Xavier Hervàs: “reivindicarem al Senat solucions per soterrar trams de via fèrria i el condicionament de trams urbans de la N-332”

El candidat per València remarca els problemes en la mobilitat i de seguretat que generen nombroses infraestructures, estacions sense adaptar, barreres arquitectòniques i carreteres

València, 21 abril de 2019

El candidat al Senat per València, Xavier Hervàs, ha denunciat la gran faena que queda pendent per fer en matèria d’infraestructures, accessibilitat i seguretat al País Valencià. “Els valencians estem molt llastats per la infrafinançament i falta d’inversions que pateix el nostre poble, però també per l’obsolescència d’obres executades fa dècades, que arrosseguem com una rèmora per la falta d’actualització o compliment de les lleis“, ha indicat.

Així ha assegurat que portarà al Senat aspectes com el soterrament de les vies en localitats com Sueca, “on el tren i les vies suposen una barrera física important en el desenvolupament urbanístic i fins i tot psicològica” d’aquesta població de la Ribera “o la pròpia N-332, que hauria de ser cedida a la localitat d’una forma digna, amb finançament per lliurar-la en condicions i que deixe de partir la població i siga una infraestructura integrada a la localitat útil i al servei de les persones“.

Hervàs ha apuntat que de les 63 estacions que Renfe té encomanada la gestió en el nucli de València, 46 d’elles té un itinerari accessible (76% del total) i 17 d’elles no ho són, això és encara un 27% del total. És l’accessibilitat dels trens un altra de les tasques que s’haurien de prioritzar. “A més ho exigeix ​​la legislació vigent, quelcom que l’administració general ja hauria d’estar garantint als seus usuaris en les localitats on compten amb infraestructures de la seua titularitat, com ho exigeixen a la resta de particulars i empreses“, ha afirmat.

El candidat ha citat altres obres pendents, algunes de les quals han estat reivindicades per la coalició en l’última legislatura via preguntes i esmenes als pressupostos generals de l’Estat, però que han estat rebutjades tant per PP com pel PSOE. “Parlem per exemple de l’execució de l’aparcament promès a Xeraco, de la continuació de l’A-38 com a variant moderna i segura de la perillosa N-332, d’un baixador per al polígon d’Almussafes, del soterrament de les vies a Algemesí, la ronda de l’Alcúdia, la variant de Favara, o la rotonda de Xeresa per enllaçar l’A-38 amb l’AP-7 per citar alguns exemples, actuacions que s’eternitzen durant dècades i que no permetrien en altres autonomies“, ha conclòs.

Xavier Hervàs: “reivindicaremos en el Senado soluciones para soterrar tramos de vía férrea y el adecentamiento de tramos urbanos de la N-332”

El candidato por València remarca los problemas en la movilidad y de seguridad que generan numerosas infraestructuras, estaciones sin adaptar, barreras arquitectónicas y carreteras

València, 21 de abril de 2019

El candidato al Senado por València, Xavier Hervàs, ha denunciado el gran trabajo que queda pendiente por hacer en materia de infraestructuras, accesibilidad y seguridad en el País Valenciano. “Los valencianos estamos muy lastrados por la infrafinanciación y falta de inversiones que sufre nuestro pueblo, pero también por la obsolescencia de obras ejecutadas hace décadas, que arrastramos como una rémora por la falta de actualización o cumplimiento de las leyes”, ha indicado.

Así ha asegurado que llevará al Senado aspectos como el soterramiento de las vías en localidades como Sueca, “donde el tren y las vías suponen una barrera física importante en el desarrollo urbanístico e incluso psicológica” de esta población de la Ribera “o la propia N-332, que debería ser cedida a la localidad de una forma digna, con financiación para entregarla en condiciones y que deje de partir a la población y sea una infraestructura integrada en la localidad útil y al servicio de las personas”.

Hervàs ha apuntado que de las 63 estaciones que Renfe tiene encomendada la gestión en el núcleo de València, 46 de ellas tiene un itinerario accesible (76% del total) y 17 de ellas no lo son, esto es todavía un 27% del total. Es la accesibilidad de los trenes otra de las tareas que deberían priorizarse. “Además lo exige la legislación vigente, algo que la administración general ya debería estar garantizando a sus usuarios en las localidades donde cuentan con infraestructuras de su titularidad, como lo exigen al resto de particulares y empresas”, ha afirmado.

El candidato ha citado otras obras pendientes, algunas de las cuales han sido reivindicadas por la coalición en la última legislatura vía preguntas y enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, pero que han sido rechazadas tanto por PP como por el PSOE. “Hablamos por ejemplo de la ejecución del aparcamiento prometido en Xeraco, de la continuación de la A-38 como variante moderna y segura de la peligrosa N-332, de un apeadero para el polígono de Almussafes, del soterramiento de las vías en Algemesí, la ronda de l’Alcúdia, la variante de Favara, o la rotonda de Xeresa para enlazar la A-38 con la AP-7 por citar algunos ejemplos, actuaciones que se eternizan durante décadas y que no permitirían en otras autonomías”, ha concluido.

Descarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *