• Els candidats a la cambra alta Dolors Pérez, Xavi Hervàs i Jordi Navarrete, han estat rebuts hui a Sueca pel candidat al Congrés, Joan Baldoví, que ha defensat “descentralitzar l’Estat per gestionar millor

Sueca, 21 abril 2019

Els candidats de Compromís al Senat han arribat hui a Sueca, com a parada en el recorregut que els està portant per tot el territori valencià durant esta campanya electoral per explicar a la ciutadania la reforma de la Cambra Alta que defensa la coalició. El cap de llista al Congrés per València, Joan Baldoví, ha rebut a la caravana de Senadors a la seua localitat per unir-se a esta acció i defensar “una major descentralització de l’Estat per gestionar millor”.

El candidat al Congrés, Joan Baldoví, ha defensat hui a Sueca avançar en la descentralització de l’Estat “iper això volem una reforma profunda del Senat, per convertir-lo en una veritable cambra de representació territorial que beneficie aquells assumptes que són competència de les comunitats autònomes“. El candidat també ha proposat una reforma de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local perquè cada territori puga decidir com s’organitza territorialment. “Així nosaltres podrem suprimir les diputacions provincials, per apropar les seues decisions a administracions més properes a la ciutadania, com són les mancomunitats, els municipis o àrees metropolitanes“, ha assegurat.

D’altra banda Baldoví ha reclamat noves competències per a la Generalitat, com per exemple a Rodalies, ports, aeroports o costes. “Perquè esta legislatura hem demostrat que si gestionem des d’ací les coses solucionem millor els problemes del dia a dia de la gent. Gràcies a la nostra autonomia tenim llibres gratuïts a les escoles o hem acabat amb el copagament per a un milió i mig de valencians. Per això, els partits que volen retallar la nostra autonomia i que es decidisca tot des de Madrid, han de saber que ens tindran davant defensant més autonomia, més autogovern i més benestar per als valencians”, ha conclòs.

Per la seua banda el candidat i senador per Castelló de Compromís, Jordi Navarrete, ha afirmat que “en l’actual legislatura, on el PP amb un 30% dels vots de l’Estat tenia 147 dels 266 membres de la Cambra ha estat inútil per a les reformes necessàries donada la seua majoria i nul·la voluntat de qualsevol canvi plantejat. La propera legislatura poden donar-se noves majories que possibiliten canvis en les actituds, que permeten plantejar un paper conciliador del Senat davant la greu crisi territorial, que analitze aspectes com l’injust infrafinançament que viuen les autonomies davant la falta d’operativitat de les nombroses comissions i la escassa voluntat de formacions com PP o PSOE a prendre mesures que deixen de perjudicar-nos com a poble davant d’altres autonomies“.

L’actual senador i membre de la Diputació Permanent del Senat, ha recordat que el PP no ha tingut cap voluntat a convocar fòrums per debatre sobre les comunitats autònomes quan més es requeria i “els seus líders han realitzat manifestacions deixant clar que la seua única intenció és mantindre la majoria en un Senat en el qual puguen controlar i garantir l’aplicació de l’article 155“.

Per la seua banda la candidata i exsenadora Dolors Pérezha advocat per “defensar al Senat els interessos del poble valencià, encara que diferim del model de càmera, del model d’Estat o el caire de cambra innecessària i desprestigiada a què ha portat al Senat el PP, amb els seus casos de corrupció, escàndols del seu portaveu Ignacio Cosidó i les clavegueres de l’Estat o en realitzar escarnis dels que no pensen com ells”.

La candidata ha afegit que l’actual Senat “està poblat de persones que no tenen cap interès pel nostre poble, als quals els molesta que parlem en valencià, dels nostres problemes i de les necessitats de la tercera ciutat de l’Estat, una de les més castigades pels últims governs, que han eludit el pagament del deute del Consorci València 2007 o atendre les esmenes de la coalició als diferents PGE per a un tracte just del País Valencià“.

Xavier Hervàs, un altre dels candidats al Senat per València, ha plantejat reformular la càmera perquè les autonomies amb més població tinguen un major pes en l’elecció de senadors, la consideració de l’autonomia com a circumscripció electoral i com a lloc en el qual plantejar amb perspectiva de futur temes que afecten territorialment a tot l’Estat. “Parlem de l’aigua, els recursos minerals, les energies, la costa o la qualitat de l’aire i les emissions, però també de qüestions com les infraestructures que vehiculen la comunicació entre territoris, els fons que provenen d’Europa o per a la preservació cultural dels pobles de l’Estat“.

Compromís propone una reforma urgente del Senado para que sea receptivo a los problemas autonómicos

  • Los candidatos a la Cámara Alta Dolors Pérez, Xavi Hervàsy Jordi Navarrete, han sido recibidos hoy en Sueca por el candidato al Congreso, Joan Baldoví, que ha defendido “descentralizar el Estado para gestionar mejor”

Sueca, 21 de abril de 2019

Los candidatos de Compromís al Senado han llegado hoy a Sueca, como parada en el recorrido que les está llevando por todo el territorio valenciano durante esta campaña electoral para explicar a la ciudadanía la reforma de la Cámara Alta que defiende la coalición. El cabeza de lista al Congreso por Valencia, Joan Baldoví, ha recibido a la caravana de Senadores en su localidad para unirse a esta acción y defender “una mayor descentralización del Estado para gestionar mejor”.

El candidato al Congreso, Joan Baldoví, ha defendido hoy en Sueca avanzar en la descentralización del Estado “y para eso queremos una reforma profunda del Senado, para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial que beneficie a aquellos asuntos que son competencia de las comunidades autónomas”. El candidato también ha propuesto una reforma de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local para que cada territorio pueda decidir cómo se organiza territorialmente. “Así nosotros podremos suprimir las diputaciones provinciales, para acercar sus decisiones a administraciones más cercanas a la ciudadanía, como son las mancomunidades, los municipios o áreas metropolitanas”, ha asegurado.

Por otro lado Baldoví ha reclamado nuevas competencias para la Generalitat, como por ejemplo en Cercanías, puertos, aeropuertos o costas. “Porque esta legislatura hemos demostrado que si gestionamos desde aquí las cosas solucionamos mejor los problemas del día a día de la gente. Gracias a nuestra autonomía tenemos libros gratuitos en las escuelas o hemos terminado con el copago para un millón y medio de valencianos. Por ello, los partidos que quieren recortar nuestra autonomía y que se decida todo desde Madrid, deben saber que nos tendrán enfrente defendiendo más autonomía, más autogobierno y más bienestar para los valencianos”, ha concluido.

Por su parte el candidato y senador por Castelló de Compromís, Jordi Navarrete, ha afirmado que “en la actual legislatura, donde el PP con un 30% de los votos del Estado tenía 147 de los 266 miembros de la Cámara ha sido inútil para las reformas necesarias dada su mayoría y nula voluntad de cualquier cambio planteado. La próxima legislatura pueden darse nuevas mayorías que posibiliten cambios en las actitudes, que permitan plantear un papel conciliador del Senado ante la grave crisis territorial, que analice aspectos como la injusta infrafinanciación que viven las autonomías ante la falta de operatividad de las numerosas comisiones y la escasa voluntad de formaciones como PP o PSOE a tomar medidas que dejen de perjudicarnos como pueblo frente a otras autonomías”.

El actual senador y miembro de la Diputación Permanente del Senado, ha recordado que el PP no ha tenido ninguna voluntad en convocar foros para debatir sobre las comunidades autónomas cuando más se requería y “sus líderes han realizado manifestaciones dejando claro que su única intención es mantener la mayoría en un Senado en el que puedan controlar y garantizarse la aplicación del artículo 155”.

Por su parte la candidata y exsenadora Dolors Pérezha abogado por “defender en el Senado los intereses del pueblo valenciano, aunque difiramos del modelo de cámara, del modelo de Estado o el cariz de cámara innecesaria y desprestigiada al que ha llevado al Senado el PP, con sus casos de corrupción, escándalos de su portavoz Ignacio Cosidó y las cloacas del Estado o en realizar escarnios de quienes no piensan como ellos”.

La candidata ha añadido que el actual Senado“está poblado de personas que no tienen ningún interés por nuestro pueblo, a los que les molesta que hablemos en valenciano, de nuestros problemas y de las necesidades de la tercera ciudad del Estado, una de las más castigadas por los últimos Gobiernos, que han eludido el pago de la deuda del Consorcio València 2007 o atender las enmiendas de la coalición a los distintos PGE para un trato justo del País Valenciano”.

Xavier Hervàs, otro de los candidatos al Senado por València, ha planteado reformular la cámara para que las autonomías con más población tengan un mayor peso en la elección de senadores, la consideración de la autonomía como circunscripción electoral y como lugar en el que plantear con perspectiva de futuro temas que afectan territorialmente a todo el Estado. “Hablamos del agua, los recursos minerales, las energías, la costa o la calidad del aire y las emisiones, pero también de cuestiones como las infraestructuras que vehiculan la comunicación entre territorios, los fondos que provienen de Europa o para la preservación cultural de los pueblos del Estado”.