El Govern admet a Compromís que encara no estan signats els contractes per a les Rodalies al Maestrat

Els senadors Mulet i Navarrete denuncien la ineficàcia de PP i PSOE en la matèria 11 mesos després de la declaració d’Obligació de Servei Públic

València, 11 octubre de 2018

El Govern ha admès en una resposta a preguntes de la coalició Compromís que encara no s’han signat els contractes que permetran posar en servei l’esperat servei de Rodalies fins al Maestrat. El portaveu i senador territorial, Carles Mulet, va preguntar aquest estiu pels motius del retard en la posada en servei de la relació de rodalies Castelló-Vinaròs, previstes inicialment segons el ministre De la Serna a la primavera de 2018, i va sol·licitar informació a l’actual Govern de les actuacions realitzades en la matèria per activar els 8 trens diaris addicionals previstos. 

Aleshores se’ns va contestar que era necessària la signatura d’un contracte entre Foment i Renfe Viatgers SA en el qual constaren els detalls d’aquest servei, fet ja de per si menyspreable pel poc interès del Partit Popular en posar en marxa aquest servei malgrat comptar amb la declaració d’Obligació de Servei Públic des de novembre de 2017 i d’una partida en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2018. Però el més lamentable és que haja passat tot l’estiu i la resposta de l’actual Govern, ja socialista, siga que tenen previst agilitzar la formalització del nou contracte i que són necessaris informes favorables dels ministeris d’Economia, Indústria i Competitivitat i d’Hisenda“, ha retret Mulet, que s’ha preguntat “A què està jugant el Govern central?“.

La resposta assenyala que fins que no estiga vigent el contracte, no es podran posar en servei les millores previstes per a la relació Castelló-Vinaròs. Mulet ha recordat que tots els grups del Senat menys el PP van votar a favor de la moció de Compromís de crear aquesta línia de rodalies i la millora en les comunicacions entre Castelló i Tortosa i que “pareix com si ara el Govern s’entestara a retardar l’esperada posada en servei dels trens, fet que no consentirem des de Compromís. Serem ferms en la negociació dels Pressupostos per 2019 i ho seguirem exigint governe qui governe“.

Per la seua banda el senador Jordi Navarreteha retret al PP del Maestrat que seguisca insistint que el retard és atribuïble al partit socialista. “D’aquella pols, aquests fangs. Van fer les coses malament i busquen en els demés quelcom que els exculpe de la seua inutilitat. Ni PP ni PSOE poden amagar la seva part de responsabilitat per la situació dels usuaris d’aquests pobles del Maestrat en les últimes dècades, ja que és inconcebible el mal servei que s’ha prestat i que no pot seguir demorant-ni un sol dia més“, ha conclòs.

contracte ops vinaròs r conctracte osp vinaròs ops vinaròs r osp vinaròs vinaròs

El Gobierno admite a Compromís que todavía no están firmados los contratos para las Cercanías al Maestrat

Los senadores Mulet y Navarrete denuncian la ineficacia de PP y PSOE en la materia 11 meses después de la declaración de Obligación de Servicio Público

València, 11 de octubre de 2018

El Gobierno ha admitido en una respuesta a preguntas de la coalición Compromís que todavía no se han firmado los contratos que permitirán poner en servicio el esperado servicio de Cercanías hasta el Maestrat. El portavoz y senador territorial, Carles Mulet, preguntó este verano por los motivos del retraso en la puesta en servicio de la relación de cercanías Castelló-Vinaròs, previstas inicialmente según el Ministro De la Serna en primavera de 2018 y solicitó información al actual Gobierno de las actuaciones realizadas en la materia para activar los 8 trenes diarios adicionales previstos.

Entonces se nos contestó que era necesaria la firma de un contrato entre Fomento y Renfe Viajeros SA en el que constaran los detalles de dicho servicio, algo de por sí despreciable por el poco interés del Partido Popular en poner en marcha este servicio a pesar de contar con la declaración de Obligación de Servicio Público desde noviembre de 2017 y de una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Pero lo más lamentable es que haya pasado todo el verano y la respuesta del actual Gobierno, ya socialista, sea que tienen previsto agilizar la formalización del nuevo contrato y que son necesarios informes favorables de los ministerios de Economía, Industria y Competitividad y de Hacienda ”, ha reprochado Mulet, que se ha preguntado “¿A qué está jugando el Gobierno central?”.

La respuesta señala que hasta que no esté vigente dicho contrato, no se podrán poner en servicio las mejoras previstas para la relación Castelló-Vinaròs. Mulet ha recordado que todos los grupos del Senado menos el PP votaron a favor de la moción de Compromís de crear esta línea de cercanías y la mejora en las comunicaciones entre Castelló y Tortosa y que “parece como si ahora el Gobierno se empeñara en retrasar la esperada puesta en servicio de los trenes, algo que no consentiremos desde Compromís. Seremos firmes en la negociación de los Presupuestos para 2019 y lo seguiremos exigiendo gobierne quien gobierne”.

Por su parte el senador Jordi Navarrete ha reprochado al PP del Maestrat que siga insistiendo en que el retraso es achacable al partido socialista. “De aquellos polvos estos lodos. Hicieron las cosas mal y buscan en los demás algo que los exculpe de su inutilidad. Ni PP ni PSOE pueden esconder su parte de responsabilidad por la situación de los usuarios de estos pueblos del Maestrat en las últimas décadas, pues es inconcebible el mal servicio que se ha prestado y que no puede serguir demorándose ni un solo día más”, ha concluido.

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *