PP i PSOE presenten esmenes a la moció de Compromís per eradicar les tanques obsoletes d’inauguracions

Compromís ha reclamat la retirada de tanques d’inauguracions i de campanyes institucionals obsoletes que poblen el país i poden suposar un perill

Madrid, 3 de desembre de 2018

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha celebrat que PP i PSOE hagen presentat esmenes a la moció de Compromís de l’any 2016 per inventariar els panells i tanques informatives d’actuacions de l’Administració General de l’Estat, tractar d’aprofitar-les o reciclar-les, en cas de desfasament d’aquestes i eradicar-les venent-les, si cal, com a ferralla. “Cartells d’actuacions com obres d’empreses públiques o d’actuacions com les incloses en l’anomenat ‘Pla E’ suposen a dia de hui un perill i no aporten anys després cap informació rellevant per al ciutadà. Es tracta de cartells costosíssims que van ser pagats pels ciutadans per publicitar al ministeri i govern de torn, de manera que reclamem una regulació de la col·locació d’aquestes tanques, la mida, informació i vida útil als carrers“, ha indicat Navarrete.

El senador ha agraït a PP i PSOE seues esmenes presentades, “positives en el fons” i que van en la línia de la proposada per la coalició valencianista. “Intentem aportar una mica de sentit comú davant cartells d’obres que no s’han arribat a realitzar, estan molt degradades i porten dècades en una rotonda exposades als elements sense cap sentit, per la qual cosa proposem la seua cessió a altres administracions interessades o la seua venda per aquells interessats o com a ferralla per al reciclatge i obtenir així un rendiment abans que es facen malbé per complet i puguen fer mal a algú“, ha afegit.

Pels senadors de la coalició, els ciutadans prefereixen més serveis i menys retallades i canviar la propaganda institucional per l’efectivitat i la qualitat en el paisatge. Finalment han proposat que els diners recaptats s’invertisquen en la creació d’ocupació o en actuacions de millora mediambiental.

 

PP y PSOE presentan enmiendas a la moción de Compromís para erradicar las vallas obsoletas de inauguraciones

Compromís reclamó la retirada de vallas de inauguraciones y de campañas institucionales obsoletas que pueblan el país y pueden suponer un peligro

Madrid, 3 de diciembre de 2018

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha celebrado que PP y PSOE hayan presentado enmiendas a la moción de Compromís del año 2016 para inventariar los paneles y vallas informativas de actuaciones de la Administración General del Estado, tratar de aprovecharlas o reciclarlas en caso de desfase de estas y erradicarlas vendiéndolas si es necesario como chatarra. “Carteles de actuaciones como obras de empresas públicas o de actuaciones como las incluidas en el denominado ‘Plan E’ suponen a día de hoy un peligro y no aportan años después ninguna información relevante para el ciudadano. Se trata de carteles costosísimos que fueron pagados por los ciudadanos para publicitar al ministerio y gobierno de turno, por lo que reclamamos una regulación de la colocación de estas vallas, su tamaño, información y vida útil en las calles”, ha indicado Navarrete.

El senador ha agradecido a PP y PSOE sus enmiendas presentadas, “positivas en el fondo” y que van en la línea de la propuesta por la coalición valencianista. “Tratamos de aportar un poco de sentido común ante carteles de obras que no se han llegado a realizar, están muy degradadas y llevan décadas en una rotonda expuestas a los elementos sin ningún sentido, por lo que proponemos su cesión a otras administraciones interesadas o su propia venta para los interesados o como chatarra para el reciclaje y obtener así un rendimiento antes de que se estropeen por completo y puedan hacer daño a alguien”, ha añadido.

Para los senadores de la coalición, los ciudadanos prefieren más servicios y menos recortes y cambiar la propaganda institucional por la efectividad y la calidad en el paisaje. Por último han propuesto que el dinero recaudado se invierta en la creación de empleo o en actuaciones de mejora medioambiental.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *