Carles Mulet: “els ajuntaments no tenen per què seguir suportant la inacció de les confederacions”

Les recents pluges constaten que la falta de diligència de les Confederacions les acaben pagant els ciutadans dels municipis afectats

VALÈNCIA, 16 DE NOVEMBRE DE 2018

Els senadors de Compromís, Carles Mulet Jordi Navarrete, han reivindicat de nou la responsabilitat de les confederacions hidrogràfiques davant els devastadors efectes que tenen sobre béns, poblacions, infraestructures i seguretat els desbordaments de rius i barrancs produïts per les pluges intenses al País Valencià.

El senador territorial i portaveu de Compromís, Carles Mulet, ha titllat d'”injust” que els ajuntaments valencians siguen constantment els afectats pels episodis de gotes fredes i pluges torrencials que produeixen efectes nefastos i costos quantiosos per l’escassa previsió, falta de neteja de canyes i d’aquelles actuacions previstes al territori valencià en el Pla Antirriades.

En l’actualitat 136 valencians es troben amb risc d’inundació. 48 poblacions amb un risc alt i 88 amb un risc mitjà. Del Pla Antirriades (PGRI) segueixen sense executar-se obres com el drenatge de la Rambla d’Alcalà de Xivert, l’Adequació del Quadro de Santiago, a Benicàssim, la canalització del barranc Juan de Mora a Nules, l’ampliació del desguàs del riu Sec a Castelló, la derivació del barranc de la Saleta (Aldaia), el drenatge de la conca del Poyo (Parc Natural de l’Albufera), condicionament del riu Túria, canalització del Carraixet, el Pla General d’Inundacions del Xúquer, motes de defensa, el drenatge del riu Vaca, el drenatge de la rambla Gallinera, del riu Gorgos, l’adequació dels barrancs del riu Girona, del barranc Fondo i la rambla de Albir, l’adequació del riu Amadorio, les preses de Montesa, Sallent i Vilamarxant, la laminació en el Barranc Fondo i la recuperació de l’Estany de Cullera.

Precisament les autoritats de la Valldigna dels municipis més afectats, com Tavernes i Simat han exigit hui que “es declare la zona com catastròfica després de dos episodis tan pròxims en el tempsi amb efectes desoladors en el territori” i que les actuacions pendents en el riu “tornen a constar en el Pla Hidrològic Nacional com a prioritàries i urgents després dels recents episodis“. Josep Antoni Alberola, alcalde de Benifairó ha reclamat que el riu Vaca, que s’ha desbordat, “puga discórrer pel seu camí natural i no de forma escanyada per ponts i vegetació“, donat el nul paper de les confederacions en la matèria.

Els senadors de Compromís han presentat recentment una moció al Senat en la qual s’insta el Govern a recuperar les actuacions pendents d’executar en territori valencià per evitar les riuades i, de forma urgent, aquelles cancel·lades per Acuamed des de 2007 i que comptaven amb la tramitació administrativa realitzada per a la seua execució en el termini més breu possible. En l’ordre d’execució, la coalició ha reclamat atendre com a prioritaris aquelles obres on seguisquen existint perills per a la població i aquelles que evitarien evitables nous danys materials i afeccions econòmiques pels ajuntaments.

Demanem implicar les confederacions hidrogràfiques perquè, amb càrrec a fons permanents, reparen els danys materials provocats pel mal estat i manteniment dels rius i barrancs dels municipis afectats per les recents pluges al territori valencià i en qualsevol altre“, ha indicat Mulet. Tals despeses suposen per als ajuntaments afectats “quantitats inassumibles” que hauran de detraure d’altres actuacions municipals per a dedicar-les a competències impròpies a cada episodi de pluges, “per la irresponsabilitat i inacció de les administracions que ostenten les competències en aquesta matèria“.

El senador Jordi Navarrete, per la seua banda, recordarà en la Comissió de Transició Ecològica del proper dijous a les autoritats del ministeri els deures pendents en aquesta matèria en el territori valencià i els instarà a “prendre mesures d’una vegada“.

