L’avanç de la Xylella fastidiosa demostra que les alertes llançades per Compromís eren certes i són necessaris més controls

Carles Mulet recorda que el PP va votar en contra d’augmentar les partides per al control de les fronteres

Castelló, 30 de març de 2019
El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha reclamat redoblar els esforços en els protocols establerts pel Govern central per al control de la Xylella fastidiosa, malaltia que afecta els arbres llenyosos, cosa que ja va ser alertat per la coalició el 2015 i 2016 i augmentar-ne les ajudes per als afectats. “Els primers casos detectats van començar a Balears i s’estenen hui a diferents autonomies i centenars de municipis i sembla clar que, coneixent els efectes d’aquesta malaltia, no es va actuar amb el zel necessari”, ha indicat.

L’autonomia valenciana està aplicant l’obligatòria eradicació d’exemplars afectats d’acord amb les organitzacions agràries i sectors afectats i manté un Pla d’Acció enfront de Xylella fastidiosa. Els senadors de la coalició, Carles Mulet i Jordi Navarrete van interpel·lar al Senat al secretari general d’Agricultura i Alimentació per la falta de controls i li van reclamar mesures a nivell estatal i europeu i esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per reclamar partides específiques per a la lluita contra la Xylella, campanyes de prevenció, informació i, sobretot, de millora del control a les fronteres. “Com passa amb la taronja sud-africana, ho fien tot al que diga Europa, fent desistiment del control amb els perjudicis que determinades pràctiques poden suposar per a la nostra economia”, ha retret Mulet.

Compromís va dur a la Comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Senat el maig de 2017 una moció que reclamava definir les quanties i incrementar les partides pressupostades existents fins als 150 milions d’euros, incorporant partides per compensar les persones afectades en els seus cultius. La iniciativa de la coalició també reclamava incrementar les ajudes i control de sortida de tot el material vegetal. El PP en solitari va votar en contra. Compromís també va esmenar els PGE 2017 per valor de 3 milions d’euros destinats a la millora de la sanitat agrària i la competitivitat de la força amb determinades plagues i malalties vegetals com la Xylella fastidiosa, el trip del te, o l’arna gatemalteca de la creïlla, que van ser rebutjades pel PP i Ciutadans.

Segons Mulet, l’agricultura valenciana es troba en una situació molt vulnerable ja que “tot i que al País Valencià es realitzen bones pràctiques com inspeccions en origen o l’existència d’un Pla Fitosanitari en funcionament des de 2004 que controla plagues o l’existència de vectors en cítrics, veiem com no hi ha reciprocitat amb els països tercers, que segueixen sense disposar de normatives en aquest sentit o bé les incompleixen i com Europa és un colador de plagues amb la permissivitat de l’Estat, cosa que amenaça l’economia valenciana”, ha conclòs .

Recentment el Govern ha admès a Compromís en noves respostes parlamentàries que eren necessaris tractaments de fred davant plagues com la falsa cidia i que segueixen arribant enviaments d’organismes de quarantena tot i el suposat enduriment per a la importació de cítrics. La coalició aposta per governs que defensen els cítrics i la sanitat vegetal davant la Unió Europea, per això reclama canvis en la regulació de les importacions, gestió de les alertes fitosanitàries perquè impliquen mesures immediatament i l’obertura de restriccions ràpides i preventives. En l’actualitat no s’està donant una resposta unitària davant l’arribada d’exportacions de tercers països, ja que les funcions d’inspecció en fronteres corresponen als estats membres, que no tenen unificats ni sistemes ni normes d’inspecció fitosanitàries.

El avance de la xylella fastidiosa demuestra que las alertas lanzadas por Compromís eran ciertas y son necesarios más controles

Carles Mulet recuerda que el PP votó en contra de aumentar las partidas para el control de las fronteras

Castelló, 30 de marzo de 2019
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha reclamado redoblar los esfuerzos en los protocolos establecidos por el Gobierno central para el control de la Xylella fastidiosa, enfermedad que afecta a los árboles leñosos, algo que ya fue alertado por la coalición en 2015 y 2016 y aumentar las ayudas para los afectados. “Los primeros casos detectados empezaron en Baleares y se extiende hoy a distintas autonomías y cientos de municipios y parece claro que, sabiendo los efectos de esta enfermedad, no se actuó con el celo necesario”, ha indicado.

La autonomía valenciana está aplicando la obligatoria erradicación de ejemplares afectados de acuerdo con las organizaciones agrarias y sectores afectados y mantiene un Plan de Acción frente a Xylella fastidiosa. Los senadores de la coalición, Carles Mulet y Jordi Navarrete interpelaron en el Senado al Secretario General de Agricultura y Alimentación por la falta de controles y le reclamaron medidas a nivel estatal y europeo y enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para reclamar partidas específicas para la lucha contra la xylella, campañas de prevención, información y, sobretodo, de mejora del control en las fronteras. “Como ocurre con la naranja sudafricana, lo fían todo a lo que diga Europa, haciendo dejación del control con los perjuicios que determinadas prácticas pueden suponer para nuestra economía”, ha reprochado Mulet.

Compromís llevó a la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado en mayo de 2017 una moción que reclamaba definir las cuantías e incrementar las partidas presupuestadas existentes hasta los 150 millones de euros, incorporando partidas para compensar a las personas afectadas en sus cultivos. La iniciativa de la coalición también reclamaba incrementar las ayudas y control de salida de todo el material vegetal. El PP en solitario votó en contra. Compromís también enmiendas a los PGE 2017 por valor de 3 millones de euros destinados a la mejora de la sanidad agraria y la competitividad ante la irrupción de determinadas plagas y enfermedades vegetales como la Xylella fastidiosa, el trip del té, o la polilla gatemalteca de la patata, que fueron rechazadas por el PP y Ciudadanos.

Según Mulet, la agricultura valenciana se halla en una situación muy vulnerable ya que “a pesar que en el País Valenciano se realizan buenas prácticas como inspecciones en origen o la existencia de un Plan Fitosanitario en funcionamiento desde 2004 que controla plagas o la existencia de vectores en cítricos, vemos como no hay reciprocidad con los países terceros, que siguen sin disponer de normativas en este sentido o bien las incumplen y cómo Europa es un coladero de plagas con la permisividad del Estado, algo que amenaza la economía valenciana”, ha concluido.

Recientemente el Gobierno ha admitido a Compromís en nuevas respuestas parlamentarias que eran necesarios tratamientos de frío ante plagas como la falsa cidia y que siguen llegando envíos de organismos de cuarentena a pesar del supuesto endurecimiento para la importación de cítricos. La coalición apuesta por gobiernos que defiendan los cítricos y la sanidad vegetal ante la Unión Europea, por eso reclama cambios en la regulación de las importaciones, gestión de las alertas fitosanitarias para que impliquen medidas de inmediato y la apertura de restricciones rápidas y preventivas. En la actualidad no se está dando una respuesta unitaria ante la llegada de exportaciones de terceros países, ya que las funciones de inspección en fronteras corresponden a los Estados Miembros, que no tienen unificados ni sistemas ni normas de inspección fitosanitarias.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *