Carles Mulet i la candidata de Més Compromís, María José García, recorden que el Govern té escàs interès en emetre la Declaració d’Impacte Ambiental del traçat del Tren de la Costa i anuncien futures iniciatives

Pedreguer, 19 d’octubre de 2019

Compromís vol que la pròxima legislatura siga decisiva per al Tren de la Costa. Una representació de Compromís ha visitat Pedreguer (la Marina Alta) per preocupar-se per la tramitació del Tren de la Costa després que aquesta infraestructura clau estiga incorrent en massa retards en la tramitació.

El senador territorial Carles Mulet i la candidata de Més Compromís, María José García, s’han entrevistat amb Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer i membre de la Xarxa d’Alcaldes de la Marina Alta, qui els ha transmès el seu “malestar” i el de tota la comarca per la exasperant lentitud que pateix el projecte atribuïble al Govern central. “En aquests anys tenien l’encàrrec d’emetre la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte després de la presentació de les al·legacions dels interessats. Per a això vam suspendre les llicències d’obra però ha passat l’any i la pròrroga, s’ha alçat la congelació de llicències i segueixen sense emetre l’informe ni han contestat les al·legacions tal com van admetre al setembre de 2017, fa ja dos anys“, retreu Ferrús.

Mulet ha recordat que “la línia ferroviària València-Alacant és prioritària, comunica zones molt poblades i destinacions turístiques rellevants, que permetria connectar les capitals amb tren per la costa i prestar un servei que els va ser arrencat fa 45 anys. Tanta ineptitud tan sols pot concebre des de la planificació, la ineficàcia o la mala fe“. El representant territorial ha abundat que “el tren és el mitjà de transport del futur, segur i ecològic enfront de trens elitistes com els AVE” que s’estan construint per altres zones d’Espanya i que tenen un elevat cost. “Ací parlem d’inversions molt xicotetes que posarien al mapa al nostre país i atorgarien mobilitat a les persones de la Marina Alta que hui en dia tenen greus problemes per estudiar, acudir a les capitals per la manca d’un servei de tren digne, pel que anunciem quantes mocions, esmenes i compareixences siguen necessàries per saber per què el govern del PSOE està segrestant aquest projecte“, ha censurat.

Per la seua banda García ha recordat que “el tren de la Costa i l’AP-7 són dues infraestructures a què tenim dret, ja que són massa anys de prendre’ns el pèl i no podem fiar-nos més, de manera que en Congrés i Senat ens emprarem en tractar de garantir que aquesta obra veja la llum, amb el traçat més idoni i el finançament necessari, ja que som una zona rendible i estratègica del Corredor“.

Ferrús per la seua banda ha agraït l’interès del senador territorial i de la candidata al Congrés. “Necessitem una resposta clara després de quatre anys esperant l’informe mediambiental i les al·legacions i tan sols rebem excuses i retards des del Ministeri, per la qual cosa hem traslladat preguntes per veure si es desencalla el tren, de la mateixa manera que hem pogut solucionar problemes gràcies a l’acció a la cambra alta, com en el cas del carril d’acceleració a la N-332 a l’stop de la sortida del peatge de l’AP-7 al que acabem de donar via lliure a les actes d’expropiació. Esperem que el tren de la costa puga ser realitat en els propers anys“, ha desitjat.

TREN DE LA COSTA

Compromís intensificará en las Cortes la lucha por el Tren de la Costa después de años de retrasos en su tramitación y ejecución

Carles Mulet y la candidata de Més Compromís, María José García, recuerdan que el Gobierno tiene escaso interés en emitir la Declaración de Impacto Ambiental del trazado del Tren de la Costa y anuncian futuras iniciativas

Pedreguer, 19 de octubre de 2019

Compromís quiere que la próxima legislatura sea decisiva para el Tren de la Costa. Una representación de Compromís ha visitado Pedreguer (la Marina Alta) para preocuparse por la tramitación del Tren de la Costa después que esta infraestructura clave esté incurriendo en demasiados retrasos en su tramitación.

El senador territorial Carles Mulet y la candidata de Més Compromís, María José García, se han entrevistado con Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer y miembro de la Xarxa d’Alcaldes de la Marina Alta, quien les ha transmitido su “malestar”y el de toda la comarca por la exasperante lentitud que sufre el proyecto achacable al Gobierno central. “En estos años tenían el encargo de emitir la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto tras la presentación de las alegaciones de los interesados. Para ello suspendimos las licencias de obra pero ha pasado el año y la prórroga, se ha levantado la congelación de licencias y sigue sin emitirse el informe ni han contestado las alegaciones tal y como admitieron en septiembre de 2017, hace ya dos años”, reprocha Ferrús.

Mulet ha recordado que “la línea ferroviaria València-Alacant es prioritaria, comunica zonas muy pobladas y destinos turísticos relevantes, que permitiría conectar las capitales en tren por la costa y prestar un servicio que les fue arrancado hace 45 años. Tanta ineptitud tan solo puede concebirse desde la planificación, la ineficacia o la mala fe”. El representante territorial ha abundado en que “el tren es el medio de transporte del futuro, seguro y ecológico frente a trenes elitistas como los AVE” que se están construyendo por otras zonas de España y que tienen un elevado coste. “Aquí hablamos de inversiones muy pequeñas que pondrían en el mapa a nuestro país y otorgarían movilidad a las personas de la Marina Alta que hoy en día tienen graves problemas para estudiar, acudir a las capitales por la falta de un servicio de tren digno, por lo que anunciamos cuantas mociones, enmiendas y comparecencias sean necesarias para saber por qué el gobierno del PSOE está secuestrando este proyecto”, ha censurado.

Por su parte García ha recordado que “el tren de la Costa y la AP-7 son dos infraestructuras a las que tenemos derecho, ya que son demasiados años de tomarnos el pelo y no podemos fiarnos más, por lo que en Congreso y Senado nos emplearemos en tratar de garantizar que esta obra vea la luz, con el trazado más idóneo y la financiación necesaria, ya que somos una zona rentable y estratégica del Corredor”.

Ferrús por su parte ha agradecido el interés del senador territorial y de la candidata al Congreso. “Necesitamos una respuesta clara tras cuatro años esperando el informe medioambiental y a las alegaciones y tan solo recibimos excusas y retrasos desde el Ministerio, por lo que hemos trasladado preguntas para ver si se desatasca el tren, al igual que hemos podido solucionar problemas gracias a su acción en la Cámara Alta como en el caso del carril de aceleración a la N-332 en el stop de la salida del peaje de la AP-7 y que acabamos de dar vía libre a las actas de expropiación. Esperamos que el tren de la costa pueda ser realidad en los próximos años”, ha deseado.