Marzà anuncia que intensificarà els esforços per lluitar contra la dinàmica que buida zones rurals de l’interior de Castelló

El conseller d’Educació posa com a exemples la contribució del Botànic a rebaixar el cost de l’educació o impedir el tancament de col·legis. El senador Jordi Navarrete lamenta que les mesures que es prenen al Senat sobre despoblació no tinguen una translació real sobre el territori

Castelló, 28 de març de 2019
El cap de llista de Compromís per a les autonòmiques per Castelló, Vicent Marzà, circumscripció que pateix de nord a sud problemes de despoblació greus en els seus municipis ha anunciat hui que en la pròxima legislatura “augmentaran els esforços per afrontar aquest problema” i ha posat com a exemple “com al País Valencià amb el Botànic s’ha creat una Comissió Interdepartamental que lluita perquè cap col·legi es tanque, s’ha posat l’accent en les situacions d’emergència o en mesures per afavorir el desenvolupament territorial, la mobilitat de les persones i accions perquè l’escolarització no supose un obstacle per a les famílies”.

El senador Jordi Navarrete, ha recordat que en la present legislatura i des de fa ja diverses, hi ha al Senat comissions com la d’Entitats Locals i ponències especials en marxa com la d’estudi per a l’adopció de mesures en relació amb la despoblació rural a Espanya “però les conclusions i treballs no cristal·litzen de manera efectiva en mesures i actuacions que servisquen per invertir la desastrosa tendència que amenaça la pervivència de nombroses comarques i les seues formes de vida i custòdia del territori”, ha declarat.

Navarrete i Marzà han afegit que “els diners ajuden, però no ho son tot. En aquesta qüestió ha de ser clau un consens a nivell estatal perquè les mesures tinguen èxit i acabem amb aquesta injustícia territorial”.

Així, Navarrete ha proposat l’establiment de mecanismes que assumisquen les radiografies realitzades per una cambra com el Senat “que, en comptes d’estar tot el dia parlant de Catalunya, Veneçuela o els toros, es coordinara amb la resta d’administracions implicades per decidir i prioritzar actuacions i inversions que contribuiren a pal·liar aquesta sagnia territorial i convertir així la Cambra Alta en el que hauria de ser, una cambra territorial real”.

El senador ha recordat com, malgrat les mesures identificades que són necessàries “es fien les coses a la tecnología 5-G com si aquesta tecnologia fora la panacea, quan els problemes de les persones que viuen en entorns rurals com l’interior de Castelló han d’afrontar l’envelliment, la baixa natalitat, la seua falta de perspectives laborals i d’infraestructures a un ritme desesperant i que correm el perill de no arribar a temps”.

Marzà anuncia que intensificará los esfuerzos para luchar contra la dinámica que vacía zonas rurales del interior de Castelló

El conseller de Educación pone como ejemplos la contribución del Botànic a rebajar el coste de la educación o impedir el cierre de colegios. El senador Jordi Navarrete lamenta que las medidas que se toman en el Senado sobre despoblación no tengan una traslación real sobre el territorio

Castelló, 28 de marzo de 2019
El cabeza de lista de Compromís para las autonómicas por Castelló, Vicent Marzà, circunscripción que sufre de norte a sur problemas de despoblación graves en sus municipios ha anunciado hoy que en la próxima legislatura “aumentarán los esfuerzospara afrontar este problema” y ha puesto como ejemplo “como en el País Valenciano con el Botànic se ha creado una Comisión Interdepartamental que lucha para que ningún colegio se cierre, se ha puesto el acento en las situaciones de emergencia o en medidas para favorecer el desarrollo territorial, la movilidad de las personas y acciones para que la escolarización no suponga un obstáculo para las familias”.

El senador Jordi Navarrete, ha recordado que en la presente legislatura y desde hace ya varias, existen en el Senado comisiones como la de Entidades Locales y ponencias especiales en marcha como la de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España “pero cuyas conclusiones y trabajos no cristalizan de forma efectiva en medidas y actuaciones que sirvan para invertir la desastrosa tendencia que amenaza la pervivencia de numerosas comarcas y sus formas de vida y custodia del territorio”, ha declarado.

Navarrete y Marzà han añadido que “el dinero ayuda, pero no lo es todo. En esta cuestión debe ser clave un consenso a nivel estatal para que las medidas tengan éxito y acabemos con esta injusticia territorial”.

Así, Navarrete ha propuesto el establecimiento de mecanismos que asuman las radiografías realizadas por una cámara como el Senado “que lejos de estar todo el día hablando de Cataluña, Venezuela o los toros, se coordinara con el resto de administraciones implicadas para decidir y priorizar actuaciones e inversiones que contribuyeran a paliar esta sangría territorial y convertir así la Cámara Alta en lo que debiera ser, una cámara territorial real”.

El senador ha recordado como, a pesar de las medidas identificadas que son necesarias “se fían las cosas al 5G como si esta tecnología fuera la panacea, cuando los problemas de las personas que viven en entornos rurales como el interior de Castelló deben afrontar el envejecimiento, la baja natalidad, su falta de perspectivas laborales  y de infraestructuras a un ritmo desesperante y que corremos el peligro de no llegar a tiempo”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *