El senador de Compromís, Carles Mulet, denuncia el maltractament sistemàtic dels espais valencians sense que hi haja criteris clars per accedir a ajudes

Madrid, 18 de novembre de 2019

El senador de designació autonòmica de Compromís, Carles Mulet, ha demanat que l’Estat financie d’una vegada “com es mereixen” als museus, centres d’art i lírics valencians “davant l’insistent maltractament de Govern cap a aquests espais via pressupostos generals de l’Estat”. Així ha recordat com els últims PGE preveien 59 milions d’euros per al Museu de El Prado, mentre que per al Sant Pius Vé de València (segona pinacoteca d’Espanya), tan sols consideraven 0’6 milions. Altres exemples són el Museu de la Ceràmica González Martí que tan sols percep 0’2 milions o els 0,26 de l’IVAM enfront de les injeccions al Reina Sofia de Madrid per 41’5 milions, la transferència de 7,5 milions a la fundació privada d’Thyssen, els 2,2 milions del MNAC de Barcelona o els gairebé 10 milions per al Teatro Real de Madrid, els 8,7 per al Liceu de Barcelona o els 2,25 de la Maestranza de Sevilla, mentre que al Palau de les Arts de València tan sols ha millorat dels 600.000 euros a un milió. “Quelcom molt indigne i lamentable”, ha assenyalat el senador.

Mulet ha anunciat que reclamarà millores econòmiques per a aquests espais “ja que el potent sector cultural valencià, que ha fet bé les coses com es reflecteix en les xifres de visitants anuals dels seus recintes culturals, no poden quedar-se enrere en un moment en què la destinació està de moda i que rep xifres de visitants gens menyspreables. Aquests espais requereixen d’inversions per a convertir-se en llocs emblemàtics i imprescindibles que situen més si cap a València, la tercera ciutat de l’Estat, al mapa turístic, de manera que hem de treballar per millorar les comunicacions de la ciutat i l’equitat en el tracte”.

Compromís al Senat ha detectat fruit de preguntes i documentació oficial sol·licitada que els espais culturals de Madrid gaudeixen d’un tracte especial i que es reflecteix en uns pressupostos molt a l’alça. Segons ha afegit Mulet “els diners de més que es destina a ells no es reflecteixen en els nostres espais, el que acaba repercutint en l’ocupació, personal, obres necessàries de conservació, el nombre de visitants i la rellevància d’uns museus en els rànquings internacionals. Veiem com es perpetuen els espais de primera i de segona. Mentre que uns (els de Madrid principalment) gaudeixen d’estatus específics dependents de l’Estat, altres han de conformar-se amb engrunes a través de subvencions nominatives, de vegades mal donades i injustes”.

Compromís ha lamentat que el model radial es done també en la cultura i com, mentre les indústries culturals de la perifèria se les veuen complicades per subsistir i oferir producció de qualitat, l’oferta es polaritza i concentra a la capital de l’Estat, on compten amb els fons necessaris, el que restringeix les possibilitats de la població i penalitza la difusió de la cultura a les autonomies perifèriques. Recentment Mulet va abordar amb Joan Ribó, alcalde de València, aquesta problemàtica i es va comprometre a presentar iniciatives que buiden les ajudes de la discrecionalitat i polèmiques que han existit en aquesta qüestió.

Compromís reclama la dignificación de las partidas estatales destinadas a los museos valencianos

El senador de Compromís, Carles Mulet, denuncia el maltrato sistemático de los espacios valencianos sin que existan criterios claros para acceder a ayudas

Madrid, 18 de noviembre de 2019

El senador de designación autonómica de Compromís, Carles Mulet, ha pedido que el Estado financie de una vez “como se merecen” a los museos, centros de arte y líricos valencianos “ante el insistente maltrato del Gobierno hacia estos espacios vía Presupuestos Generales del Estado”. Así ha recordado como los últimos Presupuestos Generales del Estado preveían 59 millones de euros para el Museo del Prado, mientras que para el Sant Pius Vé de València (segunda pinacoteca de España), tan solo consideraba 0’6 millones. Otros ejemplos son el Museu de la Ceràmica González Martí que tan solo percibe 0’2 millones o los 0,26 del IVAM frente a las inyecciones en el Reina Sofía de Madrid por 41’5 millones, la transferencia de 7,5 millones a la fundación privada del Thyssen, los 2,2 millones del MNAC de Barcelona o los casi 10 millones para el Teatro Real de Madrid, los 8,7 para el Liceu de Barcelona o los 2,25 de la Maestranza de Sevilla, mientras que el Palau Arts de València tan solo ha mejorado de los 600.000 euros a un millón. “Algo muy indigno y lamentable”, ha señalado el senador.

Mulet ha anunciado que reclamará mejoras económicas para estos espacios “pues el potente sector cultural valenciano, que ha hecho bien las cosas como se refleja en las cifras de visitantes anuales de sus recintos culturales, no pueden quedarse atrás en un momento en el que el destino está de moda y que recibe cifras de visitantes nada desdeñables. Estos espacios requieren de inversiones para convertirse en lugares emblemáticos e imprescindibles que sitúan más si cabe a València, la tercera ciudad del Estado, en el mapa turístico, por lo que debemos trabajar por mejorar las comunicaciones de la ciudad y la equidad en el trato”.

Compromís en el Senado ha detectado fruto de preguntas y documentación oficial solicitada que los espacios culturales de Madrid gozan de un trato especial y que se refleja en unos presupuestos muy al alza. Según ha añadido Mulet “el dinero de más que se destina a ellos no se refleja en nuestros espacios, lo que acaba repercutiendo en el empleo, personal, obras necesarias de conservación, el número de visitantes y la relevancia de unos museos en los rankings internacionales. Vemos como se perpetúan los espacios de primera y de segunda. Mientras que unos (los de Madrid principalmente) gozan de status específicos dependientes del Estado, otros deben conformarse con migajas a través de subvenciones nominativas, en ocasiones mal dadas e injustas”.

Compromís ha lamentado que el modelo radial se de también en la cultura y cómo, mientras las industrias culturales de la periferia se las ven complicadas para subsistir y ofrecer producción de calidad, la oferta se polariza y concentra en la capital del Estado donde cuentan con los fondos necesarios, lo que restringe las posibilidades de la población y penaliza la difusión de la cultura en las autonomías periféricas. Recientemente Mulet abordó con Joan Ribó, alcalde de València, esta problemática y se comprometió a presentar iniciativas que despejaran las ayudas de la discrecionalidad y polémicas que han existido en esta cuestión.