Compromís recorda al Govern que Ábalos es va comprometre a bonificar l’AP-7 i que una moció aprovada al Senat així ho demana

La coalició lamenta que la convocatòria electoral i la dissolució de les cambres puga deixar el territori valencià sense bonificacions i reclamen que no només beneficien a un xicotet tram del Maestrat

Madrid, 2 de març de 2019

Els peatges valencians segueixen sense estar bonificats i s’incompleix així allò anunciat pel ministre de Foment al Senat a preguntes de Compromís i la posterior moció conseqüència d’interpel·lació de la coalició aprovada el setembre passat, que instava el Govern a no realitzar nous tràmits per a prorrogar la concessió de l’AP-7 i a establir un sistema de bonificacions per a vehicles en determinats trams. A més l’acord aprovat per la majoria de la cambra establia un sistema de bonificacions que eximia del pagament als vehicles lleugers i gravava el 50 per cent als pesats en els trams amb intensa densitat de trànsit i coincidents amb carreteres d’alta sinistralitat com la N-332 i N-340.

El ministre titular, el valencià José Luís Ábalos, va assegurar que es bonificarien els peatges per als seus usuaris i s’obligaria als camions a circular des de Torreblanca fins a Peníscola per la via de pagament. Però ni una cosa ni l’altra.

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha retret al Govern que “marxe sense fer els deures, sense complir amb el poble valencià, que no entén per què en altres autonomies les autopistes es poden rescatar a càrrec de fons públics o bonificar i ells han de seguir pagant, el que perjudica la competitivitat de les nostres destinacions turístique, economies domèstiques i la de les nostres empreses“, ha dit.

Mulet ha recordat que “ja va ser de per si vergonyós que després d’anunciar a l’estiu aquestes bonificacions se situaren tan sols en un xicotet tram entre Peníscola i Torreblanca d’escassos quilòmetres, deixant tota la resta de la geografia valenciana sense els mateixos drets d’altres territoris bonificats, quan es donen greus problemes d’accidentalitat a comarques sense alternatives gratuïtes a la N-340 o N-332, com passa per exemple al Maestrat o la Marina i quan es preveuen variants i traumàtiques obres amb serioses afeccions territorials que serien evitables tan sols alliberant l’AP-7, amb el consegüent estalvi“.

Per al representant de la coalició “PP i PSOE han actuat de la mateixa manera, deixant passar el temps, sense mullar-se amb les respostes o deixant-les abonades al dubte per la seua falta de concreció i deixant obertes escletxes als negocis d’empreses que parasiten el sector públic amb multimilionaris fiascos que suposen un elevat cost per a tots els ciutadans“, pel que ha demanat als electors que “no deixen passar per alt aquestes traïcions, aquests incompliments de promeses i com volen que uns pocs seguisquen fent el negoci amb el nostre diners“.

Amb la dissolució dels parlaments, la coalició tem que el País Valencià seguisca amb l’angoixant incògnita de què passarà amb la gestió de l’AP-7.

BONIFICACIONES AUTOPISTA

Compromís recuerda al Gobierno que Ábalos se comprometió a bonificar la AP-7 y que una moción aprobada en el Senado así lo pide

La coalición lamenta que la convocatoria electoral y la disolución de las cámaras pueda dejar al territorio valenciano sin bonificaciones y reclaman que no sólo beneficien a un pequeño tramo del Maestrat

Madrid, 2 de marzo de 2019

Los peajes valencianos siguen sin estar bonificados y se incumple así lo anunciado por el ministro de Fomento en el Senado a preguntas de Compromís y la posterior moción consecuencia de interpelación de la coalición aprobada en septiembre pasado que instaba al Gobierno a no realizar nuevos trámites para prorrogar la concesión de la AP-7 y a establecer un sistema de bonificaciones para vehículos en determinados tramos. Además el acuerdo aprobado por la mayoría de la cámara establecía un sistema de bonificaciones que eximía del pago a los vehículos ligeros y gravaba el 50 por ciento a los pesados en los tramos con intensa densidad de tráfico y coincidentes con carreteras de alta siniestralidad como la N-332 y N-340.

El ministro titular, el valenciano José Luís Ábalos, aseguró que se bonificarían los peajes para sus usuarios y se obligaría a los camiones a circular desde Torreblanca hasta Peñíscola por la vía de pago. Pero ni una cosa ni la otra.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha reprochado al Gobierno que “se marche sin hacer los deberes, sin cumplir con el pueblo valenciano que no entiende por qué en otras autonomías las autopistas se pueden rescatar con cargo a fondos públicos o bonificar y ellos deben seguir pagando, lo que perjudica la competitividad de nuestro destinos turístico, economías domésticas y la de nuestras empresas”, ha dicho.

Mulet ha recordado que “ya fue de por si vergonzoso que tras anunciar en verano estas bonificaciones se situaran tan solo en un pequeño tramo entre Peñíscola y Torreblanca de escasos kilómetros, dejando todo el resto de la geografía valenciana sin los mismos derechos de otros territorios bonificados, cuando se dan graves problemas de accidentalidad en comarcas sin alternativas gratuitas a la N-340 o N-332, como ocurre por ejemplo en el Maestrat o la Marina y cuando se prevén variantes y traumáticas obras con serias afecciones territoriales que serían evitables tan solo liberando la AP-7, con el consiguiente ahorro”.

Para el representante de la coalición “PP y PSOE han actuado de la misma manera, dejando pasar el tiempo, sin mojarse con las respuestas o dejándolas abonadas a la duda por su falta de concreción y dejando abiertos resquicios a los negocios de empresas que parasitan el sector público con multimillonarios fiascos que suponen un elevado coste para todos los ciudadanos”, por lo que ha pedido a los electores que “no dejen pasar por alto estas traiciones, estos incumplimientos de promesas y como quieren que unos pocos sigan haciendo el negocio con nuestro dinero”.

Con la disolución de los parlamentos, la coalición teme que el País Valenciano siga con la angustiosa incógnita de qué ocurrirá con la gestión de la AP-7.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *