La coalició trasllada al Senat la preocupació existent entre plataformes i usuaris del tren pel futur del servei i les necessitats pendents i recull iniciatives que plantejarà al futur Govern central

València, 29 de juliol de 2019

Compromís ha traslladat al Govern les peticions de les plataformes i usuaris del servei de tren valencià. La coalició ha volgut encetar esta legislatura entrevistant-se amb col·lectius d’usuaris del tren que aposten per un servei de qualitat i denuncien a diari les mancances d’un servei depenent de l’Estat que està cada vegada més precaritzat i que ha perdut la seua capacitat de resposta a les necessitats d’empreses i especialment de les persones, principalment per la desinversió i desmantellament del sector. Fruit de les demandes de les plataformes ja ha registrat desenes de peticions de documents, preguntes i formalitzarà altres iniciatives.

El senador Carles Mulet s’ha entrevistat este matí amb Samuel Martínez i Martín Montón de la Plataforma d’Indignats amb Renfe i Juan Ramón Ferrandis, de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT. “Principalment ens han transmès informació sobre les carències que es denuncien a diari de cancel·lacions de trens, falta de personal, precarietat en localitats com Alcoi, de manca de modernització de línies, d’accessibilitat i noves infraestructures que calen per al futur del servei, entre d’altres”, ha assenyalat Mulet.

La coalició ja va reclamar l’anterior legislatura la transferència del servei de rodalies a la Generalitat Valenciana amb una dotació econòmica suficient i va realitzar esmenes als Pressupostos de l’Estat per pal·liar la infrainversió en la xarxa. “El resultat d’anys de govern de PP i PSOE a Madrid és que tenim una xarxa a la que li falta modernitzar-se, ja que no s’ha actualitzat i una pèrdua preocupant d’usuàries per la desconfiança en el servei. Proposarem solucions imaginatives per accelerar les actuacions pendents i millorar una infraestructura que hauria de ser un aliat en la lluita contra l’emergència climàtica, la seguretat en els desplaçaments i el seu paper clau en el transport de persones i exportació de béns, pel que anem a insistir en el futur del ferrocarril per davant d’altres projectes megalòmans”, ha conclòs.

SERVICIO DE TRENES

Compromís reclama inversiones que prioricen las cercanías y optimicen la infraestructura ferroviaria existente

La coalición traslada al Senado la preocupación existente entre plataformas y usuarios del tren por el futuro del servicio y las necesidades pendientes y recaba iniciativas que planteará al futuro Gobierno

València, 29 de julio de 2019

Compromís ha trasladado al Gobierno las peticiones de las plataformas y usuarios del servicio de tren valenciano. La coalición ha querido iniciar esta legislatura entrevistándose con colectivos de usuarios del tren que apuestan por un servicio de calidad y denuncian a diario las carencias de un servicio dependiente del Estado que está cada vez más precarizado y que ha perdido su capacidad de respuesta a las necesidades de empresas y especialmente de las personas, principalmente por la desinversión y desmantelamiento del sector. Fruto de las demandas de las plataformas ya ha registrado decenas de peticiones de documentos, preguntas y formalizará otras iniciativas.

El senador Carles Mulet se ha entrevistado esta mañana con Samuel Martínez y Martín Montón de la Plataforma de Indignats amb Renfe y Juan Ramón Ferrandis, de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT. “Principalmente nos han transmitido información sobre las carencias que se denuncian a diario de cancelaciones de trenes, falta de personal, precariedad en localidades como Alcoy, de falta de modernización de líneas, de accesibilidad y nuevas infraestructuras que son necesarias para el futuro del Servicio, entre otras“, señaló Mulet.

La coalición ya reclamó la anterior legislatura la transferencia del servicio de cercanías a la Generalitat Valenciana con una dotación económica suficiente y realizó enmiendas a los Presupuestos del Estado para paliar la infrainversión en la red. “El resultado de años de gobiernos de PP y PSOE en Madrid es que tenemos una red a la que le falta modernizarse, ya que no se ha actualizado y una pérdida preocupante de usuarios por la desconfianza en el servicio. Propondremos soluciones imaginativas para acelerar las actuaciones pendientes y mejorar una infraestructura que debería ser un aliado en la lucha contra la emergencia climática, la seguridad en los desplazamientos y su papel clave en el transporte de personas y exportación de bienes, por lo que vamos a insistir en el futuro del ferrocarril por delante de otros proyectos megalómanos“, concluyó.