Carles Mulet: “los ayuntamientos no tienen por qué seguir soportando la inacción de las confederaciones ” 

Las recientes lluvias constatan que la falta de diligencia de las Confederaciones las acaban pagando los ciudadanos de los municipios afectados

València, 16 de noviembre de 2018

Los senadores de Compromís, Carles MuletJordi Navarrete, han reivindicado de nuevo la responsabilidad de las confederaciones hidrográficas ante los devastadores efectos que tienen sobre bienes, poblaciones, infraestructuras y seguridad los desbordamientos de ríos y barrancos producidos por las lluvias intensas en el País Valenciano.

El senador territorial y portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha tildado de “injusto” que los ayuntamientos valencianos sean constantemente los afectados por los episodios de gotas frías y lluvias torrenciales que producen efectos nefastos y costes cuantiosos por la escasa previsión, falta de limpieza de cañas y de aquellas actuaciones previstas en el territorio valenciano en el Plan Antirriadas.

En la actualidad 136 valencianos se hallan con riesgo de inundación. 48 poblaciones con un riesgo alto y 88 con un riesgo medio. Del Plan Antirriadas (PGRI) siguen sin ejecutarse obras como el drenaje de la Rambla de Alcalà de Xivert, la Adecuación del Quadro de Santiago, en Benicàssim, el encauzamiento del barranco Juan de Mora en Nules, la ampliación del desagüe del riu Sec en Castelló, la derivación del barranco de la Saleta (Aldaia), el drenaje de la cuenca del Poyo (Parque Natural de l’Albufera), acondicionamiento del río Turia, encauzamiento del Carraixet, el Plan General de Inundaciones del Júcar, motas de defensa, el drenaje del río Vaca, el drenaje de la rambla Gallinera, del río Gorgos, la adecuación de los barrancos del rio Girona, del barranco Hondo y la rambla de Albir, la adecuación del río Amadorio, las presas de Montesa, Sellent y Vilamarxant, la laminación en el Barranco Hondo y la recuperación de l’Estany de Cullera.

Precisamente las autoridades de la Valldigna de los municipios más afectados, como Tavernes y Simat han exigido hoy que “se declare la zona como catastrófica tras dos episodios tan próximos en el tiempo y con efectos desoladores en el territorio” y que las actuaciones pendientes en el río “vuelvan a constar en el Plan Hidrológico Nacional como prioritarias y urgentes tras los recientes episodios”. Josep Antoni Alberola, primer edil de Benifairó ha reclamado que el río Vaca, que se ha desbordado, “puedadiscurrir por su camino natural y no de forma estrangulada por puentes y vegetación”, dado el nulo papel de las confederaciones en la materia.

Los senadores de Compromís han presentado recientemente  una moción en el Senado en la que se insta al Gobierno a recuperar las actuaciones pendientes de ejecutar en territorio valenciano para evitar las riadas y, de forma urgente, aquellas canceladas por Acuamed desde 2007 y que contaban con la tramitación administrativa realizada para su ejecución en el plazo más breve posible. En el orden de ejecución, la coalición ha reclamado atender como prioritarios aquellas obras donde sigan existiendo peligros para la población y aquellas que evitarían evitables nuevos daños materiales y afecciones económicas para los ayuntamientos.

Pedimos implicar a las confederaciones hidrográficas para que, con cargo a fondos permanentes, reparen los daños materiales provocados por el mal estado y mantenimiento de los ríos y barrancos de los municipios afectados por las recientes lluvias en el territorio valenciano y en cualquier otro”, ha indicado Mulet. Tales gastos suponen para los ayuntamientos afectados “cantidades inasumibles” que tendrán que detraer de otras actuaciones municipales para dedicarlas a competencias impropias a cada episodio de lluvias, “por la irresponsabilidad e inacción de las administraciones que ostentan las competencias en esta materia”.

El senador Jordi Navarrete, por su parte, recordará en la Comisión de Transición Ecológica del próximo jueves a las autoridades del ministerio los deberes pendientes en esta materia en el territorio valenciano y les urgirá a “tomar medidas de una vez”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *