Ni PP ni PSOE han solucionat en aquesta legislatura el disbarat que van generar amb l’execució de les dessaladores de Castelló

Carles Mulet demana que el Govern “assumisca el cost d’aquestes infraestructures” pels nyaps, les presses per posar-les en marxa abans de final de mes i per haver ignorat les advertències i requeriments dels ajuntaments afectats

Madrid, a 27 de març de 2019

El senador de Compromís per Castelló, Carles Mulet, ha lamentat que el Govern pretenga focalitzar en la posada en marxa amb presses de les dessaladores de Castelló abans del 31 de març la solució al problema de recursos hídrics que pateix la província “quan les mesures haurien de ser més àmplies i s’haurien d’haver solucionat ja en l’actual legislatura, cosa que no han propiciat ni PP ni PSOE, el que ha posat en greus problemes als ajuntaments implicats“.

Mulet recorda que el Govern va executar uns projectes desproporcionats davant d’una realitat fictícia “com era la destrucció de la costa que va propiciar el PP i un creixement sense límit que va encegar a uns ajuntaments i polítics fins que la realitat els va esclatar a la cara“. Per al senador la responsabilitat del Govern i de l’administració superior “és evident” ja que “en comptes de dimensionar el projecte van optar per seguir amb els seus plans al marge de les necessitats reals dels ajuntaments tot i les advertències dels nous ajuntaments que van sorgir amb el canvi i les decisions poden acabar pagant i afectant greument els usuaris de l’aigua“.

El senador ha lamentat “l’escàs interès de PP a la primera part de la legislatura i del PSOE en aquest últim any per prendre mesures com assumir el cost de les plantes i alliberar a uns ajuntaments del cost de funcionament d’aquestes plantes o de l’espasa de Dàmocles que suposa la possible multa europea per demorar la posada en servei, pel que ha estat necessari realitzar uns convenis de pressa i corrent amb els ajuntaments que posposen les solucions a prendre que són claus, com és el cost de les plantes“. El PSOE podria haver donat una carpetada a aquest problema “però no ha estat així“, ha lamentat.

Mulet ha recordat que l’evolució del clima du, possiblement, a aquest tipus de plantes com a alternativa al subministrament d’aigua però “els ajuntaments seguiran uns anys més amb el cor en un puny per si els toca pagar la inversió realitzada, de manera que la solució transitòria d’aparcar qui paga les plantes no és tal i malgrat les promeses i perspectives no han facilitat en res la solució a aquest tema“.

Ni PP ni PSOE han solucionado en esta legislatura el desaguisado que generaron con la ejecución de las desaladoras de Castelló

Carles Mulet pide que el Gobierno “asuma el coste de estas infraestructuras” por las chapuzas, las prisas para ponerlas en marcha antes de final de mes y por haber ignorado las advertencias y requerimientos de los ayuntamientos afectados

Madrid, a 27 de marzo de 2019

El senador de Compromís por Castelló, Carles Mulet, ha lamentado que el Gobierno pretenda focalizar en la puesta en marcha con prisas de las desaladoras de Castelló antes del 31 de marzo la solución al problema de recursos hídricos que sufre la provincia “cuando las medidas deberían ser más amplias y se deberían haber solucionado ya en la actual legislatura, algo que no han propiciado ni PP ni PSOE, lo que ha puesto en graves aprietos a los ayuntamientos implicados”.

Mulet recuerda que el Gobierno ejecutó unos proyectos desproporcionados ante una realidad ficticia “como era la destrucción de la costa que propició el PP y un crecimiento sin límite que cegó a unos ayuntamientos y políticos hasta que la realidad les estalló en la cara”. Para el senador la responsabilidad del Gobierno y de la administración superior “es evidente” pues “en vez de dimensionar el proyecto optaron por seguir con sus planes al margen de las necesidades reales de los ayuntamientos a pesar de las advertencias de los nuevos ayuntamientos que surgieron con el cambio y cuyas decisiones pueden acabar pagando y afectando gravemente a los usuarios del agua”.

El senador ha lamentado “el escaso interés de PP en la primera parte de la legislatura y del PSOE en este último año por tomar medidas como asumir el coste de las plantas y liberar a unos ayuntamientos del coste de funcionamiento de estas plantas o de la espada de Damocles que supone la posible multa europea por demorar la puesta en servicio, por lo que ha sido necesario realizar unos convenios deprisa y corriendo con los ayuntamientos que posponen las soluciones a tomar que son claves, como es el coste de las plantas”. El PSOE podría haber dado un carpetazo a este problema“pero no ha sido así”, ha lamentado.

Mulet ha recordado que la evolución del clima lleva posiblemente a este tipo de plantas como alternativa al suministro de agua pero “los ayuntamientos seguirán unos años más con el corazón en un puño por si les toca pagar la inversión realizada, de manera que la solución transitoria de aparcar quien paga las plantas no es tal y a pesar de las promesas y perspectivas no han facilitado en nada la solución a este tema”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *