La placa del militar franquista imputat pòstumament pels delictes de detenció il·legal i crims contra la humanitat s’ha pogut observar fins a aquesta setmana per tots els viatgers que creuen el municipi per la N340.

Torreblanca, a 04 de novembre de 2019. El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, va presentar un requeriment oficial a l’ajuntament de Torreblanca el  passat maig de 2018, al figurar en el municipi un carrer dedicat al General Varela, tant en el registre de l’Institut Nacional d’Estadística com retolat amb una placa metàl·lica, visible per a més escarni des de la N340 que creua el municipi.

Arran d’aquest escrit, es va iniciar un expedient per part de l’ajuntament al juny de 2018 en el qual es desconeixia la data de col·locació d’aquesta placa, i s’al·legava que eixa denominació no apareixia en el cadastre. Aquest informe apuntava a la conveniència de retolar aquest carrer amb el nom de “Camí Cova Fumà” i retirar la placa. Aquesta proposta va ser elevada a ple, i en 20 de desembre de 2018, amb el vot favorable de tots els partits excepte del PP que es va abstindre, es va acordar procedir al canvi de nom i retirar l’antiga retolació, i traslladar l’acord de la nova denominació a l’INE, Cadastre, Registre de la Propietat, Correus i resta d’organismes competents.
Malgrat haver passat deu mesos, la placa va continuar al carrer a ulls de tota la gent que creuava el municipi, fins que aquesta setmana passada, la portaveu de Compromís al Torreblanca, Miriam Pañella, va presentar una moció d’urgència en el ple, per a fer complir amb l’acord de 2018. Gràcies a aquesta moció, la placa es va retirar immediatament ( i després segon acord plenari) .


El General Varela va ser un dels generals colpistes que van organitzar el colp d’estat de 1936, va ser el responsable de l’ocupació i massacre de diverses capitals andaluses, i segons diverses fonts, arribant a afirmar a l’agost de 1936 el mateix Varela que «a Cadis no deixarem un republicà ni ningú que faça olor d’esquerra amb vida». Va ser un dels trenta-cinc alts càrrecs del franquisme imputats per l’Audiència Nacional en el sumari instruït per Baltasar Garzón, pels delictes de detenció il·legal i crims contra la humanitat comesos durant la Guerra Civil Espanyola, no va poder ser processat en comprovar-se que aquest havia mort en 1951.

La portaveu de Compromís a Torreblanca, Miriam Pañella, ha mostrat la sorpresa per la falta d’acció del govern municipal “retirar una placa no tenia cap cost econòmic i era tan senzill com donar les ordres a les brigades municipals. No es tractava a més d’un capritx polític, sinó de complir amb una llei en vigor des del 2007, que deixa clar que s’han de retirar les plaques amb nomenclatura franquista. És una vergonya que malgrat haver estat 11 anys amb l’excusa del desconeixement de la seua existència, (malgrat estar a la vista de tot el món), ara s’ha estat incomplint fins i tot el mandat del ple i ens ha tocat tornar a insistir. No entenem aquest desinterés. Ara, després d’una segona petició de Compromís, després d’un segon acord plenari, la placa ha sigut retirada. La llei està per a complir-la i els acords dels plens també”

Mulet ha afirmat que aquest cas concret serveix per a demostrar la hipocresia del PSOE respecte a la memòria històrica “justament mentre han fet de l’exhumació de la mòmia del dictador una espectacle mediàtic, en els municipis on governen han demostrat fins a quin punt els és igual esborrar el franquisme, a Torreblanca hem hagut d’insistir i insistir perquè el desinterés era total. Per desgràcia, en la nostra campanya per a esborrar llista de carrers franquista a Espanya, hem trobat massa alcaldes del PSOE que fins i tot s’han negat a complir amb aquesta llei”

 

 

 

 

Torreblanca ha tardado 10 meses en retirar  la placa del “General Varela” a pesar del acuerdo plenario de diciembre de 2018.

La placa del militar franquista imputado póstumamente por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad se ha podido observar  hasta esta semana por todos los viajeros que cruzan el municipio por la N340.

 

Torreblanca, a 04 de noviembre de 2019. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, presentó un requerimiento oficial al ayuntamiento de Torreblanca el pasado mayo de 2018, al figurar en el municipio una calle dedicada al General Varela, tanto en el registro del Instituto Nacional de Estadística como rotulado con una placa metálica, visible para más escarnio desde la N340 que cruza el municipio.

A raíz de este escrito, se inició un expediente por parte del ayuntamiento en junio de 2018 en el cual se desconocía la fecha de colocación de esta placa, y se alegaba que esa denominación no aparecía en el catastro. Este informe apuntaba a la conveniencia de rotular esta calle con el nombre de “Camí Cova Fumà” y retirar la placa. Esta propuesta fue elevada a pleno, y en 20 de diciembre de 2018, con el voto favorable de todos los partidos excepto del PP que se abstuvo, se acordó proceder al cambio de nombre y retirar la antigua rotulación, y trasladar el acuerdo de la nueva denominación al INE, Catastro, Registro de la Propiedad, Correos y resto de organismos competentes.

A pesar de haber pasado diez meses, la placa continuó  en la calle a ojos de toda la gente que cruzaba el municipio, hasta que esta semana pasada, la portavoz de Compromís en el Torreblanca, Miriam Pañella, presentó una moción de urgencia en el pleno, para hacer cumplir con el acuerdo de 2018. Gracias a esta moción, la placa se retiró de inmediato ( y después  segundo acuerdo plenario) .

 

El General Varela fue uno de los generales golpistas que organizaron el golpe de Estado de 1936, fue el responsable de la ocupación y masacre de diversas capitales andaluzas, y según diversas fuentes, llegando a afirmar en agosto de 1936 el propio Varela que «en Cádiz no dejaremos un republicano ni nadie que huela a izquierda con vida». Fue uno de los treinta y cinco altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional en el sumario instruido por Baltasar Garzón, por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil Española, no pudo ser procesado al comprobarse que éste había fallecido en 1951.

La portavoz de Compromís en Torreblanca, Miriam Pañella, ha mostrado la sorpresa por la falta de acción del gobierno municipal “retirar una placa no tenía ningún coste económico y era tan sencillo como dar las órdenes a las brigadas municipales. No se trataba además de un capricho político, sino de cumplir con una ley en vigor desde el 2007, que deja claro que se han de retirar las placas con nomenclatura franquista. Es una vergüenza que a pesar de haber estado 11 años con la excusa del desconocimiento de su existencia, a pesar de estar a la vista de todo el mundo), ahora se ha estado incumpliendo incluso el mandato del pleno y nos ha tocado volver a insistir. No entendemos este desinterés. Ahora, tras una segunda petición de Compromís, tras un segundo acuerdo plenario, la placa ha sido retirada. La ley está para cumplirla y los acuerdos de los plenos también”

Mulet ha afirmado que este caso concreto sirve para demostrar la hipocresía del PSOE respecto a la memoria histórica “justamente mientras han hecho de la exhumación de la momia del dictador una espectáculo mediático, en los municipios donde gobiernan han demostrado hasta qué punto les da igual borrar el franquismo, en Torreblanca hemos tenido que insistir e insistir porqué el desinterés era total. Por desgracia, en nuestra campaña para borrar callejero franquista en España, hemos encontrado demasiados alcaldes del PSOE que incluso se han negado a cumplir con esta ley”