El Govern tan sols preveu gastar enguany 50.000 euros en la reparació de la bassa de San Diego de Villena

Aquesta infraestructura és fonamental per als regants, el transvasament Xúquer-Vinalopó i la recuperació d’aqüífers

Madrid 7 de desembre de 2018

El Govern central ha assenyalat al senador territorial de Compromís, Carles Mulet, que tan sols té previstos 50.000 euros en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2018 per a la reparació de la bassa de San Diego de Villena, el que al seu judici suposa “una pèrdua de temps i una legislatura perduda per la inacció del ministeri amb aquesta obra mal executada“.

Aquesta infraestructura amb un volum d’embassament de 20,7 hm3, se situa entre les comarques d’Alacant i València, dins dels límits municipals de Villena i Font de la Figuera. La seua finalitat era la de regular els cabals procedents de la conducció Xúquer-Vinalopó i tenia un objectiu ambiental, com és pal·liar la sobreexplotació dels aqüífers, cosa que no compleix per estar parada. La bassa és la segona més gran d’Europa i permet als seus usuaris estalviar en el cost energètic del bombament de l’aigua i en els mesos de demanda.

Després d’anys sense invertir un euro a aquesta enorme infraestructura suposadament situada sobre una geologia impermeable, en l’actualitat funciona únicament el petit extrem del talús d’un metre d’alt, ja que en la fase de posada en càrrega (omplit) va evidenciar fuites molt importants i va fallar l’enginyeria.

Per al senador “és una indecència el tracte cap al poble valencià en matèria d’inversions per part del Govern espanyol. Per la quantia i pels sonats fiascos que han protagonitzat infraestructures com aquesta bassa inservible o el perillós magatzem de gas Castor sobre els quals no prenen decisions“. Els senadors de Compromís han anunciat que vigilaran en els pròxims pressupostos de l’Estat “si és que Sánchez està decidit a tirar-los endavant” que hi haja partides suficients per iniciar la reparació d’aquesta infraestructura, actuació d’Acuamed valorada en 25 milions d’euros per apantallarla amb asfalt.

PP i Ciutadans el 2017 als quals es va sumar el PSOE el 2018, van rebutjar les esmenes de Compromís per comptar amb fons per a aquesta infraestructura.

07122018san diego 07122018san diego r

El Gobierno tan solo prevé gastar este año 50.000 euros en la reparación de la balsa de San Diego de Villena 

Esta infraestructura es fundamental para los regantes, el trasvase Xúquer-Vinalopó y la recuperación de acuíferos

Madrid, 7 de diciembre de 2018

El Gobierno central ha señalado al senador territorial de Compromís, Carles Mulet,que tan solo tiene previstos 50.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para la reparación de la balsa de San Diego de Villena, lo que a su juicio supone “una pérdida de tiempo y una legislatura perdida por la inacción del ministerio con esta obra mal ejecutada”.

Esta infraestructura con un volumen de embalse de 20,7 hm3, se sitúa entre las comarcas de Alacant y València, dentro de los limites municipales de Villena y Font de la Figuera. Su finalidad era la de regular los caudales procedentes de la conducción Xúquer-Vinalopó y tenía un objetivo ambiental, como es paliar la sobreexplotación de los acuíferos, algo que no cumple por estar parada. La balsa es la segunda más grande de Europa y permite a sus usuarios ahorrar en el coste energético del bombeo del agua y en los meses de demanda.

Tras años sin invertirse un euro en esta enorme infraestructura supuestamente ubicada sobre una geología impermeable, en la actualidad funciona únicamente el pequeño extremo del talud de un metro de alto, ya que en la fase de puesta en carga (llenado) evidenció fugas muy importantes y falló la ingeniería.

Para el senador “es una indecencia el trato hacia el pueblo valenciano en materia de inversiones por parte del Gobierno español. Por la cuantía y por los sonados fiascos que han protagonizado infraestructuras como esta balsa inservible o el peligroso almacén de gas Castor sobre los que no toman decisiones”. Los senadores de Compromís han anunciado que vigilarán en los próximos presupuestos del Estado “si Sánchez está decidido a llevarlos adelante” que existen partidas suficientes para iniciar la reparación de esta infraestructura, actuación de Acuamed valorada en 25 millones de euros para apantallarla con asfalto.

PP y Ciudadanos en 2017 a los que se sumó el PSOE en 2018 rechazaron las enmiendas de Compromís para contar con fondos para esta infraestructura.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *