Compromís demana una partida simbòlica per als municipis bombardejats en el “Guernica” de Castelló, i el Govern remet a una Direcció general sense comprometre’s

albocasser bombardeig r albocasser bombardeig benassal vilar de canes

Mulet pregunte directament per Ares, Albocàsser, Benassal i Vilar de Canes i el Govern evita pronunciar-se sobre el cas concret.

València, 2 de novembre de 2018. Després de demanar-ho com a esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat 2018 i comptar amb el vot en contra del PP i PSOE, i després d’intentar traure avant mitjançant una moció en el Senat, on el PP té majoria, i que va acabar amb la intervenció del senador del PP per Castelló, Manuel Altava, perdent els papers i acusant al govern legítim de la república com a responsable del bombardeig nazi d’aquests municipis, Compromís des del Senat ha tornat a insistir en un reconeixement oficial de l’Estat, com sí han fet els ajuntaments dels municipis afectats ( governats pel PP excepte Vilar de Canes) , la Diputació Provincial de Castelló, governada pel PP; o la Generalitat, entitats que van col·laborar amb el documental “Experiment Stuka” que rebat la tesi negacionista de Altava.

El portaveu de la coalició en el Senat, Carles Mulet, va preguntar al Govern per escrit que quines mesures pensava adoptar, dins de les seues competències per a compensar simbòlicament les destrosses en les localitats experiment Stuka de l’aviació nazi alemanya

El Govern es limita a contestar:

El Govern d’Espanya ha creat dins del Ministeri de Justícia una Direcció general per a la Memòria Històrica que serà l’encarregada de donar impuls a les iniciatives relacionades amb la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, incloent una reforma integral de la mateixa.

Entre les comeses concretes de la nova Direcció general es troba l’engegada de mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, i proporcionar el degut suport institucional al compliment dels objectius fixats en la Llei abans esmentada.

Per a Mulet, “ esperem que aquesta nova Direcció general actue d’ofici i no se li haja d’exigir mesures simbòliques per a aquests municipis tal com estem reclamant. Lamentem que no hi ha en aquesta resposta cap compromisos a analitzar aquest cas concret, per la nostra banda no va a quedar el seguir insistint; des de 2007 que va entrar en vigor la llei de Memòria Històrica, veiem com encara no s’ha actuat en centenars de casos, i lamentablement també en les nostres localitats veiem alcaldes o alcaldesses del PSOE que fan els ulls grossos davant el compliment d’aquesta legislació, que encara que no ho creguen, està en vigor”

 

 

 

 

Notícia
Compromís pide una partida simbólica para los municipios bombardeados en el “Gernika” de Castelló, y el Gobierno remite a una Dirección General sin comprometerse

Mulet pregunto directamente por Ares, Albocàsser, Benassal y Vilar de Canes y el Gobierno evita pronunciarse sobre el caso concreto.

València, 2 de noviembre de 2018. Después de pedirlo como enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado 2018 y contar con el voto en contra del PP y PSOE, y después de intentar sacar adelante mediante una moción en el Senado, donde el PP tiene mayoría, y que acabó con la intervención del senador del PP por Castelló, Manuel Altava, perdiendo los papeles y acusando al gobierno legítimo de la república como responsable del bombardeo nazi de estos municipios, Compromís desde el Senado ha vuelto a insistir en un reconocimiento oficial del Estado, como sí han hecho los ayuntamientos de los municipios afectados ( gobernados por el PP excepto VIlar de Canes)  , la Diputación Provincial de Castelló, gobernada por el PP; o la Generalitat, entidades que colaboraron con el documental “Experimento Stuka” que rebate la tesis negacionista de Altava.

 

 

El portavoz de la coalición en el Senado, Carles Mulet, preguntó al Gobierno por escrito que qué medidas pensaba adoptar, dentro de sus competencias para compensar simbólicamente las destrozas en las localidades experimento Stuka de la aviación nazi  alemana

 

El Gobierno se limita a contestar:

 

El Gobierno de España ha creado dentro del Ministerio de Justicia una Dirección General para la Memoria Histórica que será la encargada de dar impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, incluyendo una reforma integral de la misma.

 

Entre los cometidos concretos de la nueva Dirección General se encuentra la puesta en marcha de medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y proporcionar el debido apoyo institucional al cumplimiento de los objetivos fijados en la Ley antes mencionada.

 

Para Mulet, “ esperemos que esta nueva Dirección General actúe de oficio y no se le haya de exigir medidas simbólicas para estos municipios tal y como estamos reclamando. Lamentamos que no hay en esta respuesta ningún compromisos en analizar este caso concreto, por nuestra parte no va a quedar el seguir insistiendo; desde 2007 que entró en vigor la ley de Memoria Histórica, vemos como todavía no se ha actuado en centenares de casos, y lamentablemente también en nuestras localidades vemos alcaldes o alcaldesas del PSOE que hacen la vista gorda ante el cumplimiento de esta legislación, que aunque no lo crean, está en vigor”

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *