Les crisis alimentàries són per a Compromís ‘un dels principals perills als quals ens enfrontem’ i demana mesures addicionals

La coalició rebutja la gestió realitzada des de la Junta de la listeriosi i recorda les conseqüències per a les empreses pel bacteri de la listèria i els perills que suposen per a les nostres explotacions l’arribada de plagues a les nostres fronteres

València, 29 d’agost de 2019

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha reclamat al Govern “un esforç de coordinació” a l’hora de garantir la seguretat en les importacions d’aliments i en el comerç intern, de cara a evitar crisis alimentàries com les viscudes en el nostre país (listeriosi, colza, encefalopatia espongiforme, grip aviària, salmonel·losi, pesta porcina, e-coli en el cogombre, etcètera). Mulet ha censurat la gestió realitzada per la Junta en aquesta matèria. “Que les competències estiguen transferides no vol dir que el Govern espanyol es desentenga de les seues incumbències, ja que són responsables que les inspeccions andaluses funcionen, ja que les conseqüències van més enllà de les seues fronteres administratives i afecta al turisme, als consumidors, hi ha persones de moltes autonomies en observació mèdica i la nefasta gestió de la Junta no pot quedar impune”, ha indicat.

“Des de l’arribada de Compromís a les institucions hem estat molt vigilants davant els perills que suposen aquests potencials perills per a la nostra economia, la sanitat vegetal i animal i el futur de moltes de les nostres explotacions”, ha indicat el senador valencianista. “Davant d’això hem tingut a uns governs del PP i del PSOE que no sabem exactament quina agricultura defensen; segueixen sense prendre’s l’assumpte amb el rigor que requereix aquests problemes, pel que demanem que es coordinen a nivell europeu, prenguen mesures i sancionen quan siga necessari, ja que està en joc la nostra salut i credibilitat”, ha plantejat Mulet.

Riscos per als nostres cítrics
La coalició ha plantejat ja mesures davant la competència deslleial que suposen l’arribada de cítrics, propiciada per acords comercials a nivell europeu que han acabat amb la viabilitat de les nostres exportacions i el risc que implica l’arribada de plagues i problemes d’aquests països davant unes fronteres que no són implacables. Mulet ha recordat com “el PP va votar en solitari en contra de la nostra petició de més recursos per controlar la Xylella fastidiosaquan aquesta estava encara confinada a les illes Balears i presentar esmenes als PGE per valor de 3 milions d’euros destinats a la millora de la sanitat agrària i la competitivitat de la força amb determinades plagues i malalties vegetals com la pròpia Xylella fastidiosa, el trip del te, o l’arna gatemalteca de la patata, que van ser rebutjades pel PP i Ciutadans”.

Compromís va votar en contra del Tractat de Sud-àfrica i va aconseguir aprovar mocions de suport al consum de cítrics, per exigir al Govern l’aplicació de la clàusula de salvaguarda, la compareixença del ministre o la inclusió dels cítrics a la llista europea de vegetals d’alt risc i va reclamar mesures addicionals com l’entrada de cítrics pel port especialitzat en aquestes exportacions de Castelló, el tractament en fred o el reforç en les inspeccions fitosanitàries i homogeneïtzació dels requisits europeus en fronteres davant l’arribada de plagues i problemes fitosanitaris. “Però res d’això està entre les prioritats del Govern central i, tristament, seguim sense ningú que conduisca la nau del país”, ha conclòs.

Las crisis alimentarias son para Compromís ‘uno de los principales peligros a los que nos enfrentamos’ y pide medidas adicionales

La coalición rechaza la gestión realizada desde la Junta de la listeriosis y recuerda las consecuencias para las empresas por la bacteria de la listeria y los peligros que suponen para nuestras explotaciones la llegada de plagas a nuestras fronteras

València, 29 de agosto de 2019

El portavoz de Compromísen el Senado, Carles Mulet, ha reclamado al Gobierno “un esfuerzo de coordinación” a la hora de garantizar la seguridad en las importaciones de alimentos y en el comercio interno, de cara a evitar crisis alimentarias como las vividas en nuestro país (listeriosis, colza, encefalopatía espongiforme, gripe aviar, salmonelosis, peste porcina, e-coli en el pepino, etcétera). Mulet ha censurado la gestión realizada por la Junta en esta materia. “Que las competencias estén transferidas no significa que el Gobierno central se desentienda de sus incumbencias, ya que son responsables de que las inspecciones andaluzas funcionen, ya que las consecuencias van más allá de sus fronteras administrativas y afecta al turismo, a los consumidores, hay personas de muchas autonomías en observación médica y la nefasta gestión de la Junta no puede quedar impune”, ha indicado.

“Desde la llegada de Compromís a las instituciones hemos estado muy vigilantes ante los peligros que suponen estos potenciales peligros para nuestra economía, la sanidad vegetal y animal y el futuro de muchas de nuestras explotaciones”, ha indicado el senador valencianista. “Ante ello hemos tenido a unos gobiernos del PP y del PSOE que no sabemos exactamente qué agricultura defienden; siguen sin tomarse con el rigor que requiere estos problemas, por lo que pedimos que se coordinen a nivel europeo, tomen medidas y sancionen cuando sea necesario, ya que está en juego nuestra salud y credibilidad”, ha planteado Mulet.

Riesgos para nuestros cítricos
La coalición ha planteado ya medidas ante la competencia desleal que supone la llegada de cítricos, propiciada por acuerdos comerciales a nivel europeo que han acabado con la viabilidad de nuestras exportaciones y el riesgo que implica la llegada de plagas y problemas de estos países ante unas fronteras que no son implacables. Mulet ha recordado como “el PP votó en solitario en contra de nuestra petición de más recursos para controlar la xylella fastidiosacuando ésta estaba todavía confinada en las islas Baleares y presentó enmiendas a los PGE por valor de 3 millones de euros destinados a la mejora de la sanidad agraria y la competitividad ante la irrupción de determinadas plagas y enfermedades vegetales como la propia Xylella fastidiosa, el trip del té, o la polilla gatemalteca de la patata, que fueron rechazadas por el PP y Ciudadanos”.

Compromís votó en contra del Tratado de Sudáfrica y consiguió aprobar mociones de apoyo al consumo de cítricos, para exigir al Gobierno la aplicación de la cláusula de salvaguardia, la comparecencia del ministro o la inclusión de los cítricos en la lista europea de vegetales de alto riesgo y reclamó medidas adicionales como la entrada de cítricos por el puerto especializado en estas exportaciones de Castelló, el tratamiento en frío o el refuerzo en las inspecciones fitosanitarias y homogeneización de los requisitos europeos en fronteras ante la llegada de plagas y problemas fitosanitarios. “Pero nada de esto está entre las prioridades del Gobierno central y, tristemente, seguimos sin nadie que conduzca la nave del país”, ha concluido.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *