Compromís aposta per potenciar figures de qualitat i origen com la IGP Cítrics Valencians per revertir l’actual crisi

El portaveu Carles Mulet coneix de primera mà la visió de l’actual crisi per l’Acord de la SADC d’aquesta organització, que representa cooperatives, productors, comerços, sindicats i administració valenciana

Madrid, 28 gener 2019

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha apostat hui per les figures de qualitat i que certifiquen l’origen valencià dels cítrics produïts en aquesta autonomia després de la seua visita a la Identificació Geogràfica Protegida (IGP) Cítrics Valencians.

Mulet ha conegut de primera mà l’àrdua activitat del Consell Regulador que promociona, certifica els cítrics produïts en aquesta autonomia, que realitza inspeccions, auditories i vetlla per l’origen dels cítrics amb imparcialitat, transparència i prestigi. “Aquest tipus d’iniciatives conjuntes de tots els cítrics són la clau per evitar la picaresca amb una marca paraigua que identifica de manera clara que la borsa de taronges està produïda ací, que representa a tota la cadena, distingeix l’origen i lluita contra els fraus que tracten de confondre al consumidor i ofereixen taronja extracomunitària amb restes de tòxics i amb una absoluta falta de seguretat i informació“, ha indicat Mulet.

El senador ha insistit igual que els afectats que es troben mobilitzats, en la necessitat d'”aconseguir l’activació de la clàusula de salvaguarda a Europa prevista en els reglaments quan abans millor” davant l’evident malestar i ruïna al sector “que no pot esperar més“. Mulet ha encoratjat al sector citrícola valencià “a unir-se” per defensar els seus interessos d’una manera conjunta “ja que tenim la millor taronja del món, amb més qualitat i tradició i unes infraestructures apropiades per a l’exportació i controls que ningú ha de passar per alt” .

La coalició seguirà insistint en la necessitat de controlar l’entrada de cítrics dels països de la SADC, acord que va rebutjar al Senat pels seus efectes sobre la citricultura valenciana, ha presentat noves iniciatives per reclamar la clàusula de salvaguarda, controls sanitaris i de seguretat i ha aplaudit l’informe encarregat per la coalició des de l’oficina europea del partit per avaluar l’impacte de l’Acord Europeu amb Sud-àfrica.

Compromís apuesta por potenciar figuras de calidad y origen como la IGP Cítricos Valencianos para revertir la actual crisis

El portavoz Carles Mulet conoce de primera mano la visión de la actual crisis por el Acuerdo de la SADC de esta organización, que representa a cooperativas, productores, comercios, sindicatos y administración valenciana

Madrid, 28 de enero de 2019

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha apostado hoy por las figuras de calidad y que certifican el origen valenciano de los cítricos producidos en esta autonomía tras su visita a la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Cítricos Valencianos.

Mulet ha conocido de primera mano la ardua actividad del Consejo Regulador que promociona, certifica los cítricos producidos en esta autonomía, que realiza inspecciones, auditorías y vela por el origen de los cítricos con imparcialidad, transparencia y prestigio. “Este tipo de iniciativas conjuntas de todos los cítricos son la clave para evitar la picaresca con una marca paraguas que identifica de forma clara que la bolsa de naranjas está producida aquí, que representa a toda la cadena, distingue el origen y lucha contra los fraudes que tratan de confundir al consumidor y ofrecen naranja extracomunitaria con restos de tóxicos y con una absoluta falta de seguridad e información”, ha indicado Mulet.

El senador ha insistido al igual que los afectados que se encuentran movilizados, en la necesidad de “conseguir la activación de la cláusula de salvaguardia en Europa prevista en los reglamentos cuanto antes” ante el evidente malestar y ruina al sector “que no puede esperar más”. Mulet ha alentado al sector citrícola valenciano “a unirse” para defender sus intereses de una forma conjunta “ya que tenemos la mejor naranja del mundo, con más calidad y tradición y unas infraestructuras apropiadas para la exportación y controles que nadie debe pasar por alto”.

La coalición seguirá insistiendo en la necesidad de controlar la entrada de cítricos de los países de la SADC, acuerdo que rechazó en el Senado por sus efectos sobre la citricultura valenciana, ha presentado nuevas iniciativas para reclamar la cláusula de salvaguardia, controles sanitarios y de seguridad y ha aplaudido el informe encargado por la coalición desde la oficina europea del partido para evaluar el impacto del Acuerdo Europeo con Sudáfrica.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *