Compromís reclamarà informació sobre el megaprojecte de Capital Energy a Monòver i vigilarà les seues afeccions

Compromís va visitar el Fondó, espai triat per al projecte de el grup ACS i que acull terrenys agrícoles de rellevància i memorialístics. L’empresa promotora confon el nom de Monòver amb Monforte

Madrid, 21 de novembre de 2019

El senador de designació autonòmica de Compromís, Carles Mulet, ha anunciat que demanarà informació al Senat sobre el projecte de megaparc d’energia solar a Monòver que l’empresa Capital Energy assegura estar ja tramitant. El projecte fotovoltaic busca generar 322,3 MWp de sumar als parcs de Prados (35 MWp), La Morena (16 MWp) i Caycon (15 MWp) que ja compten amb accés a la Xarxa Elèctrica Espanyola (REE).

El projecte instal·laria prop de 920.000 mòduls captadors en una superfície de 615 hectàrees (més de sis quilòmetres quadrats). La planta evacuaria mitjançant una estesa fins a la subestació transformadora d’Elda de 220 K. Entre les bondats que han informat als regidors destaquen la creació de 967 llocs de treball directes en la fase de construcció i 129 una volta estiga operant. El projecte tindria una vida útil d’entre 30 i 40 anys i una inversió estimada de 161 milions d’euros.

Mulet ha recordat que “tot i ser favorables a la proliferació d’energies netes, constatem com a Capital Energy és coneguda per haver intentat situar tot i la negativa de diversos ajuntaments projectes d’energia eòlica marina que hagueren tingut greus impactes en sectors com el de la pesca o el turisme al nord de Castelló” i com Florentino Pérez, president d’ACS i de el Reial Madrid, sogre de Jesús Martín Buezas administrador únic de Capital Energy “és una altra empresa que va tractar d’una forma indigna una comarca sencera com és el Maestrat i sense cap sensibilitat cap a un territori a qui va portar la intranquil·litat amb els terratrèmols del fiasco del seu projecte Castor”.

Segons ha manifestat Mulet “davant d’empresaris que no sempre són de fiar, anem a demanar tota la informació possible del projecte, saber si compta amb objeccions dels diferents departaments de l’administració valenciana implicats i el beneplàcit de Govern central perquè es facen les coses bé o en el millor emplaçament possible”, ha assenyalat.

Per la seua banda Segis Morán, portaveu de Compromís per Monòver, ha ressaltat que la zona compta amb espais memorialístics i culturals que han de ser preservats com el refugi antiaeri i l’aeròdrom des del qual van partir cap a l’exili les personalitats polítiques més rellevants de la II República, amb el seu president Juan Negrín al capdavant i altres personalitats com Rafael Alberti i Dolores Ibarruri.

Per Morán “aquesta classe d’empreses sempre ven els seus projectes, els beneficis per a la població i els llocs de treball per sobre de la realitat. En territoris com el nostre pensen poc en la qualitat de vida de les persones però sembla que són ideals per a aquesta classe de projectes amb molt de lucre. Cal recordar com a Vinaròs totes les promeses i expectatives d’ingressos (IBI, IAE …) no es van materialitzar i els pocs llocs de treball que es van generar van ser per personal especialitzat d’altres zones, pel que davant megaprojectes com aquest hem de ser cauts, fer les coses bé, estar vigilants i que no ens prenguen per ximples”.

El Fondó acull elements de patrimoni cultural de valor històric amb un gran interès per al turisme cultural i museístic i zona rural protegida l’estar identificat com a Paisatge de Rellevància Regional en l’Estratègia Territorial Valenciana per les seues vinyes de l’interior d’Alacant.

Mulet ha lamentat que el projecte arrencada ja malament, al confondre el nom de la vila per Monforte “el que evidencia l’interès i coneixement de l’empresa per l’entorn” i ha exigit “rigor i respecte pel terme municipal de Monòver”.

En l’actualitat el Ministeri tramita 3 megaprojectes fotovoltaics al País Valencià (Monòver 322,3MW, Zarra-Vall de Cofrents-Aiora-Jarafuel 300MW i Villena 53,6MW). A més, la Conselleria ha estat també consultada per un altre parc a Albacete (250MW en Balsa de Ves) i la seua xarxa d’evacuació. L’Avaluació Ambiental correspon tramitar-la al Ministeri, al tractar-se de projectes superiors als 50 MWp, segons el RD d’Energies Renovables de 2014 que es justifica per la possibilitat que puguen transportar energia sense pèrdues a altres autonomies.

Compromís reclamará información sobre el megaproyecto de Capital Energy en Monòver y vigilará sus afecciones

Compromís visitó el Fondó, espacio elegido para el proyecto del grupo ACS y que acoge terrenos agrícolas de relevancia y memorialísticos. La empresa promotora confunde el nombre de Monòver con Monforte

Madrid, 21 de noviembre de 2019

El senador de designación autonómica de Compromís, Carles Mulet, recabará información en el Senado sobre el proyecto de megaparque de energía solar en Monòver que la empresa Capital Energy asegura estar ya tramitando. El proyecto fotovoltáico busca generar 322,3 MWp que sumar a los parques de Prados (35 MWp), La Morena (16 MWp) y Caycon (15 MWp) que ya cuentan con acceso a la Red Eléctrica Española (REE).

El proyecto instalaría cerca de 920.000 módulos captadores en una superficie de 615 hectáreas (más de seis kilómetros cuadrados). La planta evacuaría mediante un tendido hasta la subestación transformadora de Elda de 220 K. Entre las bondades que han informado a los ediles destacan la creación de 967 empleos directos en la fase de construcción y 129 una vez esté operando. El proyecto tendría una vida útil de entre 30 y 40 años y una inversión estimada de 161 millones de euros.

Mulet ha recordado que “a pesar de ser favorables a la proliferación de energías limpias, constatamos como Capital Energy es conocida por haber intentado ubicar a pesar de la negativa de varios ayuntamientos proyectos de energía eólica marina que hubiesen tenido graves impactos en sectores como el de la pesca o el turismo en el norte de Castelló” y como Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, suegro de Jesús Martín Buezas administrador único de Capital Energy “es otra empresa que trató de una forma indigna a una comarca entera como es el Maestrat y sin ninguna sensibilidad hacia un territorio al que llevó la intranquilidad con los terremotos del fiasco de su proyecto Castor”.

Según ha manifestado Mulet “ante empresarios que no siempre son de fiar, vamos a recabar toda la información posible del proyecto, saber si cuenta con reparos de los distintos departamentos de la administración valenciana implicados y el beneplácito del Gobierno central para que se hagan las cosas bien o en el mejor emplazamiento posible”, ha señalado.

Por su parte Segis Morán, portavoz de Compromís per Monòver, ha resaltado que la zona cuenta con espacios memorialísticos y culturales que deben ser preservados como el refugio antiaéreo y el aeródromo desde el que partieron hacia el exilio las personalidades políticas más relevantes de la II República, con su presidente Juan Negrín a la cabeza y otras personalidades como Rafael Alberti y Dolores Ibarruri.
Para Morán “esta clase de empresas siempre vende sus proyectos, los beneficios para la población y los puestos de trabajo por encima de la realidad. En territorios como el nuestro piensan poco en la calidad de vida de las personas pero parece que son ideales para esta clase de proyectos con mucho lucro. Es preciso recordar cómo en Vinaròs todas las promesas y expectativas de ingresos (IBI, IAE…) no se materializaron y los pocos puestos de trabajo que se generaron fueron para personal especializado de otras zonas, por lo que ante megaproyectos como este debemos ser cautos, hacer las cosas bien, estar vigilantes y que no nos tomen por tontos”.
El Fondó alberga elementos de patrimonio cultural de valor histórico con un gran interés para el turismo cultural y museístico y zona rural protegida el estar identificado como Paisaje de Relevancia Regional en la Estrategia Territorial Valenciana por sus viñedos del interior de Alacant.
Mulet ha lamentado que el proyecto arranque ya mal, al confundir el nombre del pueblo por Monforte “lo que evidencia el interés y conocimiento de la empresa por el entorno” y ha exigido “rigor y respeto por el término municipal de Monòver”.

En la actualidad el Ministerio tramita tres megaproyectos fotovoltáicos en el País Valenciano (Monòver 322,3MW, Zarra-Valle de Cofrentes-Ayora-Jarafuel 300MW y Villena 53,6MW). Además, la Conselleria ha sido también consultada por otro parque en Albacete (250MW en Balsa de Ves) y su red de evacuación. La Evaluación Ambiental corresponde tramitarla al Ministerio, al tratarse de proyectos superiores a los 50 MWp, según el RD de Energías Renovables de 2014 que se justifica por la posibilidad que puedan transportar energía sin pérdidas a otras autonomías.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *