Navarrete lamenta que la ministra seguisca sense concretar el calendari per al desmantellament definitiu del Castor

El senador castellonenc es pregunta “com pot ser que ara ja no siga necessari aquest projecte, quan fa una dècada era urgent, estratègic i prioritari”

Madrid, 29 gener 2019
El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha criticat hui que la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, no concrete dates per iniciar el desmantellament de les plantes terrestre i offshore vinculades al projecte energètic Castor.

La ministra ha sostingut l’informe del MIT per defensar la clausura de la planta i segellat definitiu del magatzem “però ho ha fet parlant de màxima velocitat, setmanes i terminis curts per elevar el desmantellament al Consell de Ministres, però sense posar terminis i sense assumir el més mínim penediment, compensar o demanar disculpes als afectats per la mala gestió duta a terme des de l’administració”.

Per Navarrete són especialment greus del despropòsit que ha suposat l’execució del projecte les afirmacions que “poden existir terratrèmols superiors als fins ara detectats” o que indiqui ara que “el Castor no cal”, quan fa escassos anys “veniena la ciutadania la seua prioritat i urgent necessitat com a magatzem estratègic per al país que podria subministrar al país durant 50 dies en casos de necessitat o problemes en el subministrament gasista”.

Segons el senador si la demanda actual de gas és de 350 terawatts-hora (TWh) i queda molt lluny dels màxims històrics i l’evolució no justificaria hui el pagament de 1.500 milions d’euros, “ens preguntem com poden fer-se obres d’aquesta magnitud tan a la lleugera una obra que deixaria de ser necessària en pocs anys i el cost s’ha revertit als consumidors tot i ser un fiasco, quan els culpables d’això s’han anat de rosetes amb l’aquiescència de l’administració dels últims governs”.

Malgrat tot “per a la coalició l’anunci és un pas positiu i estarem atents perquè les pretensions dels afectats i veïns es complisquen com més aviat millor”. Finalment Navarrete ha apressat el Govern a emprendre de forma urgent el segellat definitiu dels pous i els contractes que venim reclamant insistentment als últims governs de PP i PSOE via esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per desmantellar com més aviat amb seguretat aquesta infraestructura, revertir-la al seu estat inicial amb totes les garanties i que deixe de suposar un perill per al territori.

Desenes de peticions silenciades
Compromís ha denunciat a través del senador Navarrete les desenes de sol·licituds de documentació i preguntes que la coalició ha registrat i que segueixen sense resposta a dia de hui, tot i haver estat reiterades a la Mesa i al Govern. “Qui vulnera els drets dels senadors a obtenir documentació alguna cosa oculta, evidentment. En això PP i PSOE s’han comportat com a veritables cacics, com si els diners o els drets dels parlamentaris foren seus”, ha conclòs. Navarrete ha indicat que la coalició treballa en un recurs per la vulneració dels drets constitucionals dels parlamentaris que han estat constrets i ignorats.

Navarrete lamenta que la ministra siga sin concretar el calendario para el desmantelamiento definitivo del Castor

El senador castellonense se pregunta “cómo puede ser que ahora ya no sea necesario este proyecto, cuando hace una década era urgente, estratégico y prioritario”

Madrid, 29 de enero de 2019
El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha criticado hoy que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no concrete fechas para iniciar el desmantelamiento de las plantas terrestre y offshorevinculadas al proyecto energético Castor.

La ministra ha sostenido el informe del MIT para defender la clausura de la planta y sellado definitivo del almacén “pero lo ha hecho hablando de máxima velocidad, semanas y plazos cortos para elevar el desmantelamiento al Consejo de Ministros, pero sin poner plazos y sin asumir el más mínimo arrepentimiento, compensar o pedir disculpas a los afectados por la mala gestión llevada a cabo desde la administración”.

Para Navarrete son especialmente graves del despropósito que ha supuesto la ejecución del proyecto las afirmaciones de que “pueden existir terremotos superiores a los hasta ahora detectados” o que indique ahora que “el Castor no es necesario”, cuando hace escasos años “vendían a la ciudadanía su prioridad y urgente necesidad como almacén estratégico para el país que podría suministrar al país durante 50 días en casos de necesidad o problemas en el suministro gasista”.

Según el senador si la demanda actual de gas es de 350 teravatios-hora (TWh) y queda muy lejos de los máximos históricos y la evolución no justificaría hoy el pago de 1.500 millones de euros, “nos preguntamos cómo pueden hacerse obras de esta magnitud tan a la ligera una obra que dejaría de ser necesaria en pocos años y cuyo coste se ha revertido a los consumidores a pesar de ser un fiasco, cuando los culpables de ello se han ido de rositas con la aquiescencia de la administración de los últimos gobiernos”.

A pesar de todo “para la coalición el anuncio es un paso positivo y estaremos atentos para que las pretensiones de los afectados y vecinos se cumplan cuanto antes”. Finalmente Navarrete ha apremiado al Gobierno a acometer de forma urgente el sellado definitivo de los pozos y los contratos que venimos reclamando insistenteente a los últimos Gobiernos de PP y PSOE vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para desmantelar cuanto antes con seguridad esta infraestructura, revertirla a su estado inicial con todas las garantías y que deje de suponer un peligro para el territorio.

Decenas de peticiones silenciadas
Compromís ha denunciado a través del senador Navarrete las decenas de solicitudes de documentación y preguntas que la coalición ha registrado y que siguen sin respuesta a día de hoy, a pesar de haber sido reiteradas a la Mesa y al Gobierno. “Quien vulnera los derechos de los senadores a obtener documentación algo oculta, evidentemente. En esto PP y PSOE se han comportado como verdaderos caciques, como si el dinero o los derechos de los parlamentarios fueran suyos”, ha concluido. Navarrete ha indicado que la coalición trabaja en un recurso por la vulneración de los derechos constitucionales de los parlamentarios que han sido constreñidos e ignorados.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *