El Ple debat dimarts la moció de Compromís que reclama una inversió en la xarxa de trens per valor de 6.000 M €

La coalició posa sobre la taula la necessitat que s’actue en el nucli de València, Corredor, Tren de la Costa i especialment en la millora dels trens de rodalia. La moció reclama la rebaixa de les tarifes entre Castelló i Vinaròs

Madrid 9 de desembre de 2018

El Ple del Senat debatrà aquest dimarts una moció, conseqüència de la interpel·lació realitzada en l’últim Ple pel senador Jordi Navarrete al ministre de Foment, José Luis Ábalos, on Compromís li preguntava per les previsions d’inversió en la xarxa ferroviària del País Valencià. Navarrete ha assenyalat que la moció que porten a Ple busca posicionaments clars dels diferents partits polítics “davant la situació de falta d’inversió, manteniment, sobrecàrrega, obsolescència i falta d’adaptació a les necessitats dels valencians i valencianes que pateixen diàriament els efectes de la mala planificació duta a terme pels darrers governs d’Espanya“.

La moció xifra en 6.000 milions d’euros la necessitat d’inversió per part de l’Estat en la transferència i modernització de la xarxa de Rodalia a la Generalitat, el finançament que requereixen el parc central de València, el soterrament de les vies que va ser relegat durant anys per l’ajuntament i governs del PP i sense previsions clares de data de finalització i un rentabilísima Alta Velocitat en situació de provisionalitat que no uneix la segona i la tercera ciutat de l’Estat. “Però no només parlem de València i el seu nucli, sinó de la connexió amb Aragó, clau per a les exportacions pel port de Sagunt i València, així com la licitació i execució de la variant de Torrellano per connectar l’Altet amb les ciutats de Elx i Alacant, un nucli de Rodalies a Castelló que millore els preus amb el Maestrat, reobra estacions tancades i arribe fins a Tortosa i una política de noves activitats logístiques“, ha indicat Navarrete.

En la moció s’exigeix la millora en la connectivitat dels ports del Corredor Mediterrani, l’agilització del Tren de la Costa, l’adaptació de les estacions i trens, la millora de la mobilitat i integració tarifària del transport públic a través d’un millor finançament , construcció d’una doble plataforma, un nucli de rodalies que permeta dur aquests trens fins a Vinaròs i Tortosa a preus més baixos “quelcom que, recordem, va plantejar Compromís i va rebutjar el PP en solitari, que ara clama per preus més baixos” així com un calendari d’inversions.

El Pleno debate el martes la moción de Compromís que reclama una inversión en la red de trenes por valor de 6.000 M€

La coalición pone sobre la mesa la necesidad que se actúe en el núcleo de València, Corredor, Tren de la Costa y especialmente en la mejora de los trenes de cercanías. La moción reclama la rebaja de las tarifas entre Castelló y Vinaròs

Madrid, 9 de diciembre de 2018

El Pleno del Senado debatirá este martes una moción, consecuencia de la interpelación realizada en el último Pleno por el senador Jordi Navarrete al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el que Compromís le preguntaba por las previsiones de inversión en la red ferroviaria del País Valenciano. Navarrete ha señalado que la moción que llevan a Pleno busca posicionamientos claros de los distintos partidos políticos “ante la situación de falta de inversión, mantenimiento, sobrecarga, obsolescencia y falta de adaptación a las necesidades de los valencianos y valencianas que sufren a diario los efectos de la mala planificación llevada a cabo por los últimos Gobiernos de España”.

La moción cifra en 6.000 millones de euros la necesidad de inversión por parte del Estado en la transferencia y modernización de la red de Cercanías a la Generalitat, la financiación que requieren el parque central de València, el soterramiento de sus vías que fue relegado durante años por el ayuntamiento y gobiernos del PP y sin previsiones claras de fecha de finalización y un rentabilísima Alta Velocidad en situación de provisionalidad que no une la segunda y la tercera ciudad del Estado. “Pero no solo hablamos de València y su núcleo, sino de la conexión con Aragón, clave para las exportaciones por el puerto de Sagunt y València, así como la licitación y ejecución de la variante de Torrellano para conectar l’Altet con las ciudades de Elx y Alacant, un núcleo de Cercanías en Castelló que mejore los precios con el Maestrat, reabra estaciones cerradas y llegue hasta Tortosa y una política de nuevas actividades logísticas”, ha indicado Navarrete.

En la moción se exige la mejora en la conectividad de los puertos del Corredor Mediterráneo, la agilización del Tren de la Costa, la adaptación de las estaciones y trenes, la mejora de la movilidad e integración tarifaria del transporte público a través de una mejor financiación, construcción de una doble plataforma, un núcleo de cercanías que permita llevar estos trenes hasta Vinaròs y Tortosa a precios menores “algo que recordemos planteó Compromís y rechazó el PP en solitario, que ahora exige precios más bajos” así como un calendario de inversiones. 

 

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *