Carles Mulet serà a més el suplent a la comissió mixta d’EUROPOL

València, 30 de juliol de 2019

Carles Mulet, portaveu de Compromís al Senat, serà el portaveu en les comissions d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Foment, Interior i Peticions. A més, serà el suplent a la comissió mixta de EUROPOL, l’agència de la Unió Europea destinada a gestionar la informació criminal i de seguretat.

Les comissions que ha pogut triar Mulet satisfan les expectatives de la coalició, que ha ressaltat “la importància de poder traslladar la veu dels valencians en qüestions estratègiques per a la nostra economia, com ho són l’agricultura, la pesca o l’alimentació i també a Foment, on som unes de les autonomies més perjudicades per la infrainversió l’Estat en aquesta matèria“, ha assenyalat Mulet.

Compromís va tenir una posició clara l’anterior legislatura en rebutjar el tractat celebrat entre la UE i els països de Sud-àfrica que han estat letals per al nostre camp. Per tractar de corregir les nefastes repercussions, va reclamar l’aplicació de la clàusula de salvaguarda, campanyes de promoció dels cítrics locals i mesures sanitàries i comercials que afavoriren a la citricultura europea, que compta amb una qualitat molt més gran i està allunyada dels perills que pot comportar el comerç amb poc control que es practica. D’altra banda va reclamar des del primer moment ajudes per lluitar contra la Xylella fastidiosaque van ser rebutjades pel PP o l’inici de la democratització del camp amb la celebració d’eleccions en el sector.

En la present legislatura i des del nou grup de l’Esquerra Confederal, Compromís intensificarà més si és possible les seues reivindicacions, propostes i iniciatives en matèries com el sector primari, les grans necessitats en carreteres, trens, estacions, obra pública, memòria històrica, finançament autonòmica i altres de les qüestions que s’esperen més controvertides, com són la gratuïtat de l’AP-7 i el desmantellament del projecte Castor.

Compromís tendrá la portavocía en las comisiones de Agricultura, Fomento, Interior y Peticiones del Senado

Carles Mulet será además el suplente en la comisión mixta de EUROPOL

València, 30 de julio de 2019

Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, será el portavoz en las comisiones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fomento, Interior y Peticiones. Además, será el suplente en la comisión mixta de EUROPOL, la agencia de la Unión Europea destinada a gestionar la información criminal y de seguridad.

Las comisiones que ha podido elegir Mulet satisfacen las expectativas de la coalición, que ha resaltado “la importancia de poder trasladar la voz de los valencianos en cuestiones estratégicas para nuestra economía, como lo son la agricultura, la pesca o la alimentación y también en Fomento, donde somos unas de las autonomías más perjudicadas por la infrainversión del Estado en esta materia”, ha señalado Mulet.

Compromís tuvo una posición clara la anterior legislatura al rechazar el tratado celebrado entre la UE y los países de Sudáfrica que han sido letales para nuestro campo. Para tratar de corregir las nefastas repercusiones reclamó la aplicación de la cláusula de salvaguardia, campañas de promoción de los cítricos locales y medidas sanitarias y comerciales que favorecieran a la citricultura europea, que cuenta con una calidad mucho mayor y está alejada de los peligros que puede entrañar el comercio con poco control que se practica. Por otro lado reclamó desde el primer momento ayudas para luchar contra la xylella fastidiosaque fueron rechazadas por el PP o el inicio de la democratización del campo con la celebración de elecciones en el sector.

“En la presente legislatura y desde el nuevo grupo de la Izquierda Confederal, Compromís intensificará más si cabe sus reivindicaciones, propuestas e iniciativas en materias como el sector primario, las grandes necesidades en carreteras, trenes, estaciones, obra pública, memoria histórica, financiación autonómica y otras de las cuestiones que se esperan más controvertidas, como son la gratuidad de la AP-7 y el desmantelamiento del proyecto Castor.