos especulativos que buscan llevarse el gato al agua, siempre para beneficio de las empresas y en perjuicio de los municipios donde se radican, a menudo endeudados o quienes tienen expectativas de empleo o diversificación económica en municipios de interior”.

Por ello el senador ha pedido “rigor” a las administraciones ante estos proyectos para evitar un nuevo proyecto Castor. El representante valencianista ha recordado que la planta promovida por ACS “preveía reindustrializar la localidad, más ingresos para la corporación y creación de puestos de trabajo”. “Las administraciones”, indica Mulet “se convierten en cómplices si avalan cifras sin contrastarlas o sin crear los mecanismos para que sea obligatorio generar tales cifras de empleos”, por lo que ha exigido “ante tales antecedentes” que todos los niveles de la administración “se impliquen”, para optimizar las posibilidades y que “las empresas no tomen por el pito del sereno a la administración, como ya ha ocurrido”.

Mulet ha anunciado que la coalición reclamará en el Senado información sobre las afecciones del proyecto de megaparque de energía solar en Monòver de cerca de 920.000 módulos captadores, en una superficie de 615 hectáreas (más de seis kilómetros cuadrados). La planta quiere evacuar mediante un tendido hasta la subestación transformadora de Elda de 220 K. Entre las bondades que han informado a los ediles de la localidad destacan la creación de 967 empleos directos en la fase de construcción y 129 una vez esté operando. El proyecto tendría una vida útil de entre 30 y 40 años y una inversión estimada de 161 millones de euros. La inversión en Ayora sería de 122,4 millones de euros, diferencias muy notables.

“Queremos el mejor emplazamiento posible y que el elegido en Monòver no afecte a los espacios memorialísticos y culturales del Fondó”, ha señalado. Así la coalición ha citado el refugio antiaéreo y el aeródromo desde el que partieron hacia el exilio las personalidades políticas más relevantes de la II República, con su presidente Juan Negrín a la cabeza y otras personalidades como Rafael Alberti y Dolores Ibarruri.

El Fondó alberga elementos de patrimonio cultural de valor histórico con un gran interés para el turismo cultural y museístico y zona rural protegida el estar identificado como Paisaje de Relevancia Regional en la Estrategia Territorial Valenciana por sus viñedos del interior de Alacant. La empresa confunde en su proyecto el nombre del pueblo por Monforte “lo que evidencia el interés y desconocimiento de la empresa por el entorno” y ha exigido “seriedad y respeto por el término municipal de Monòver”.

En la actualidad el Ministerio tramita tres megaproyectos fotovoltáicos en el País Valenciano (Monòver 322,3MW, Zarra-Valle de Cofrentes-Ayora-Jarafuel 300MW y Villena 53,6MW). Además, la Conselleria ha sido también consultada por otro parque en Albacete (250MW en Balsa de Ves) y su red de evacuación. La Evaluación Ambiental corresponde tramitarla al Ministerio, al tratarse de proyectos superiores a los 50 MWp, según el RD de Energías Renovables de 2014 que se justifica por la posibilidad que puedan transportar energía sin pérdidas a otras autonomías.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *