Compromís pregunta al Govern quan pensa executar la millora de la seguretat a la N-238 prevista en els PGE2018

Finalitza el any i el vial segueix pitjor malgrat el seu intensiu ús per les poblacions i treballadors de les empreses del seu entorn

Madrid, 29 desembre 2018
El senador per Castelló de Compromís, Jordi Navarrete, ha denunciat que el Govern manté en l’oblit un vial que és molt utilitzat a la comarca com és la N-238. L’actuació en aquest vial de Foment, ha estat reclamada des de la coalició amb esmenes als pressupostos generals de l’Estat i es va donar la circumstància que es va incloure en els PGE de 2018 una partida d’un milió d’euros fruit del pacte PP-Cs per aprovar els comptes de 2018.

“Però ni així”, ha indicat Navarrete, “s’executen obres de millora en aquesta comarca, en una carretera, de tan sols 13 quilòmetres que serveix d’accés a l’AP-7, a localitats com Alcanar, Vinaròs i Ulldecona i comunica zones industrials com el Castor i diferents polígons de la zona i que es troba en un estat de manca de manteniment preocupant, a més de ser molt perillosa per l’absència de vorals”.

El senador ha registrat de nou preguntes ja que el ferm es troba en molt mal estat i el vial, tot i ser una carretera de titularitat estatal, no presenta vorals, ha registrat fins a 17 sinistres en els últims anys “i comptava amb partida suficient per emprendre la seua millora, encara que fora parcialment i un projecte de millora en redacció”.

Les preguntes busquen saber les actuacions que té previst realitzar el Govern de cara a tornar la seguretat a aquesta carretera o dotar-la de millors condicions per a la conducció.

Navarrete ha denunciat que “PP primer i PSOE ara es prenen el mínim interès” per aquesta comarca. “Si tingueren amb estos obres la mateixa agilitat que amb la implantació i desenvolupament del Projecte Castor i els seus interessos, un altre gall ens cantaria però lamentablement ja estem acostumats i són els nostres veïns i la competitivitat de les empreses de la zona les perjudicades per la manca de inversió”, ha indicat.

29122018n238previsions 29122018n238pregunta2 29122018n238pregunta 29122018n238previsions2

Compromís pregunta al Gobierno cuando piensa ejecutar la mejora de la seguridad en la N-238 prevista en los PGE2018

Finaliza el año y el vial sigue peor a pesar de su intensivo uso por las poblaciones y trabajadores de las empresas de su entorno

Madrid, 29 de diciembre de 2018
El senador por Castelló de Compromís, Jordi Navarrete, ha denunciado que el Gobierno mantiene en el olvido un vial que es muy utilizado en la comarca como es la N-238. La actuación en este vial de Fomento, ha sido reclamada desde la coalición con enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y se dio la circunstancia que se incluyó en los PGE de 2018 una partida de un millón de euros fruto del pacto PP-Cs para aprobar las cuentas de 2018.

“Pero ni así”, ha indicado Navarrete, “se ejecutan obras de mejora en esta comarca, en una carretera, de tan solo 13 kilómetros quesirve de acceso a la AP-7, a localidades como Alcanar, Vinaròs y Ulldecona y comunica zonas industriales como el Castor y distintos polígonos de la zona y que se halla en un estado de falta de mantenimiento preocupante, además de ser muy peligrosa por la ausencia de arcenes”.

El senador ha registrado de nuevo preguntas ya que el firme se halla en muy mal estado y el vial, a pesar de ser una carretera de titularidad estatal, no presenta arcenes, ha registrado hasta 17 siniestros en los últimos años “y contaba con partida suficiente para acometer su mejora, aunque fuera parcialmente y un proyecto de mejora en redacción”.

Las preguntas buscan saber las actuaciones que tiene previsto realizar el Gobierno de cara a devolver la seguridad a esta carretera o dotarla de mejores condiciones para la conducción.

Navarrete ha denunciado que “PP primero y PSOE ahora se toman el mínimo interés” por esta comarca. “Si tuvieran con estas obras la misma agilidad que con la implantación y desarrollo del Proyecto Castor y sus intereses, otro gallo nos cantaría pero lamentablemente ya estamos acostumbrados y son nuestros vecinos y la competitividad de las empresas de la zona las perjudicadas por la falta de inversión”, ha indicado.

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *