OLI DE SÍRIA

Mitjançant preguntes i una moció al Senat i a la Comissió Europea, la coalició vol posar límit a pràctiques fraudulentes. Carles Mulet: “Espanya i Europa són totalment permeables a pràctiques que perjudiquen i desprestigien la nostra agricultura

Madrid, 29 gener 2019

Espanya podria estar sent perjudicada per un frau en la venda i comercialització d’oli amb un origen totalment il·legítim. Fonts solvents han confirmat que la invasió de Turquia del Kurdistan sirià s’ha saldat amb el saqueig de la collita d’oli de 2018, un botí de guerra que intentarien vendre a Espanya.

Els senadors de Compromís Jordi Navarrete i Carles Mulet han preguntat al Govern per la picaresca al nostre país, per conèixer si algun grup o empresa ha estat sancionat com van publicar els mitjans de comunicació per importar oli d’oliva o vendre oli de Tunísia com oli espanyol a Estats Units. Aquesta pràctica també ha estat denunciada en enviaments d’oli procedent de Turquia que hauria estat espoliat per l’exèrcit gihadista de la regió de Rojava, a Síria i que es comercialitzaria com a espanyol a Europa després de ser manipulat, segons han reconegut les autoritats turques. “Aquestes informacions i pràctiques preocupen al sector olivarer espanyol pels seus efectes sobre la credibilitat i serietat del sector oleic espanyol i per la seguretat en l’alimentació i la salut dels consumidors“, ha indicat Mulet, que ha qüestionat els controls i garanties en fronteres “per evitar abusos o fraus com el descrit i el descrèdit per al lideratge mundial de l’olivicultura del nostre país“.

Per evitar aquests abusos i la possible comercialització d’un oli robat procedent de la guerra a Síria, la coalició ha reclamat informes de les importacions d’oli d’oliva que elabora el Departament de Duanes de l’AEAT amb desglossament per països d’origen i l’informe de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició sobre la traçabilitat de l’oli de Turquia, que gaudeix d’avantatjosos acords comercials amb la UE. D’altra banda a Europa, en coordinació amb l’Oficina Europea de la coalició Primavera Europea, s’ha preguntat a la Comissió per l’entrada d’aquest oli kurd i l’intent de venda a empreses europees i pels mitjans de control de què disposen per conèixer l’origen de l’oli d’oliva importat des de països tercers.

Al Senat a més proposen instar el Govern perquè actue l’Agència Tributària, l’Agència d’Informació i Control Alimentaris i altres organismes com CCAA, MAPAMA, Direcció General de la Indústria Alimentària, Policia Duanera i cossos policials europeus especialitzats en la lluita contra el terrorisme , per garantir que no es produeixen fraus a casa nostra i que arribat el cas no es comercialitze oli de fora de la Unió Europea com si fora espanyol que puguera estar finançant al terrorisme.

Per als agricultors i la nostra economia no és viable una Europa i un país que és permeable i no dificulta fraus tan carregats de manca d’ètica com el cas de la Guerra de Síria, en la qual no es avaluen l’impacte d’Acords comercials i en el que cultius com els mediterranis estan tan desprotegits com estem veient amb la citricultura, en no comptar amb el suport d’un Govern que els defense amb mà dura allà on calga“, conclou Mulet.

29012019Informe Siria(1) 29012019 Pregunta Siria Oli(1) 29012019 mocio_olikurd_reg_141537

ACEITE DE SIRIA

Compromís se coordina para investigar la posible comercialización en España de aceite de oliva expoliado en el Kurdistán sirio

Mediante preguntas y una moción en el Senado y en la Comisión Europea la coalición quiere poner coto a prácticas fraudulentas. Carles Mulet: “España y Europa son totalmente permeables a prácticas que perjudican y desprestigian nuestra agricultura

Madrid, 29 de enero de 2019

España podría estar siendo perjudicada por un fraude en la venta y comercialización de aceite con un origen totalmente ilegítimo. Fuentes solventes han confirmado que la invasión de Turquía del Kurdistán sirio se ha saldado con el saqueo de la cosecha de aceite de 2018, un botín de guerra que tratarían de vender en España.

Los senadores de Compromís Jordi Navarrete y Carles Mulet han preguntado al Gobierno por la picaresca en nuestro país, para conocer si algún grupo o empresa ha sido sancionado como publicaron los medios de comunicación por importar aceite de oliva o vender aceite de Túnez como aceite español en Estados Unidos. Esta práctica también ha sido denunciada en envíos de aceite procedente de Turquía que habría sido expoliado por el ejército yihadista de la región de Rojava, en Siria y que se comercializaría como español en Europa tras ser manipulado, según han reconocido las autoridades turcas. “Tales informaciones y prácticas preocupan al sector olivarero español por sus efectos sobre la credibilidad y seriedad del sector oleico español y por la seguridad en la alimentación y salud de los consumidores”, ha indicado Mulet, que ha cuestionado los controles y garantías en fronteras “para evitar abusos o fraudes como el descrito y el descrédito para el liderazgo mundial de la olivicultura de nuestro país”.

Para evitar tales abusos y la posible comercialización de un aceite robado procedente de la guerra en Siria, la coalición ha reclamado informes de las importaciones de aceite de oliva que elabora el Departamento de Aduanas de la AEAT con desglose por países de origen y el informe de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición sobre la trazabilidad del aceite de Turquía, que goza de ventajosos acuerdos comerciales con la UE. Por otro lado en Europa, en coordinación con la Oficina Europea de la coalición Primavera Europea, se ha preguntado a la Comisión por la entrada de este aceite kurdo y del intento de venta a empresas europeas y por los medios de control de que disponen para conocer el origen del aceite de oliva importado desde países terceros.

En el Senado además proponen instar al Gobierno para que actúe la Agencia Tributaria, la Agencia de Información y Control Alimentarios y otros organismos como CCAA, MAPAMA, Dirección General de la Industria Alimentaria, Policía Aduanera y cuerpos policiales europeos especializados en la lucha contra el terrorismo, para garantizar que no se producen fraudes en nuestro país y que llegado el caso no se comercialice aceite de fuera de la Unión Europea como si fuera español que pudiera estar financiando al terrorismo.

Para los agricultores y nuestra economía no es viable una Europa y un país que es permeable y no dificulta fraudes tan cargados de falta de ética como el caso de la Guerra de Siria, en la que no se evalúan el impacto de Acuerdos comerciales y en el que cultivos como los mediterráneos están tan desprotegidos como estamos viendo con la citricultura, al no contar con el apoyo de un Gobierno que los defienda con mano dura allí donde sea necesario”, concluye Mulet.