Compromís: “l’Estat no hauria d’haver permès que el manteniment del Castor el pagaren els consumidors”

La coalició demana responsables i recorda que el PP va evitar una comissió d’investigació al Senat sobre aquests fets de forma còmplice i que va vetar la moció de Compromís que reclama el seu desmantellament immediat a càrrec de la concessionària

Madrid, 15 novembre 2018

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete, han demanat aquest matí “l’assumpció de responsabilidades” després de conèixer-se la Sentència del Tribunal Suprem que estableix que els consumidors no han d’assumir els costos de manteniment de la planta, que porten assumint des del seu tancament el 2014 després de provocar moviments sísmics i que va ser construïda per Escal UGS (ACS).

Navarrete ha defensat que “des de Compromís portem molt de temps demanant el desmantellament de la planta. Al Senat hem exigit recentment el seu desmantellament i que es realitzara una auditoria per conèixer els drets reals de la concessionària davant d’una planta que no funcionava correctament per al que va ser dissenyada, de manera que al marge d’un més que probable erroni disseny i construcció, es van poder donar greus negligències tant al persistir en els treballs d’injecció del gas com en compensar de forma exprés i sense les auditories suficients a l’empresa que va desenvolupar aquest fracassat projecte energètic, així com carregant en les factures als consumidors mantenir en peu el major despropòsit de l’enginyeria española, que ja hauria d’estar desmantellat“.

A més, ha recordat que “ja vam advertir a Sánchez que havia de reconduir la situació d’aquesta planta davant aquest fiasco energètic, al qual Compromís sempre s’ha oposat i s’invertisca la tendència del silenci oficial i tirar terra per sobre que fins al moment ha existit amb el magatzem i atenga les peticions dels grups i dels parlaments català i valencià“.

Durant el període comprès entre 2014 i 2018, els usuaris del gas han pagat una suma propera als 200 milions d’euros pel manteniment de la planta. Ara com ara la Sentència ha establert que l’Estat ha de retornar als consumidors els costos de 2014 i 2015 per la il·legalitat del Reglament que va crear i és previsible que això passe fins a les últimes factures del 2018 en milers d’abonats al gas natural. “La Justícia per sort està funcionant en aquesta matèria i ha donat un dur revés a les retribucions que va marcar el Ministeri d’Indústria amb José Manuel Soria al capdavant, per la qual cosa tant PSOE com PP haurien de fer autocrítica i algú hauria de dimitir, ja que són massa episodis penosos entorn a aquest fiasco energètic en el qual es troben empastrats càrrecs de les dues formacions“.

Compromís: “el Estado no debería haber permitido que el mantenimiento del Castor lo pagaran los consumidores”

La coalición pide responsables y recuerda que el PP evitó una comisión de investigación en el Senado sobre estos hechos de forma cómplice y que vetó la moción de Compromís que reclama su desmantelamiento inmediato a cargo de la concesionaria

Madrid, 15 noviembre de 2018

Los senadores de Compromís, Carles Mulety Jordi Navarrete, han pedido esta mañana “la asunción deresponsabilidades” tras conocerse la Sentencia del Tribunal Supremo que establece que los consumidores no deben asumir los costes de mantenimiento de la planta, que llevan asumiendo desde su cierre en 2014 tras provocar movimientos sísmicos y que fue construida por Escal UGS (ACS).

Navarrete ha defendido que “desde Compromís llevamos mucho tiempo pidiendo el desmantelamiento de la planta. En el Senado ya exigimos recientemente su desmantelamiento y que se realizara una auditoría para conocer los derechos reales de la concesionaria ante una planta que no funcionaba correctamente para lo que fue diseñada, de manera que al margen de un más que probable erróneo diseño y construcción, se pudieron dar graves negligencias tanto al persistir en los trabajos de inyección del gas como al compensar de forma exprés y sin las auditorías suficientes a la empresa que desarrolló este fracasado proyecto energético, así como cargando en las facturas a los consumidores mantener en pie el mayor despropósito de la ingeniería española que ya debería estar desmantelado”.

Además, ha recordado que “ya advertimos a Sánchez que tenía que reconducir la situación de esta planta ante este fiasco energético, al que Compromís siempre se ha opuesto y se invierta la tendencia del silencio oficial y tirar tierra por encima que hasta el momento ha existido con el almacén y atienda las peticiones de los grupos y de los parlamentos catalán y valenciano”.

Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2018, los usuarios del gas han pagado una suma cercana a los 200 millones de euros por el mantenimiento de la planta. Por ahora la Sentencia ha establecido que el Estado debe devolver a los consumidores los costes de 2014 y 2015 por la ilegalidad del reglamento que creó y es previsible que esto ocurra hasta las últimas facturas del 2018 en miles de abonados al gas natural. “La Justicia por suerte está funcionando en esta materia y ha dado un duro revés a las retribuciones que marcó el Ministerio de Industria con José Manuel Soria a la cabeza, por lo que tanto PSOE como PP deberían hacer autocrítica y alguien debería dimitir, ya que son demasiados episodios penosos entorno a este fiasco energético en el que se hallan empastrados cargos de ambas formaciones”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *