VISITA A ORTELLS

 

Ortells, 4 de noviembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha visitat el  municipi d’Ortells, pedania de Morella de 41 habitants, per replegar també les preocupacions d’aquest indret. “Estem dedicant estos dies de dissolució de les Corts Generales per recórrer els xicotets municipis que estan en totes les nostres comarques, pobles que per la seua poca població no estan a l’agenda dels representants públics, i molt menys en període pre o directament electoral, però pensem que precisament la solució poblacional a les nostres comarques està en aquests pobles, pobles buidats de gent però que han de tindre una segona oportunitat; on la qualitat de vida, i els nous nínxols d’ocupació han de partir d’ací, però previ a un canvi en la política d’actuació de totes les administracions, que ajuden a posar les infraestructures bàsiques per fer possible aquest reviscolament”, ha explicat.

 

 estat anterior:

Mulet ha afirmat que el turisme ha de ser un dels motors econòmics d’aquests pobles  i per això ha exigit que les administracions competents siguen conscients que “no sols és suficient amb fer les infraestructures, sinó que aquestes han de tindre un manteniment”, i ha posat com exemple el pont sobre el Riu Bergantes, construït per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) en 2009, però amb els accessos impracticables des de 2015. “Aquest pont creua el riu i per tant connecta el terme i és molt necessari tant per a activitats esportives com senderistes i en l’actualitat no està en condicions a l’haver desaparegut amb els temporals de pluges part de l’estructura i en especial les escales d’accés per els dos costats, fet que el fa pràcticament impracticable. No entenem com aproximadament cinc anys després, des de la CHE no s’ha fet absolutament res per tornar a fer accessible aquest pont, demanar responsabilitats i corregir un obra evidentment mal feta i dissenyada i, per això, en el que és una competència directe del govern central anem a exigir aquesta reparació”, ha conclòs.

 

 

 

VISITA A ORTELLS

Compromís pide a CHE arreglar el Puent de Ortells sobre el río Bergantes

Ortells, 4 de noviembre de 2019

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha visitado el municipio de Ortells, pedanía de Morella de 41 habitantes, para recoger también las preocupaciones de este lugar.

“Estamos dedicando estos días de disolución de las Cortes Generales para recorrer los pequeños municipios que están en todas nuestras comarcas, pueblos que por su poca población no están a la agenda de los representantes públicos, y mucho menos en periodo pre o directamente electoral, pero pensamos que precisamente la solución poblacional a nuestras comarcas está en estos pueblos, pueblos vaciados de gente pero que han de tener una segunda oportunidad; donde la calidad de vida, y los nuevos nichos de ocupación tienen que partir de aquí, pero previo un cambio en la política de actuación de todas las administraciones, que ayuden a poner las infraestructuras básicas para hacer posible esta revitalización”, ha explicado.

Mulet ha afirmado que el turismo ha de ser uno de los motores económicos de estos pueblos y por eso ha exigido que las administraciones competentes sean conscientes que “no solo es suficiente con hacer las infraestructuras, sino que estas han de tener un mantenimiento”, y ha puesto como ejemplo el puente sobre el Río Bergantes, construido por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en 2009, pero con los accesos impracticables desde 2015. “Este puente cruza el río y tanto por conecta el término y es muy necesario tanto para actividades deportivas como senderistas y en la actualidad no está en condiciones a haber desaparecido con los temporales de lluvias parte de la estructura y en especial las escaleras de acceso por los dos lados, hecho que lo hace prácticamente impracticable. No entendemos como aproximadamente cinco años después, desde CHE no se ha hecho absolutamente nada para volver a hacer accesible este puente, pedir responsabilidades y corregir un obra evidentemente mal hecha y diseñada y, por eso, en el que es una competencia directo del gobierno central vamos a exigir esta reparación”, ha concluido.