Els valencianistes demanen al president que el tracte a aquesta empresa nord-americana en matèria fiscal no siga laxa

Madrid, 31 d’octubre de 2018

Compromís ha reclamat al Govern garanties perquè la tributació de l’empresa nord-americana Apple siga l’adequada i pague els impostos que toquen. Carles Mulet, portaveu de la coalició al Senat ha recordat que el passat 25 d’octubre el President del Govern, Pedro Sánchez, es va reunir amb el CEO de l’empresa Apple, Tim Cook, a qui li va presentar l’estratègia “Startup Nation” per mostrar la voluntat del nou Executiu de crear un entorn empresarial que promoga l’emprenedoria i la innovació en l’àmbit de les noves tecnologies i la digitalització.

El senador valencià ha assenyalat que “fins ací ens sembla bé, però no ens ho semblaria tant si dins de l’estratègia Startup Nation s’haguera negociat a més algun altre tipus impositiu en l’impost de societats amb l’empresa o s’optés per models que beneficien l’empresa“. D’altra banda els senadors de Compromís han preguntat al Govern si obligarà a adherir-se a Apple en la coneguda com a taxa o cànon Google i si coneix de les intencions de la filial d’Apple a Espanya de pagar més impostos a l’Estat espanyol per la seua milionària facturació.

Ètica en els materials en les futures negociacions

Finalment els valencianistes apunten a la necessitat que la companyia “utilitze materials de procedència ètica en la fabricació de la seua tecnologia i el Govern siga conscient i garant d’aquesta necessitat” davant de qualsevol activitat o estratègia comuna amb la companyia o de cara a negociar una futura fiscalitat d’aquesta i altres firmes tecnològiques.

Compromís pide a Sánchez que garantice la tributación de Apple y que el coltán que utiliza tenga una procedencia ética

Los valencianistas piden al presidente que el trato a esta empresa estadounidense en materia fiscal no sea laxa

Madrid, 31 de octubre de 2018

Compromís ha reclamado al Gobierno garantías para que la tributación de la empresa estadounidense Apple sea la adecuada y pague los impuestos que tocan. Carles Mulet, portavoz de la coalición en el Senado ha recordado que el pasado 25 de octubre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el CEO de la empresa Apple, Tim Cook, a quien le presentó la estrategia “Startup Nation” para mostrar la voluntad del nuevo Ejecutivo de crear un entorno empresarial que promueva el emprendimiento y la innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías y la digitalización.

El senador valenciano ha señalado que “hasta ahí nos parece bien, pero no nos lo parecería tanto si dentro de la estrategia Startup Nation se hubiese negociado además algún otro tipo impositivo en el impuesto de sociedades con la empresa o se optara por modelos que benefician a la empresa”.  Por otro lado los senadores de Compromís han preguntado al Gobierno si obligará a adherirse a Apple en la conocida como tasa o canon Google y si conoce de las intenciones de la filial de Apple en España de pagar más impuestos en el Estado español por su millonaria facturación.

Ética en los materiales en las futuras negociaciones

Finalmente los valencianistas apuntan a la necesidad de que la compañía “utilice materiales de procedencia ética en la fabricación de su tecnología y el Gobierno sea consciente y garante de esta necesidad” ante cualquier actividad o estrategia común con la compañía o de cara a negociar una futura fiscalidad de ésta y otras firmas tecnológicas.