Mulet: “El PSOE ha heretat les males formes autoritàries del PP i els grups ens hem hagut d’assabentar de la composició de les comissions per la premsa”

MADRID, 31 de juliol de 2019

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha lamentat hui que el PSOE “emule al PP i haja heretat d’aquesta formació les males pràctiques, la poca comunicació amb la resta de grups i que intente restar pluralitat a les mateixes, pactant amb el PP el repartiment dels 145 membres de les meses de les 29 comissions del Senat”. “Un precedent”, afegeix Mulet, “que diu ben poc d’aquesta formació, ja que entre dos grups parlamentaris s’han repartit el pastís, ignorant a sis dels vuits grups existents al Senat, el que és una falta de respecte enorme ja que sobre ens hem hagut d’assabentar per la premsa”.

El grup de sis senadors de l’Esquerra Confederal cobrirà les 29 comissions que hui s’han format i posteriorment ho farà a la resta de comissions mixtes que queden per constituir.

Mulet serà també membre de la comissió de Suplicatoris

Carles Mulet, portaveu de Compromís al Senat, serà el portaveu del grup de l’Esquerra Confederal en les comissions d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Foment, Interior, Suplicatoris i Peticions. A més, serà el suplent a la comissió mixta d’EUROPOL, l’agència de la Unió Europea destinada a gestionar la informació criminal i de seguretat.

Les comissions que ha pogut triar Mulet satisfan les expectatives de la coalició, que ha ressaltat “la importància de poder traslladar la veu dels valencians en qüestions estratègiques per a la nostra economia, com ho són l’agricultura, la pesca o l’alimentació i també a Foment , on som unes de les autonomies més perjudicades per la infrainversió l’Estat en aquesta matèria”, ha assenyalat Mulet.

El nou grup de l’Esquerra Confederal, està format per diputats d’esquerres procedents de territoris com Galícia, Illes Balears, Catalunya, Andalusia i Madrid.

Compromís denuncia las malas formas de PP y PSOE repartiéndose los miembros de las mesas de las comisiones del Senado

Mulet: “El PSOE ha heredado las malas formas autoritarias del PP y los grupos nos hemos tenido que enterar de la composición de las comisiones por la prensa”

MADRID, 31 de julio de 2019

El portavoz de Compromísen el Senado, Carles Mulet, ha lamentado hoy que el PSOE “emule al PP y haya heredado de esta formación las malas prácticas, la poca comunicación con el resto de grupos y que intente restarles pluralidad a las mismas, pactando con el PP el reparto de los 145 miembros de las mesas de las 29 comisiones del Senado”. “Un precedente”, añade Mulet, “que dice bien poco de esta formación, pues entre dos grupos parlamentarios se han repartido el pastel ignorando a seis de los ochos grupos existentes en el Senado, lo que es una falta de respeto enorme, ya que encima nos hemos tenido que enterar por la prensa”.

El grupo de seis senadores de la Izquierda Confederal cubrirá las 29 comisiones que hoy se han formado y posteriormente lo hará en el resto de comisiones mixtas que quedan por constituir.

Mulet será también miembro de la comisión de Suplicatorios

Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, será el portavoz del grupo de la Izquierda Confederal en las comisiones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fomento, Interior, Suplicatorios y Peticiones. Además, será el suplente en la comisión mixta de EUROPOL, la agencia de la Unión Europea destinada a gestionar la información criminal y de seguridad.

Las comisiones que ha podido elegir Mulet satisfacen las expectativas de la coalición, que ha resaltado “la importancia de poder trasladar la voz de los valencianos en cuestiones estratégicas para nuestra economía, como lo son la agricultura, la pesca o la alimentación y también en Fomento, donde somos unas de las autonomías más perjudicadas por la infrainversión del Estado en esta materia”, ha señalado Mulet.

El nuevo grupo de la Izquierda Confederal, está formado por diputados de izquierdas procedentes de territorios como Galicia, Illes Balears, Catalunya, Andalucía y Madrid.