Compromís retreu al Senat al PSOE que no vulga recuperar el Dret Civil valencià


Mulet proposa al PSOE una reforma de la Constitució que reculla la igualtat de les persones i la fi de tots els aforaments, fins i tot per als borbons.

València 10 d’octubre de 2018 

El portaveu de Compromís i senador territorial, Carles Mulet, ha retret hui al portaveu socialista Rodríguez Esquerdodurant el debat de la moció per modificar els aforaments que no aposten per “obrir el meló de la Constitució” i reformar-la de forma profunda, el títol segon i l’elecció del Cap de l’Estat, el finançament autonòmic, l’aconfessionalitat de l’Estat, la federació de CCAA en interessos comuns o la recuperació del Dret Civil Valencià, “quelcom unànimement reclamat per PPCV, PSPV, Podem i Ciutadans“, al costat de les tres diputacions valencianes i 341 ajuntaments. 

El senador ha anunciat que la coalició presentarà una moció específica reclamant aquesta modificació constitucional per restablir la competència exclusiva autonòmica de conservar, modificar i desenvolupar el dret civil valencià prevista a l’Estatut. “Els valencians vam ser la primera nacionalitat en tindre una constitució fa 600 anys i necessitem recuperar el nostre Dret, com el tenen altres autonomies i PSOE i PP no poden invertir els seus posicionaments ara per estar al Govern o l’oposició, els valencians no perdonarien aquestes renúncies“, ha indicat.

El PSOE ha vetat incorporar una esmena de Compromís que era còpia literal de l’acord de les Corts Valencianes, votada a favor per tots els grups parlamentaris valencians sobre la recuperació del dret propi. “Estem a favor d’eliminar els aforaments, però no pensem que siga més urgent acabar amb la inviolabilitat del Cap de l’Estat, la seua elecció democràtica, o atorgar als valencians i valencianes el dret civil del qual han gaudit durant tota la seua història fins que va ser abolit pels borbons amb el Decret de Nova Planta. Justament hui, dia posterior a l’aniversari del naixement del poble valencià i després de celebrar-se enguany el 600 aniversari de la Generalitat, recuperar el Dret Civil per als valencians i valencianes, segurament, és més urgent, que mantindre o no la figura de l’aforament“, ha assenyalat Mulet que ha lamentat que mentre el PP en ple ha mostrat el seu suport a aquesta esmena i s’ha sumat ara a la defensa del text de la petició de Compromís, “el PSOE amb el seu únic senador valencià, l’expresident Lerma, haja optat per tornar a menysprear la urgència de retornar als valencians i valencianes part dels seus furs usurpats“. 

La coalició reclama restablir la competència exclusiva autonòmica de conservar, modificar i desenvolupar el dret privat per als valencians i equiparar-nos a la resta de pobles espanyols no castellans (navarresos, catalans, bascos, balears i aragonesos) i acabar amb la injusta discriminació que van suposar les sentències d’inconstitucionalitat de la Llei de Règim Econòmic Matrimonial Valencià i la Llei d’Unions de Fet i les que puguen vindre.

Reforma light dels aforaments

El portaveu de Compromís al Senat, també ha lamentat el vodevild’aquest matí entre PP i PSOE “que han escenificat una història d’amor i desamor per acabar acceptant una proposta per abordar, finalment, una reforma light de la figura dels aforaments“, que ha estat aprovada de forma àmplia pels partits majoritaris amb 41 abstencions.

El portaveu dels valencianistes ha recordat al PSOE la seua suposada tradició republicana i que la societat demanda acabar amb aquestes figures anacròniques, a la carta i discriminatòries “com si no saberem qui són els Borbons” i que una reforma constitucional, davant l’actual obsolescència, “quede en quelcom anecdòtic i que la reforma dels aforaments deixe fora els milers de persones que no són diputats, senadors o membres del Govern“.

Compromís reprocha en el Senado al PSOE que no quiera recuperar el Derecho Civil valenciano

Mulet propone al PSOE una reforma de la Constitución que recoja la igualdad de las personas y el fin de todos los aforos, incluso para los borbones

València, 10 de octubre de 2018

El portavoz de Compromís y senador territorial, Carles Mulet, ha reprochado hoy al portavoz socialista Rodríguez Esquerdodurante el debate de la moción para modificar los aforamientos que no apuesten por “abrir el melón de la Constitución” y reformarla de forma profunda, el título segundo y la elección del Jefe del Estado, la financiación autonómica, la aconfesionalidad del Estado, la federación de CCAA en intereses comunes o la recuperación del Derecho Civil Valenciano, “algo unánimemente reclamado por PPCV, PSPV, Podemos y Ciudadanos”, junto a las tres diputaciones valencianas y 341 ayuntamientos.

El senador ha anunciado que la coalición presentará una moción específica reclamando esta modificación constitucional para restablecer la competencia exclusiva autonómica de conservar, modificar y desarrollar el derecho civil valenciano prevista en l’Estatut. “Los valencianos fuimos la primera nacionalidad en tener una constitución hace 600 años y necesitamos recuperar nuestro Derecho, como lo tienen otras autonomías y PSOE y PP no pueden invertir sus posicionamientos ahora por estar en el Gobierno o la oposición, los valencianos no perdonarían estas renuncias”, ha indicado.

El PSOE  ha vetado incorporar una enmienda de Compromís que era copia literal del acuerdo de las Cortes Valencianas, votada a favor por todos los grupos parlamentarios valencianos sobre la recuperación del derecho propio. “Estamos a favor de eliminar los aforos, pero no pensamos que sea más urgente que acabar con la inviolabilidad del Jefe del Estado, su elección democrática, o otorgar a los valencianos y valencianas el derecho civil del cual han disfrutado durante toda su historia hasta que fue abolido por los borbones con el Decreto de Nueva Planta. Justamente hoy, día posterior al aniversario del nacimiento del pueblo valenciano y después de celebrarse este año el 600 aniversario de la Generalitat, recuperar el Derecho Civil para los valencianos y valencianas, seguramente, es más urgente, que mantener o no la figura del aforo“, ha señalado Mulet que ha lamentado que mientras el PP en pleno ha mostrado su apoyo a esta enmienda y se haya sumado ahora a la defensa del texto de la petición de Compromís, “el PSOE cuyo único senador valenciano es el expresident Lerma, haya optado por volver a despreciar la urgencia de retornar a los valencianos y valencianas partes de sus fueros usurpados”.

La coalición reclama restablecer la competencia exclusiva autonómica de conservar, modificar y desarrollar el derecho privado para los valencianos y equipararnos al resto de pueblos españoles no castellanos (navarros, catalanes, vascos, baleares y aragoneses) y acabar con la injusta discriminación que supusieron las sentencias de inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y la Ley de Uniones de Hecho y las que puedan venir.

Reforma light de los aforos

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado el “vodevil” de esta mañana entre PP y PSOE “que han escenificado una historia de amor y desamor para acabar aceptando una propuesta para abordar, finalmente, una reforma light de la figura de los aforamientos”, que ha sido aprobada de forma amplia por los partidos mayoritarios con 41 abstenciones.

El portavoz de los valencianistas ha recordado al PSOE su supuesta tradición republicana y que la sociedad demanda acabar con estas figuras anacrónicas, a la carta y discriminatorias “como si no supiéramos quienes son los Borbones” y que una reforma constitucional, ante la actual obsolescencia, “quede en algo anecdótico y la reforma de los aforos deje fuera a los miles de personas que no son diputados, senadores o miembros del Gobierno”.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *