Compromís proposarà un Pla de Millora de la Qualitat Turística i beneficis per als municipis turístics que asseguren la sostenibilitat

El candidat de la coalició per Castelló, Jordi Navarrete, s’ha entrevistat avui amb el president de l’Agrupació d’Empresaris Turístics de Peníscola

Peníscola, 23 d’abril de 2019

El candidat al Senat per Castelló, Jordi Navarrete, ha proposat hui un Pla de Millora de la Qualitat i dels Serveis en les destinacions turístiques, basat en la sostenibilitat i en la reducció de l’actual estacionalitat que pateixen nombrosos destinacions valencians. Així mateix ha anunciat que Compromís proposarà la pròxima legislatura la millora dels serveis que les administracions presten a les diferents destinacions.

L’actual senador i membre de la Diputació Permanent del Senat, ha posat com a exemples “com des de l’administració s’hauria de contemplar un estatus diferent per a aquelles autonomies que reben nombrosos visitants en setmanes concretes de l’any i els serveis (seguretat, sanitat …) haurien de ser reforçats i compensats d’alguna manera, per poder així fer front a l’atenció de la població flotant, que en ocasions són d’altres autonomies o països i tenir en compte que aquestes poblacions són generadores d’ocupació i notables recaptadores d’impostos, de manera que haurien ser primats des de l’administració per garantir que segueixen sent destinacions punteres i amb uns serveis excel·lents“, ha assenyalat.

El senador ha recollit del president de Agretur, Francisco Ribera, idees d’aquesta patronal turística que implementar i amb les que treballar de cara a proposar iniciatives a la Cambra Alta, com la millora de la coordinació entre administracions, la destinació de més recursos al sector en el cas de millorar l’injust sistema actual de finançament autonòmic o la necessitat d’introduir millores en la formació dual i professional per cobrir llocs de treball. Així mateix des de la coalició s’ha informat de les iniciatives realitzades en l’actual legislatura. Entre aquestes les iniciatives per millorar la rendibilitat de programes com l’Imserso per poder desestacionalitzar, reduir les baixes entre els treballadors i altres en matèria d’infraestructures, com les connexions per carretera (AP7 i A7, la creació d’una estació intermodal a Peníscola que comunique amb l’aeroport, autopistes, Renfe i línies d’autobús) o de lluita contra el top-manta o d’abocaments d’aigües residuals al medi marí.

Compromís advoca per un nou model turístic que partisca dels principis de sostenibilitat, rendibilitat i cooperació, que contemple les variables mediambientals. Per a això proposa plans estatals de desestacionalització turística, promoció del turisme rural per lluitar contra la despoblació, augment de la qualitat de les àrees turístiques del litoral, construcció de passejos amb materials alternatius al ciment, incentius fiscals per a la modernització empresarial i de renovació de les plantes hoteleres.

Compromís propondrá un Plan de Mejora de la Calidad Turística y beneficios para los municipios turísticos que aseguren la sostenibilidad

El candidato de la coalición por Castelló, Jordi Navarrete, se ha entrevistado hoy con el presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peníscola

Peníscola, 23 de abril de 2019

El candidato al Senado por Castelló, Jordi Navarrete, ha propuesto hoy un Plan de Mejora de la Calidad y de los Servicios en los Destinos Turísticos, basado en la sostenibilidad y en la reducción de la actual estacionalidad que sufren numerosos destinos valencianos. Asimismo ha anunciado que Compromís propondrá la próxima legislatura la mejora de los servicios que las administraciones prestan en los distintos destinos.

El actual senador y miembro de la Diputación Permanente del Senado, ha puesto como ejemplos “cómo desde la administración se debería contemplar un statusdiferente para aquellas autonomías que reciben numerosos visitantes en semanas concretas del año y cuyos servicios (seguridad, sanidad…) deberían ser reforzados y compensados de alguna manera, para poder así hacer frente a la atención de la población flotante, que en ocasiones son de otras autonomías o países y tener en cuenta que estas poblaciones son generadoras de empleo y notables recaudadoras de impuestos, por lo que deberían ser primadas desde la administración para garantizar que siguen siendo destinos punteros y con unos servicios excelentes”, ha señalado.

El senador ha recogido del presidente de Agretur, Francisco Ribera, ideas de esta patronal turística que implementar y con las que trabajar de cara a proponer iniciativas en el Cámara Alta, como la mejora de la coordinación entre administraciones, el destino de más recursos al sector en el caso de mejorar el injusto sistema actual de financiación autonómica o la necesidad de introducir mejoras en la formación dual y profesional para cubrir puestos de trabajo. Asimismo desde la coalición se ha informado de las iniciativas realizadas en la actual legislatura. Entre éstas las iniciativas para mejorar la rentabilidad de programas como el Imserso para poder desestacionalizar, reducir las bajas entre los trabajadores y otras en materia de infraestructuras, como las conexiones por carretera (AP7 y A7, la creación de una estación intermodal en Peñíscola que comunique con el aeropuerto, autopistas, Renfe y líneas de autobús) o de lucha contra el top-manta o de vertidos de aguas residuales en el medio marino.

Compromís aboga por un nuevo modelo turístico que parta de los principios de sostenibilidad, rendibilidad y cooperación, que contemple las variables medioambientales. Para ello propone planes estatales de desestacionalización turística, promoción del turismo rural para luchar contra la despoblación, aumento de la calidad de las áreas turísticas del litoral, construcción de paseos con materiales alternativos al cemento, incentivos fiscales para la modernización empresarial y de renovación de las plantas hoteleras.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *