El Govern diu ara que no té completa la taxació de la Comandància Militar de Marina a Castelló

Carles Mulet urgeix el Govern a agilitar el procés de cessió de l’edifici del Grau després de 10 anys sense activitat i assegurar fa uns mesos que estava finalitzant l’expedient

Madrid, 31 gener 2019

El senador territorial i portaveu de Compromís a la Cambra Alta, Carles Mulet, ha lamentat la resposta del Govern que transmet ara el poc avenç en la tramitació de la cessió de la Comandància Militar de la Marina al Grau des del passat mes de maig de 2018.

Quan crèiem que estava tot molt més avançat per donar vida i ús a un edifici abandonat des de fa una dècada, el que permetria estalviar en lloguers gràcies a la seua cessió, constatem ara com l’Estat no té cap interès a desprendre’s del seu patrimoni encara que no l’utilitze. Prefereix que es podrisca i seguir pagant lloguers abans que l’optimitzen altres administracions públiques interessades o establir una planificació i així va tot“, els ha retret el senador Mulet, autor de diferents iniciatives en aquesta mateixa matèria.

La coalició du diversos anys reclamant via esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat, votades en contra per PP, PSOE i Ciutadans, la cessió d’aquesta Comandància Marina del Grau propietat de l’Autoritat Portuària.

En una anterior resposta a Mulet, el Govern va assenyalar que “En relació amb la qüestió plantejada, s’informa que el 25 de maig de 2018 van iniciar els tràmits previs per a la desafectació de la propietat anomenada” Comandància Militar de Marina “a Castelló. L’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED) ha realitzat l’Informe Tècnic de Taxació de l’edifici que ocupava l’antiga Comandància de Castelló i s’ha remès l’expedient a la Subdirecció General de Patrimoni de l’Estat“.

Ahir mateix van contestar al senador, que havia demanat còpia de l’esmentat expedient, que “l’expedient està encara sense acabar, pel que no és possible la seua tramesa“. Mulet ha retret el seu “poc interès en solucionar aquesta cessió” i ha exigit al Govern que done una sortida raonable i favorable a l’ús d’aquest immoble quan abans millor.

[PDF] Solicitud informe
[PDF] Respuesta informe 

TASACIÓN INMUEBLE

El Gobierno dice ahora que no tiene completa la tasación de la Comandancia Militar de Marina en Castelló

Carles Mulet urge al Gobierno a agilizar el proceso de cesión del edificio del Grau tras 10 años sin actividad y asegurar hace unos meses que estaba finalizando el expediente

Madrid, 31 de enero de 2019

El senador territorial y portavoz de Compromís en la Cámara Alta, Carles Mulet, ha lamentado la respuesta del Gobierno que transmite ahora el poco avance en la tramitación de la cesión de la Comandancia Militar de la Marina en el Grau desde el pasado mes de mayo de 2018.

Cuando creíamos que estaba todo mucho más avanzado para dar vida y uso a un edificio abandonado desde hace una década, lo que permitiría ahorrar en alquileres gracias a su cesión, constatamos ahora como el Estado no tiene ningún interés en desprenderse de su patrimonio aunque no lo utilice. Prefiere que se pudra y seguir pagando alquileres antes que lo optimicen otras administraciones públicas interesadas o establecer una planificación y así va todo”, les ha afeado el senador Mulet, autor de distintas iniciativas en esta misma materia.

La coalición lleva varios años reclamando vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, votadas en contra por PP, PSOE y Ciudadanos, la cesión de esta Comandancia Marina del Grau propiedad de la Autoridad Portuaria.

En una anterior respuesta a Mulet, el Gobierno señaló que “En relación con la cuestión planteada, se informa que el 25 de mayo de 2018 se iniciaron los trámites previos para la desafectación de la propiedad denominada “Comandancia Militar de Marina” en Castellón. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) ha realizado el Informe Técnico de Tasación del edificio que ocupaba la antigua Comandancia de Castellón y se ha remitido el expediente a la Subdirección General de Patrimonio del Estado”.

Ayer mismo contestaron al senador, que había pedido copia del citado expediente, que “el expediente está aún sin finalizar, por lo que no es posible su remisión”. Mulet ha reprochado su “poco interés en solucionar esta cesión” y ha exigido al Gobierno que de una salida razonable y favorable al uso de este inmueble cuanto antes.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *